Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
27. slovenski knjižni sejem Uvodnik 23-27 Nov 2011

27. slovenski knjižni sejem Uvodnik 23-27 Nov 2011

Ratings: (0)|Views: 217|Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/19/2011

pdf

text

original

 
Vpi
š
ite iskalni niz
18.11.2011
Novost leto
š
njega sejma:Ciciklubova igralnica
15.11.2011
Novinarska konferenca
10.11.2011
Informacije o sejmu in omo
ž
nostih obve
šč
anjaobiskovalcev
09.11.2011
Pridru
ž
ili smo se projektuVre
č
ka na vre
č
ko
07.11.2011
Vabilo na tiskovnokonferenco
11.10.2011
Obi
šč
ite Slovenski knji
ž
nisejem z otroki!
18.10.2011
Dodali smo program zaotroke in mladino!
05.10.2011
Vedno sve
ž
e informacije oprogramu sejmu!
 Novice
UvodnikProgram sejmaNagradeSponzorjiKontaktProgram za otroke in mladinoGalerijaRazstavljavci
 
Pokrovitelj spletne strani:
Bodi dober,pa bo
š
modrej
š
i kot moder,lep
š
i kot lepin bo
š
sre
č
en in vesel.Fran Mili
č
inski
 
27. slovenski knji 
 ž 
ni sejem
 Spo
š
tovani ljubitelji knjige!Leto
š
nji 27. slovenski knji
ž
ni sejem kljub recesiji, ki se je dotaknila tudizalo
ž
ni
š
tva, ostaja v vsem svojem sijaju. Res ni dovolj sredstev za velikespremembe, bo pa vrsto drobnih dogodkov bogatilo sejem vse dni do nedeljezve
č
er.Tudi letos nas spremljajo odli
č
ne in aktualne Debatne kavarne, ki postajajonekak
š
na stalnica te osrednje, s knjigo povezane prireditve na Slovenskem.Zalo
ž
ni
š
ka akademija predstavlja dileme in daje odgovore na strokovnavpra
š
anja. Pisateljski oder bo odprt skoraj ves
č
as sejma z novostmi na
š
ihnajuglednej
š
ih pisateljev in seveda tudi podpisovanji njihovih knjig, kar je drobnanovost. Forum za obiskovalce, ki je namenjen prav vsem generacijam, sejmuprina
š
a zabavnej
š
i in lahkotnej
š
i pridih, tako bo tudi letos.Ker na Slovenskem knji
ž
nem sejmu kot osrednjo podeljujemo Schwentnerjevonagrado, ki jo nagrajenci prejmejo za
ž
ivljenjsko delo, bo na leto
š
njem sejmuna
š
la svoj prostor razstava Schwentnerjevih del, ki nas bo popeljala v
č
ase, ko jebila knjiga na Slovenskem redkost. Spoznali bomo, da je najve
č
 ja nagrada vzalo
ž
ni
š
tvu poimenovana po tem slavnem tiskarju in zalo
ž
niku,povsemupravi
č
eno.Ponosni smo, da bomo za organizirane skupine osnovno
š
olcev, ki si sejemogledajo preko
Š
olskega knjigosleda, lahko spet zagotovili
č
ek za branje vvrednosti 2
; letos je namenjen za la
ž
 ji dostop do knjig, ki so nosilke oznakezlata hru
š
ka ali so vpisane v seznam dobrih novosti, ki od leta 2007 vsako letoizidejo v Priro
č
niku za branje kakovostnih mladinskih knjig pri Mestni knji
ž
niciLjubljana.Seveda pa je osnovno gibalo Slovenskega knji
ž
nega sejma ve
č
tiso
č
novihnaslovov, tudi tistih, ki jih v knjigarni niste videli, kot dober razlog, da se skupaj znami dru
ž
ite s knjigami.Rudi ZamanPredsednik UO 27. KS 
Sejem bo za obiskovalce odprtod srede, 23., do nedelje, 27.novembra 2011, od 9. do 20.ure.Prosti vstop!
 
Edvard Kocbek
 , 27.9.1904 –3.11.1981
Molitev
 Sem, kar sem bil,in vsakdo me bo mogel pozabiti.In vendar moram re
č
i: sem in bilsem in bom,in zato sem ve
č
od pozabljenja,neizmerno ve
č
od zanikanja,neskon
č
no ve
č
od ni
č
a.Vse je ve
č
no, kar nastane,rojstvo je mo
č
nej
š
e od smrti,vztrajnej
š
e od obupa in samote,silnej
š
e od hrupa in greha,slovesnej
š
e od zavr
ž
enosti.Nikoli ne bom prenehal biti.Nikoli.Amen.
Edvard Kocbek: Zbrane pesmi,1977 (str. 200). Cankarjeva zalo
 ž 
ba

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->