Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Hacer una antorcha o soldador de arco de carbón para 220 voltios

Hacer una antorcha o soldador de arco de carbón para 220 voltios

Ratings: (0)|Views: 1,752|Likes:
Published by osjailander

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: osjailander on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

 
h{{p4!!|||/ioz{wuj{ngmez/jac!ik!Cnbe#n#jnwgao#nwj#{awjh#faw#yauw#770#vam{#z{ijb#|e! 
Cnbe n jnwgao nwj {awjh faw yauw 770 vam{ z{ijb |emkew
gy
Phim G
ao Nuluz{ 70- 7008
[ngme af Jao{eo{z
Cnbe n jnwgao nwj {awjh faw yauw 770 vam{ z{ijb |emkew//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////> Io{wa4  Cnbe n jnwgao nwj {awjh faw yauw 770 vam{ z{ijb |emkew///////////////////////////////////////////////////////////////////////////7 Z{ep >4  Cnbe {he |aakeo hnokmez//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////: Z{ep 74  Pwepnwe {he hnokmez faw {he hiole////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////: Z{ep :4  Pwepnwe {he hnokmez faw {he zpwiol nok oymao {ie//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////: Z{ep ;4  Kwimm {he eokz af {he hnokmez faw {he z{eem wakz///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////; Z{ep 54  \emk {he oippmez {a {he wakz////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 Z{ep 64  Nkk {ngz faw emej{wijnm jaooej{iaoz////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 Z{ep <4  Zejuwe {he |iwe//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6 Z{ep 84  Iozew{ {he jnwgao wakz nok nmilo {heiw {ipz///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6 Z{ep 94  Uziol {he {awjh//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6
 
h{{p4!!|||/ioz{wuj{ngmez/jac!ik!Cnbe#n#jnwgao#nwj#{awjh#faw#yauw#770#vam{#z{ijb#|e! 
Nu{haw4
Phim G
I cizz {he knyz |heo cnlntioez mibe Papumnw Cejhnoijz hnk nmm zaw{z af KIY pwadej{z faw cnbiol nok wepniwiol duz{ ngau{ evewy{hiol/ I nc eodayiol paz{iol{hiolz I hnve menwoek nok kaoe zioje I la{ cy fiwz{ {aamz/I eoday z{ukyiol {he Gigme nok I nc nmza n Mu{hewno pnz{aw/ I mibe {a knggme |i{h zace emej{waoijz pwadej{z/ I hnve n mn{he- n wnkinm nwc zn|- n wau{ew- nok ga{hn 770 vam{ z{ijb |emkew nok n fmux jawe |iwe feek |emkew/I nppwejin{e Ioz{wuj{ngmez fwac a{hewz {hn{ nwe pwnj{ijnm nok nkkwezz wenm pwagmecz |i{h uzefum zamu{iaoz/ [heze nwe {he {ype af Ioz{wuj{ngmez I {wy {a |wi{e nokpugmizh/
Io{wa4 Cnbe n jnwgao nwj {awjh faw yauw 770 vam{ z{ijb |emkew
CIL |emkewz jno ka cnoy {hiolz- gu{ {hey jnooa{ hen{ ce{nm faw geokiol aw gwntiol/ Yauw z{ijb |emkew jno ka {haze {hiolz |i{h n jnwgao nwj {awjh nkkek {a i{/I nc uziol n {awjh nmwenky fummy jaoz{wuj{ek- za yau |imm oa{ zee {he pnw{z nzike fwac {heiw pmnje io {he fionm uoi{/Cn{ewinmz oeekek47 piejez af > x 7 fiwwiol z{wip 6 iojhez maol (enjh)7 piejez af >!; iojh z{eem wak < iojhez maol (enjh)7 >!; iojh |n{ew pipe oippmez 7 >!7 iojhez maol (enjh)7 *8#:7 {hucg zjwe|z ngau{ >!7 iojh maol enjh7 *8#:7 ou{z7 >!; iojh fmn{ |nzhewz7 piejez af z{eem >!8 iojh {hijb nok :!8 iojh x :!; iojh7 jwicp#ao jaooej{awz faw *>0 z{wnokek |iwe7 *8 {ewcionm zjwe|z fwac no amk emej{wijnm au{me{> jacpwezziao zpwiol ngau{ >!7 iojh io kince{ew nok 7 iojhez maol> oymao jngme {ie ngau{ 6 iojhez aw cawe maol8 *8 wauok henk |aak aw fmn{ henk zhee{ ce{nm zjwe|z70 fee{ af *>0 z{wnokek pmnz{ij aw wuggew javewek jappew |iwe7 piejez af zjwnp z{eem aw nmuciouc >!>6 {a >!8 iojh {hijb nok > >!7 x > >!7 iojhez (enjh)>!; iojh jnwgao wakz (Le{ n{ n |emkiol zuppmy hauze/)[aamz oeekek4\aak zn|Hnjb zn|Kwimm pwezz nok gi{ nzzaw{ceo{*8#:7 {npJwicpiol {aam faw emej{wijnm {ewcionmzZamkewiol iwao (>50 |n{{) aw lnz {awjh nok zamkewNwj |emkewGelio gy ju{{iol {he |aakeo hnokmez fwac {he fiwwiol z{wip##6 iojhez maol enjh/
 
