Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
BP_M.Pulec

BP_M.Pulec

Ratings:
(0)
|Views: 76|Likes:
Published by Martin Mineas Pulec
Ve své práci jsem zkoumal rekreační využívání městského lesa Bohdalec. Zaměřil jsem se
na jeho atraktivitu, dostupnost a bezpečnost. Hodnotil jsem strukturu a stav porostů,
hospodářské a rekreační zásahy, přístupové trasy, lesní cesty, rekreační zařízení a působení
rizikových skupin obyvatel. Posuzoval jsem možnosti různých forem rekreace pro zájmové
skupiny obyvatel. Zjistil jsem, že rekreační zájem o lokalitu je nízký. Důvodem je malá
rekreační atraktivita lesa, černá skládka a přítomnost bezdomovců na přilehlém pozemku.
Pro zlepšení stavu navrhuji provézt rekreační zásahy a odstranit černou skládku. Opuštěnou
část zahrádkářské kolonie doporučuji přeměnit na rekreační plochu.

The examination of recreational potential in the Bohdalec urban forest was the aim of
presented work. I focused on its atractivity, availability and safeness. I evaluated structure and
estate of the vegetation, management and recreational interventions in the area, access roads,
forest paths, recreational equipment and the influence of risk squads in the neighborhood. I
judged possibilities of different types of recreation for interest groups of the inhabitants. I
found out that the recreational interest is very low on the locality. As the reason, the low
atractivity of the forest, the illegal dumping and the presence of homeless people, were
established. I proposed some management actions and elimination of the dumping for
improvement of the estate. The abandoned part of former gardens I recommended to change
into recreational space.
Ve své práci jsem zkoumal rekreační využívání městského lesa Bohdalec. Zaměřil jsem se
na jeho atraktivitu, dostupnost a bezpečnost. Hodnotil jsem strukturu a stav porostů,
hospodářské a rekreační zásahy, přístupové trasy, lesní cesty, rekreační zařízení a působení
rizikových skupin obyvatel. Posuzoval jsem možnosti různých forem rekreace pro zájmové
skupiny obyvatel. Zjistil jsem, že rekreační zájem o lokalitu je nízký. Důvodem je malá
rekreační atraktivita lesa, černá skládka a přítomnost bezdomovců na přilehlém pozemku.
Pro zlepšení stavu navrhuji provézt rekreační zásahy a odstranit černou skládku. Opuštěnou
část zahrádkářské kolonie doporučuji přeměnit na rekreační plochu.

The examination of recreational potential in the Bohdalec urban forest was the aim of
presented work. I focused on its atractivity, availability and safeness. I evaluated structure and
estate of the vegetation, management and recreational interventions in the area, access roads,
forest paths, recreational equipment and the influence of risk squads in the neighborhood. I
judged possibilities of different types of recreation for interest groups of the inhabitants. I
found out that the recreational interest is very low on the locality. As the reason, the low
atractivity of the forest, the illegal dumping and the presence of homeless people, were
established. I proposed some management actions and elimination of the dumping for
improvement of the estate. The abandoned part of former gardens I recommended to change
into recreational space.

More info:

Published by: Martin Mineas Pulec on Nov 21, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2015

 
ā
GYHÊ \GE
Ĝ
B
Ĝ
AYHÊ WMK^G_\KRJ ^ P_J\G
NJHWARJ ŵK^CRMÅDC P_CYR
Ŕ 
GBÅ
E
Ę
yyhë agy{ Prjd{ :0!ekecprcbwh 
ą
må nwmhig agyj j lglkid dcbmcigmå OJHJAÊ
Ŕ 
YHÊ P_ÊIG
^gbcwiå ojhjaê
ś
yhë prêig<
Efr- Ojrocrj Gmfyc~ê! PdB
-\prjic~ja< Ejrkm PwagiP_JDJ ?00;
 
 
ā
gyhê |ge
Ę
b
Ę
ayhê wmk~gr|kj ~ Prj|g Njhwaj Žk~cmådc prcy
ś 
gbåHjgbrj< hjgbrj ghcacfkg hrjlkm{ Šhcamå rch< ?004#?00;
 
