Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chemia analityczna - egzaminy

Chemia analityczna - egzaminy

Ratings:
(0)
|Views: 1,302|Likes:
Published by api-3849705

More info:

Published by: api-3849705 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1994 rok
A.
1. Prawo rozciencze\u0144 Ostwalda (wz\u00f3r), sta\u0142a i stopie\u0144 dysocjacji (definicja i wz\u00f3r).
2. Jakie dzia\u0142ania laboratoryjne wynikaj\u0105 z Ir ?
3. Bromianometria : roztwory robocze i ich dwie podstawowe reakcje.
4. Wymie\u0144 sposoby okre\u015blania ko\u0144ca miareczkowania w metodach str\u0105ceniowych.
5. Jak i dlaczego zmieni si\u0119 temperatura krzepni\u0119cia i wrzenia w roztworze soli kuchennej ?
6. Wymie\u0144 elementy sk\u0142adowe zwi\u0105zku kompleksowego i scharakteryzuj w\u0142asno\u015bci jednego z nich .
B
1. Reakcje charakterystyczne jon\u00f3w : Pbz+ i Ba2+.
2. Odczynniki grupowe i przyk\u0142adowe reakcje dla ka\u017cdego z nich.
3. Reakcje redox w analizie jako\u015bciowej (2 przyk\u0142ady).
4. Reakcje oznaczania Ni2+ i Co2+ w mieszaninie.
5. Podaj dwa przyk\u0142ady wykorzystania w\u0142asno\u015bci amfoterycznych w analizie jako\u015bciowej.
6. Reakcje charakterystyczne azotan\u00f3w i siarczan\u00f3w.
C
1. Oznaczanie amoniaku metod\u0105 Parnasa.
2. Oznaczanie \u017celaza metodami redox.
3. Oznaczanie chlork\u00f3w w \u015brodowisku alkalicznym metod\u0105 str\u0105ceniow\u0105. Uzasadnij wz\u00f3r.
4. Narysuj i por\u00f3wnaj krzywe miareczkowania s\u0142abego i mocnego kwasu mocn\u0105 zasad\u0105.

5. Ile wa\u017cy siarczan sodu otrzymany po dok\u0142adnym wysuszeniu 3,22 g dziesi\u0119ciowodnej soli ?
6. Oblicz st\u0119\u017cenie NaOH i Na2CO3 w 10 ml pr\u00f3bce, do kt\u00f3rych oznaczania u\u017cyto 15 ml 0,1 n HCl
7. wobec fenoloftaleiny a nast\u0119pnie 4 ml tego roztworu wobec metylooran\u017cu.

1995 rok
A
1. Prawo rozciencze\u0144 Ostwalda (wz\u00f3r), sta\u0142a i stopie\u0144 dysocjacji (definicja i wz\u00f3r).
2. Autodysocjacja wody. Definicja pH. St\u0119\u017cenie jon\u00f3w wodorowych w s\u0142abych kwasach.
3. Iloczyn rozpuszczalno\u015bci: definicja i konsekwencje.
4. Podstawowe reakcje redox w bromianometrii.
5. Jak i dlaczego zmienia si\u0119 temperatura krzepni\u0119cia i wrzenia wody w roztworze soli kuchennej ?
6. Sposoby, oznaczania ko\u0144ca miareczkowania w alkacymetrii.
B
1. Reakcje charakterystyczne : Cu2+, Mg2+.
2. Odczynniki grupowe i przyk\u0142adowe reakcje dla ka\u017cdego z nich.
3. Reakcje redox w analizie jako\u015bciowej (2 przyk\u0142ady).
4. Reakcje charakterystyczne Ag+ i Ca2+.
5. Pod\u0105j dwa przyk\u0142ady wykorzystania w\u0142asno\u015bci amfoterycznych w analizie jako\u015bciowej.
6. Reakcje charakterystyczne azotanowi szczawian\u00f3w.
C

1. Jakim ograniczeniom podlega metoda Mohra i dlaczego ? (uzasadnij r\u00f3wnaniami reakcji)
2. Miareczkowe metody oznaczania \u017celaza.
3. Obja\u015bnij r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy krzywymi miareczkowania mocn\u0105 zasad\u0105 s\u0142abego i mocnego kwasu.
4. Zastosowanie roztwor\u00f3w roboczych w jodometrii.
5. Ile wa\u017cy siarczan sodu otrzymany po dok\u0142adnym wysuszeniu 1,61 g dziesi\u0119ciowodnej soli ?

