Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thiet_ke_va_mo_phong_macch_loc_FIR_va_IIR_dung_Matlab

Thiet_ke_va_mo_phong_macch_loc_FIR_va_IIR_dung_Matlab

Ratings:
(0)
|Views: 1,366|Likes:
Published by Nguyen Ngoc Toan

More info:

Published by: Nguyen Ngoc Toan on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
Mô ph
ng m
ch l
c s
trên Matlab.
Chương 2: Thiế
t k
ế
m
ch l
c FIR và IIR trên MatlabBiên so
n : Nguy
ễn Lương Nhậ
t - Nguy
n H
u Hoàng – PTITHCM – 09/20111
Chương 2:
THI
T K
M
CH L
C S
FIR VÀ IIR TRÊN MATLAB
Trong chương này chúng ta sẽ
dùng ph
n m
ềm Matlab để
th
c hi
n thi
ế
t k
ế
và mô ph
ngb
l
c s
FIR ho
c IIR. Chúng ta s
d
a vào toolbox v
ớ 
i giao di
ện graphic để
thi
ế
t k
ế
m
ch l
cs
.
Toolbox đượ 
c dùng trong bài này là Signal Processing Tool.
Để
có th
th
c hành t
t thì sinh viên c
n có ki
ế
n th
ức cơ bả
n v
 
Matlab. Trong chương 1
có trình bày m
t s
v
ấn đề
 
cơ bả
n v
Matlab. Sinh viên c
n tìm tài li
ệu để
 
đọ
c thêm và th
c hànhcác bài th
ực hành trướ 
c
ở 
 
nhà trướ 
c khi th
c hành trên l
ớ 
p.Ph
n m
m Matlab 2009B ( kho
ng 4.6GB ), m
t s
ebook tham kh
o v
Matlab t
 
cơ 
b
ản đế
n nâng cao, tài li
u tham kh
o th
c hành v
x
lý tín hi
u s
(bao g
m m
t s
code ) sinhviên có th
download t
i link:http://huuhoangtech.tk.Tài li
u ph
c v
cho th
c hành : “Mô ph
ng m
ch l
c s
trên Matlab” c
ũng có thể
 download
ở 
trang trên.
Chương 2 này bao gồ
m 3 ph
n v
ớ 
i 2 bài th
ực hành cơ bả
n sau:M
ở 
 
đầ
u: Gi
ớ 
i thi
u v
công c
SPTool cho mô ph
ng b
l
c s
.Bài 1: Thi
ế
t k
ế
và mô ph
ng b
l
c s
FIR b
ng SPTool.Bài 2: Thi
ế
t k
ế
và mô ph
ng b
l
c s
IIR b
ng SPTool.
 
Mô ph
ng m
ch l
c s
trên Matlab.
Chương 2: Thiế
t k
ế
m
ch l
c FIR và IIR trên MatlabBiên so
n : Nguy
ễn Lương Nhậ
t - Nguy
n H
u Hoàng – PTITHCM – 09/20112M
ở 
 
đầ
u: GI
I THI
U CÔNG C
SPTOOL CHO MÔ PH
NG M
CH S
 
1.1
 
Thi
ế
t k
ế
b
l
c s
b
ng công c
SPTool:
-
 
SPTool là m
t công c
có giao di
n GUI cho x
lý tín hi
u. Công c
này có th
 
đượ 
c s
d
ng phân tích tín hi
u, mô ph
ng quá trình thi
ế
t k
ế
b
l
c, phân tích cácb
l
c, l
c tín hi
u và phân tích ph
c
a tín hi
u.-
 
Để
kh
ởi độ
ng SPTool. T
command gõ l
nh:>> sptool-
 
Khi đó giao diệ
n c
a SPTool s
 
như sau:
 Hình 2.1: Giao di
n c
a SPTOOL.-
 
Giao di
n c
a SPTool có 3 c
t bao g
m t
p h
ợ 
p các tín hi
u, b
l
c và ph
m
c
đị
nh t
ương ứ
ng v
ớ 
i :
Signals
,
Filters
Spectra
. Dướ 
i m
i c
t có các button s
 d
ng cho c
ột đó.
-
 
Các tín hi
u, b
l
c ho
c ph
c
a Matlab có th
 
được được đưa vào SPTool bằ
ngl
nh
Import
trong menu
File
c
a SPTool. Các tín hi
u, b
l
c ho
c ph
 
đượ 
cimport vào SPTool t
n t
ại dướ 
i d
ng c
u trúc c
ủa MatLab. Để
 
lưu lạ
i tín hi
u, b
 l
c và ph
 
đ
ã
đượ 
c t
o ho
c ch
nh s
a trong SPTool ta dùng l
nh
Export
trongmenu
File
.-
 
Để
thi
ế
t k
ế
m
t b
l
c m
ớ 
i. S
d
ng button
New
 
ngay dướ 
i c
ột Filter. Khi đó giao
di
ện Filter Designer dùng để
thi
ế
t k
ế
b
l
c s
xu
t hi
n.-
 
Có th
g
i ra Filter Designer b
ng l
nh
>>fdatool
 -
 
Filter Designer cung c
p m
ột môi trường đồ
h
ọa tương tác để
thi
ế
t k
ế
b
l
c s
 IIR ho
c FIR d
a trên các thông s
 
do ngườ 
i dùng l
a ch
n.+ Các lo
i b
l
c có th
thi
ế
t k
ế
: thông th
p, thông cao, thông d
i, ch
n d
i.
 
Mô ph
ng m
ch l
c s
trên Matlab.
Chương 2: Thiế
t k
ế
m
ch l
c FIR và IIR trên MatlabBiên so
n : Nguy
ễn Lương Nhậ
t - Nguy
n H
u Hoàng – PTITHCM – 09/20113
+ Các phương pháp thiế
t k
ế
b
l
c FIR: Equiripple, Least Squares, Window.
+ Các phương pháp thiế
t k
ế
b
l
c IIR: Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II.Elliptic.Hình 2.2: Giao di
n c
a Filter Designer ( >>fdatool).-
 
Response Type: L
a ch
n ki
u b
l
c thông th
p, thông cao, thông d
i, ch
n d
i.-
 
Design Method: Các p
hương pháp dùng để
thi
ế
t k
ế
b
l
c IIR ho
c FIR.-
 
Filter Order: B
c c
a b
l
c (
Độ
dài c
ủa đáp ứ
ng xung).-
 
Apass/2
: Độ
g
ợ 
n sóng trong d
i thông (dB).-
 
Astop
: Độ
suy gi
m trong d
i ch
n (dB).-
 
Fs: T
n s
l
y m
u.-
 
Fpass: T
n s
gi
ớ 
i h
n c
a d
i thông.-
 
Fstop: T
n s
gi
ớ 
i h
n c
a d
i ch
n.-
 
Click vào v
 
trí trên đồ
th
 
để
th
hi
n
Đáp ứ
ng biên
độ
(dB)
như h
 ình d
ướ 
i:
1.2
 
Phân tích b
l
c:
-
 
Sau khi thi
ế
t k
ế
xong b
l
c, Chúng ta có th
th
hi
ện nhưng đáp ứ
ng c
a b
l
ctrong thanh hi
n th
trên thanh công c
c
a Filter Designer b
ng cách click vàonh
ng icon trên thanh công c
này ho
c l
a ch
n t
menu
Analysis.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyễn Thành liked this
Tung Nguyen liked this
nguoi_dantoc liked this
Nam le Van liked this
Bui Dien liked this
Duc Nguyen Van liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->