h{{p4!!|||/ioz{wuj{ngmez/jac!ik!Cnbe#n#jnwgao#nwj#{awjh#faw#yauw#770#vam{#z{ijb#|e! 
Z{ep >4Cnbe {he |aakeo hnokmez
Ju{ {|a piejez af > x 7 iojh pioe- mibe n fiwwiol z{wip/ Cnbe {hec 6 iojhez maol enjh/
Z{ep 74Pwepnwe {he hnokmez faw {he hiole
[he hnokmez nwe hiolek n{ {he wenw eok af {he {awjh/ [he zike |i{h {he ziolme zjwe| iz fwee {a cave/ [he > >!7 x > >!7 piejez af nmuciouc aw z{eem nwe fnz{eoek |i{h {|azjwe|z {a {he a{hew hnokme/ [he zike au{ af vie| {a {he jncewn iz n ciwwaw icnle af |hn{ iz zha|o hewe/ Menve {he ziolme zjwe| n {ioy gi{ maaze za {he hiole nj{iao cavezfweemy/ ([he hame yau zee io {he nmuciouc iz mef{ avew fwac n pweviauz mife/)
Z{ep :4Pwepnwe {he hnokmez faw {he zpwiol nok oymao {ie
Uziol {he {awjh |imm iovamve z~ueetiol i{ |i{h aoe hnok/ Yau |no{ {he zpwiol {a leo{my puzh {he hnokmez apeo |heo {he pwezzuwe fwac yauw hnok iz wemenzek/ Gu{- yau kaoa{ |no{ {hec {a apeo |i{hau{ mici{n{iao/ Za- n oymao jngme {ie laez {hwaulh {he jeo{ew af {he zpwiol nok nwauok {he ga{{ac af {he hnokmez {a wez{wij{ ha| fnw {he hnokmezjno apeo/Jmaze {he hnokmez nok kwimm n hame ngau{ :!>6 af no iojh {hwaulh ga{h/ [he oymao {ie |imm la {hwaulh {heze hamez mn{ew- gu{ oa{ wilh{ n|ny/ Apeo {he hnokmez |ike nok kwimm n>!7 iojh jauo{ewziob hame ao {he iozike fnje af enjh hnokme/ [heze hamez nwe faw {he eokz af {he zpwiol/\ni{ {a ioz{nmm {he zpwiol nok oymao {ie uo{im nf{ew {he oex{ z{ep/

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Bob Almada liked this
kuzary liked this
osjailander liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->