6. Oblicz st\u0119\u017cenie NaOH i Na2CO3 w 10 ml pr\u00f3bce. Do miareczkowania u\u017cyto 15 ml 0,1 n HCl wobec fenoloftaleiny a
nast\u0119pnie 5 ml tego roztworu wobec metylooran\u017cu.
1996 rok
A
1. Prawo rozcie\u0144cze\u0144 Ostwalda (wz\u00f3r), sta\u0142a r stopie\u0144 dysocjacji (definicja i wz\u00f3r).

2. St\u0119\u017cenie jon\u00f3w wodorowych w roztworze s\u0142abego i mocnego kwasu. 3. Bromianometria : roztwory robocze i ich dwie podstawowe reakcje. 4. Teorie wska\u017anik\u00f3w w alkacymetrii.

5. Jak i dlaczego zmieni si\u0119 temperatura krzepni\u0119cia i wrzenia w roztworze soli kuchennej ?
6. Wymie\u0144 elementy sk\u0142adowe zwi\u0105zku kompleksowego i scharakteryzuj w\u0142asno\u015bci jednego z nich .
B
1. Reakcje charakterystyczne: Cu2+, Ca2+.
2. Odczynniki grupowe i przyk\u0142adowe reakcje dla ka\u017cdego z nich.
3. Reakcje redox w analizie jako\u015bciowej (2 przyk\u0142ady).

4. Reakcje oznaczania Ni2+ i Co2+.
5. Podaj dwa przyk\u0142ady wykorzystania w\u0142asno\u015bci amfoterycznych w analizie jako\u015bciowej.
6. Reakcje charakterystyczne azotan\u00f3w i octan\u00f3w.

C

1. Oznaczanie amoniaku metod\u0105 Parnasa.
2. Oznaczanie wody utlenionej metodami redox.
3. Oznaczanie chlork\u00f3w w \u015brodowisku alkalicznym. Uzasadnij wyb\u00f3r metody.

4. Narysuj i por\u00f3wnaj krzywe miareczkowania s\u0142abej i mocnej zasady mocnym kwasem.
5. Ile wa\u017cy siarczan sodu otrzymany po dok\u0142adnym wysuszeniu 6.44 g dziesi\u0119ciowodnej soli ? (2,84)
6. Oblicz st\u0119\u017cenie NaOH i Na2CO3 w 10 ml pr\u00f3bce, do kt\u00f3rych oznaczania u\u017cyto 15 ml 0,12 n HCl wobec fenoloftaleiny
a nast\u0119pnie 5 ml tego roztworu wobec metylooran\u017cu. (0,12)
1998 rok
A
1. Prawo rozcie\u0144cze\u0144 Ostwalda (wz\u00f3r), sta\u0142a i stopie\u0144 dysocjacji (definicja i wz\u00f3r).
2. Autodysocjacja wody. Definicja pH. St\u0119\u017cenie jon\u00f3w wodorowych w s\u0142abych zasadach.
3. Budowa zwi\u0105zk\u00f3w kompleksowych.
4. Podstawowe reakcje redox w bromianometrii.
5. W\u0142asno\u015bci roztwor\u00f3w. Prawa Raoult'a i Henry'ego.
6. Sposoby oznaczania ko\u0144ca miareczkowania w alkacymetrii.
B
1. Reakcje charakterystyczne: Cu2+ , Ba2+.
2. Odczynniki grupowe i przyk\u0142adowe reakcje dla ka\u017cdego z nich.
3. Reakcje redox w analizie jako\u015bciowej (2 przyk\u0142ady).
4. Reakcje oznaczania Cr3+ i Mn2+.
5. Podaj dwa przyk\u0142ady wykorzystania w\u0142asno\u015bci amfoterycznych w analizie jako\u015bciowej.
6. Reakcje charakterystyczne azotan\u00f3w! octan\u00f3w.
C
1. Jakim ograniczeniom podlega metoda Mohra i dlaczego ? (uzasadnij r\u00f3wnaniami reakcji)
2. Miareczkowe metody oznaczania \u017celaza.
3. Obja\u015bnij r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy krzywymi miareczkowania mocn\u0105 zasad\u0105 s\u0142abego i mocnego kwasu.
4. Zastosowanie roztwor\u00f3w roboczych w jodometrii.
5. Iloczyn rozpuszczalno\u015bci AgBr = 3,6 10-13. Ile gram\u00f3w jon\u00f3w srebra zawiera 11 nasyconego roztworu ?
6. 10 ml roztworu soli urno nowej oznaczano, metod\u0105 Parnasa. Dodano 25 ml 0,09 n HCl a do odmiareczkowania
nadmiaru zu\u017cyto 13 ml 0,1 n NaOH. Oblicz st\u0119\u017cenie (n) jon\u00f3w NH4+.
inne:
Reakcja Krumma.
Oznaczanie NaOH i
Na2CO3
Etapy analizy wagowej.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->