Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORSAT GAZ ANALİZİ

ORSAT GAZ ANALİZİ

Ratings: (0)|Views: 1,408 |Likes:
Published by Azer Aküzüm

More info:

Published by: Azer Aküzüm on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ORSAT GAZ ANALİZİ
96052146 TOLGA AKSUKM453 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LAB. 2DENEY RAPORU
EKİM 2000ANKARA
 
1
 
ÖZETOrsat yöntemi ile gaz analizi deneyinin üç amacı vardır. Birincisi sisteminçalışma prensibinin öğrenilmesi, ikincisi hava gazı, doğal gaz, egsoz gazı ya dasentetik bir gaz karışımının orsat gaz analizinin yapılması, üçüncüsü orsat analizive yanma deney sonuçları verilen bir gaz karışımının bileşiminin bulunmasıdır.Deneyde kullanılan orsat gaz analizi sistemi absorpsiyon çözeltileri içeren pipetler; pipetlerin iki yollu musluklarla bağlandığı su ceketi içine yerleştirilmişdereceli bir büret; bürete bağlı, içinde civa ya da asitlendirilmiş tuzlu su içerenbir seviye şişesi ve sistemdeki gan boşalması ya da sisteme gaz alınmainkullanılan üç yollu bir musluk içermektedir.Yöntemin esası; atmosfer basıncında bileşimi bulunacak belirli hacim gazinher bir bileşenini ayrı ayrı absorplayan reaktiflerden belirli bir sırada geçirip hacimazalmasını ölçerek , gazın bileşimini belirlemektir. Kullanılan reaktifler sırasıyla; potasyum hidrosit çözeltisi, der. Sülfirik asit çözeltisi ve piragallolçözeltisidir.Bunların absorbe ettikleri gazlar sırasıyla; karbondiosit, olefinler veoksijendir.Deney verileri değerlendirilerek kaşımdaki gazların % bileşimi bulunmuştur ve % 4,2 CO
2
, %8 propilen, %17,7 O
2
geriye kalanda inerttir. Verilen problemin sonucu iseşöyledir; 70 ml karışımı içinde %12,52 CH
4
, %16,94 H
2
,%40,52 N
2
bulunmuştur.
1. GİRİŞ
 Gaz karışımlarının kantitatif analizleri bileşenlerin fiziksel ve kimyasalözelliklerine bağolarak çok sayıda ntem veya cihazla gerçekleştirilebilir.
2
 
Absorpsiyon esasına dayanan bu yöntemler, bulunan analiz neticelerinin kontroledilmesi amacıyla da kullanılır. 
Kantitatif analiz için kullanılan absorpsiyon cihazları:
Bunte büreti ve bunun değiştirilmiş şekliBone Wheeler cihazıHempel cihazıOrsat ve Sheperd cihazıBunlardan hangisinin kullanılacağı, analiz yapılacak gaz karışınınmiktarına, karışımdaki gazların ayrı ayrı konsantrasyonuna bağlıdır.Bu absorpsiyon cihazları, elde edilecek sonuçların hassasiyetine göre ikisınıfa ayrılır. %0,01-0,05 olanlara ‘hassas’, %0,1-0,2 olanlara da teknik cihaz adıverilir.Bu cihazlarda ölçme esasının dayandığı iki kaide vardır; 
a)Lusac Kaidesi:
Sabit sıcaklıkta gaz karışımının hacmi, bu karışımımeydana getiren ayrı ayrı gazların hacminin toplamına eşittir.
b)Dalton Kaidesi:
Sabit sıcaklıkta bir gaz karışımının basıncı, bukarışımı meydana getiren ayrı ayrı gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir.
Orsat yöntemi ile gaz analizi deneyin amaçları:
Sistemin çalışma prensibinin öğrenilmesi,Hava gazı, egsoz gazı, doğal gaz ya da sentetik bir gaz karışımının orsatanalizinin yapılmasıdır.Orsat analizi ve yanma deneyi sonuçları verilen bir gaz karışımının bileşiminin bulunmasıdır.
2. KURAMSAL TEMELLER 
Absorpsiyon metoduyla kantitatif gaz analizinin prensibi, belirli bihacimde numune olarak alınan bir gaz karışımındaki bileşenlerin, fiziksel ya dakimyasal olarak tamamen absorbe edileceği reaktiflerden geçirilmesi ve azalanhacminin ölçülmesidir.
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ragustochem liked this
Mustafa Duru liked this
Erdem Şahin liked this
esragul liked this
Gizem Tırak liked this
Birol Turna liked this
Feride Düğenci liked this
edaylmz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->