\JBÊMÅ OJHJAÊ
Ŕ
YHË P_ÊIG
$P_CLGHRW! WE
Ĝ
AGIHËDC BÅAJ! WE
Ĝ
AGIHËDC ^ÕHCMW+
prc< Ejrkm Pwagicocr< jpakhc~jmê ghcacfkgMê|g~ ëejw< E
Ę
yyhë agy{ Prjd{ :0! ekecprcbwh
ą
må nwmhig agyj j lglkid dcbmcigmå\êyjb{ prc ~{prjic~êmå<^g y~ë prêik yg idik |je
Ęś 
k mj ywbkwe pcrcy
ţ
e
Ę
yyhõid agy
ţ
Prjd{ :0! lglkid rghrgj
ą
mådc~{wŽkå- Ycw
ą
êyå eë prêig lg ywbkwe lgbmcak~õid nwmhiå e
Ę
yyhõid agy
ţ
j lglkid dcbmcigmå!jag jhë rc|b
Ę
agmå mê~Ū
Ę
~måh
ţ
bc |êlec~õid yhwpkm! wr 
ą
gmå lglkid pcŽjbj~h
ţ
! c
ą
ghê~êmå jprclg~
ţ
- Id
Ę
a o{id yg pchwyk wr 
ą
k njhcr{ mgl~åig c~ak~
ń
wlåiå |êlge akbå c e
Ę
yyhë agy{ j mj lglkid |êhajb
Ę
mj~rdmcw ecŽmë |êyjd{ prc |~õŪgmå jrjhk~k{ agymåid pcrcy
ţ
-Iåag prêig<
pcpky ekecprcbwh
ą
måid nwmhiå agy
ţ
j lglkid ü
ą
kmh
ţ
 
jypgh{ rghrgjig ~ e
Ę
yyhõid agyåid
cbdjb bcpjb
ţ
rghrgjig mj ghcy{yëe e
Ę
yyhõid agy
ţ
 
hjgfcrk|jig mê~Ū
Ę
~måh
ţ
j yjmc~gmå lglkid mêrch
ţ
j prclg~
ţ
 
pcpky ycw
ą
jymëdc yj~w achjak
mê~rd
ś 
gŪgmå ycw
ą
jymõid prcoaëe
ţ
! |ê~
Ę
r{
 
 
_c|yjd frjnkihõid prjiå<? ejp{ ( frjn{_c|yjd pr 
ţ
~cbmå |prê~{<90 yrjmYg|mje cbocrmë akgrjwr{<
H~jmknkhjig j dcbmcigmå nwmhiå agy
ţ
 
ā
gyhë rgpwoakh{ # Kalj ^{yhc--- Xjl-U!Prjdj < Ekmkygry~c Žk~cmådc prcy
ś 
gbå! ?009_gêamë gngh{ nwmhiå agy
ţ
 
ā
gyhë rgpwoakh{ # Kalj ^{yhc ---Xjl-U!Prjdj < Ekm- Žk~cmådc prcy
ś 
gbå EŵP! ?000Igacypcag
ą
gmyhë nwmhig agy
ţ
j pca{nwmh 
ą
må dcypcbj
ś 
gmå < Djokakj
ą
må prêig # Kalj ^{yhc!Ormc < Egmbga- |ge
Ę
b- j agym- wmk~gr|kj E\AW! :;;6^ak~ ecbknkhc~jmõid yrwhwr pcpwajig yerhw mj rghrgj
ą
må gngh # Kalj ^{yhc!Prjdj :;42Ecmkcrkmf jmb Ejmjfgegm cn ^kykcr Nacvy km _girgjkcmja jmb Prcgigb Jrgjy! ?00?!^kgmmj< dp<##kna-ochw-ji-j#~grjmy#ee~icmngrgmig#Rdg Ogmgnky cn Wrojm Rrggy ’ Wrojm jmb Iceewmk{ Ncrgyr{< Keprc~kmf Cwr Zwjak{ cn Akng< dp<##vvv-bmr-yjg-eb-wy#ncrgyy#pwoakijkcmy#wrojm-deaDcypcbj
ś 
gmå ~ e
Ę
yyhõid j p
ś 
åe
Ę
yyhõid agyåid <8 Xcbocrmõ ygekmê
ś 
U < ::- bwomj ?00>!Igmrwe ^jrj! Prjdj%Dcrmå E
Ę
idcawp{- % XPrjdjU <
ā
gyhê agymkihê ypcag
ą
mcy! ?00>
^gbcwiå ojhjaê
ś 
yhë prêig< Efr- Ojrocrj Gmfyc~ê! PdB-Hcm|wajm ojhjaê
ś 
yhë prêig< Bci- Kmf- NrjmkŪgh Nër! IYi-Bjwe |jbêmå ojhjaê
ś 
yhë prêig< :;- ?- ?00;Rgreåm cbg~|bêmå ojhjaê
ś 
yhë prêig< 90- 2- ?00;

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Martin Mineas Pulec added this note
Kdokoliv by chtěl mou práci při vlastním studiu využít, kopírovat některé její části nebo získat celou práci ke studiu, nechť se ozve na email mineas@seznam.cz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->