Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Slovenian Webclassroom on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2011

pdf

text

original

 
MKVKK
Š
PKAKPPKVGNKTTSKTKGKKUPKOTGObvestila PZSE-noviceForum
nedelja, 20. november 2011
POI
ŠČ
I
PREDSTAVITEV »NOVICE »DOGODKI, AKTIVNOSTI »PLANINSKA DRU
Š
TVA »PLANINSKE KO
Č
E »PLANINSKE POTI »PLANINSKA KULTURA »
Č
LANSTVO »
Ž
ELIM POSTATI
Č
LANPODPIRAM PLANINSTVO »VARNEJE V GORE »USPOSABLJANJA »MLADI »VAROVANJE GORSKENARAVE »SPLETNA TRGOVINAMEDIJSKO SREDI
ŠČ
E »KAZALODomovPredstavitev
Osebna izkaznica
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Dvorakova 9 (p. p. 214), 1001 Ljubljana
T
: + 386 01 43 45 680
F
: + 386 01 43 45 691
E
:info@pzs.si
W
:www.pzs.siIdentifikacijska
š
tevilka: SI62316133TRR: 05100-8010489572Mati
č
na
š
tevilka: 5145368000
Š
ifra glavne dejavnosti: 93.190
Predsednik
Planinske zveze Slovenije je Bojan Rotovnik.
Š
TEVILO
Č
LANOV v organizaciji
:v letu 2011 ima 268 dru
š
tev za svoje
č
lanice (planinskih dru
š
tev, klubov, postaj) in 57.031
č
lanovposameznikov (podatek za leto 2010).Planinska dru
š
tva upravljajo s 174 planinskimiko
i in bivaki z okoli 6.000 le
ž
i
šč
i.Ko
č
e letno obi
šč
e okoli 1.4 milijona obiskovalcev.Za mre
ž
o 1.664 planinskih poti v skupni dol
ž
ini preko 9000 km po vsej Sloveniji skrbijo za to usposobljenimarkacisti. Planinska dru
š
tva vzdr 
ž
ujejo tudi 69 transverzalnih poti – obhodnic. V letu 2007 je bil sprejetZakon o planinskih poteh.PZS, s sede
ž
em v Ljubljani, Dvorakova 9, je z odlo
č
bo,
š
t. JR 026-544/97, z dne 25. 3. 1998 vpisana vregister dru
š
tev pri UE Ljubljana pod zaporedno
š
tevilko 1041.
č
 ju
š
porta
(odlo
č
ba
š
t. 6717-16/2006, z dne 30.8.2007),dru
narave (odlo
č
ba
š
t. 014-10-2/2005/5, zdne 18.9.2007),organizacije, ki deluje
v javnem interesu na podro
č
 ju varstva pred naravnimi in drugimi nesre
č
ami
,
humanitarne organizacije
pri Ministrstvu za zdravje pod zap.
š
t. HO-SD055 (
š
tev.093-49/2008-4, z dne28. 8. 2009).PZS je z 18. julijem 2011 vpisana v vpisnik
prostovoljskih organizacij
.
DOGOVOR o sodelovanju
ima sklenjen z Gorsko re
š
evalno zvezo Slovenije in s Slovenskim gorni
š
kimklubom Skala.
PZS je
Č
LANICA
:
UIAA -
Mednarodne zveze planinskih organizacij
CAA
-
Zdru
ž
enja de
ž
el alpskega loka
IKAR 
-
Mednarodne komisije za re
š
evanje v gorah
ISMF -
Mednarodne turnosmu
č
arske zveze
IFSC
-
Mednarodne zveze za
š
portno plezanje
ERA
-
Evropska popotni
š
ke zveze
Zdru
ž
enja za reciprociteto
OKS - Z
Š
Z
-
Olimpijskega komiteja Slovenije - Zdru
ž
enja
š
portnih zvez
ZDOS
-
Zveze dru
š
tvenih organizacij SlovenijePREDSTAVITEV Planinske zveze Slovenije(169 KB)Organigram Planinske zveze Slovenije(304 KB)Statut PZS(160 KB) 
Č
astni kodeks PZS(76 KB)Vodila pri delu PZS in PD(148 KB)Zakon o dru
š
tvih(139 KB)Pravilnik o izkaznici in vrstah
č
lanarine(46 KB)Dogovor o medsebojnem sodelovanju med PZS in Slovenskim gorni
š
kim klubom Skala(489 KB)Dogovor o medsebojnem sodelovanju med PZS in Gorsko re
š
evalno zvezo Slovenije(812 KB)
Komentarji
Oddaj svoj komentar >>
SOCIALNA OMRE
Ž
JA
Č
e ti je vsebina v
š
e
č
, jo objavina Twitterju in/ali FaceBook-u.
0
2Like
IZBERIZgodovinaPravni akti, obrazci, gradiva,poro
č
ilaPovezavePrijava / registracijaPrijava na E-noviceNastavi za doma
č
o stran
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->