Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƯƠNG I CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MẠNG IP
0.1Giới thiệu chung
1.2.1.Băng thông
Hình 1.1. Băng thông khả dụng
1.2.2.Độ trễ
Hình 1.2. Trễ tích luỹ từ đầu cuối tới đầu cuối
Hình 1.3. Trễ xử lý và hàng đợi
1.2.3.Biến động trễ
1.2.4.Tổn thất gói
Hình 1.4. Tổn thất gói vì hiện tượng tràn bộ đệm đầu ra
1.2.5.Độ tin cậy
Hình 2.1. Các cấp băng thông thường cung cấp cho mạng
Hình 2.2. Hàng đợi riêng cho các lưu lượng yêu cầu nghiêm ngặt về trễ và mất gói
Hình 2.4. Kiến trúc IntServ
Hình 2.5. Cấu trúc logic của bộ điều chỉnh lưu lượng
Hình 2.6. Tổ chức của cơ chế lập lịch PQWFQ
Hình 3.1. Cấu trúc mạng
3.1.2. Sơ đồ cấu trúc mạng
Hình 3.2. Mạng MAN-E Hải Dương
Hình 3.3. Mô hình ring 1
Hình 3.4. Mô hình ring 2
Hình 3.5. Mô hình ring 3
Hình 3.6. Mô hình ring 4
3.1.3. Giao thức truyền tải MPLS
3.1.4.Giao thức định tuyến
Bảng 3-1 Bảng tham số về âm thanh của ITU-T
3.2.1.2.Khuyến nghị của Cisco
Bảng 3-2 Bảng tham số thoại của Cisco
Bảng 3-3 Các tham số video của ITU-T
3.2.2.2.Khuyến nghị của Cisco
Hình 3.7. Sơ đồ khối chức năng của dịch vụ IPTV
3.3.2. Đề xuất giải pháp QoS
3.3.2.1.Đặt vấn đề
3.3.2.2.Khuyến nghị
3.3.2.3.Xây dựng các Profile QoS cơ bản và quy ước sử dụng DSCP
Bảng 3-4 Bảng ma trận hai chiều
3.3.2.4.Network control profile
3.3.2.5.Reatime Voice profile
3.3.2.6.Realtime Video profile
3.3.2.7.Data 1 Profile (Crictical)
3.3.2.8.Data 2 Profile
3.3.2.9.Standard Profile
3.3.3.Các phép ánh xạ QoS
3.3.3.1.Ánh xạ các QoS profile vào DSCP code
Chi tiết theo như bảng 3-5:
Bảng 3-5. Bảng ánh xạ QoS Profile sang DSCP
3.3.3.2.Ánh xạ các dịch vụ/ứng dụng sang Diffserv
3.3.3.3.Ánh xạ từ Diffserv code sang MPLS EXP code
Bảng 3-6 Bảng ánh xạ từ Diffserv sang MPLS EXP
3.3.4.Cấu hình QoS trong MAN-E
3.4.Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luan Van TAM

Luan Van TAM

Ratings: (0)|Views: 434 |Likes:
Published by nguyenttm

More info:

Published by: nguyenttm on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 21 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 25 to 62 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->