Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anexa B- Componenta Nationala

Anexa B- Componenta Nationala

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Mircea Muresan

More info:

Published by: Mircea Muresan on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
Anexa BMetodologia pentruConcursul Naţional de Proiecte de Tineret- 2010Componenta NaţionalăPartea I. Tema şi bugetul concursuluiArt.1.
 
Tema „
DIALOGUL ŞI ÎNŢELEGEREA RECIPROCĂ
se raportează la priorităţile stabilite de Comisia Europeană şiAdunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru anul 2010, cuocazia Anului European pentru Combaterea Sărăciei şi aExcluziunii Sociale respectiv a Anului Internional al Tineretului şi se încadrează în Programul de susţinere aacţiunilor de tineret, denumit în continuare P2, vizândurmătoarele priorităţi şi tipuri de proiecte:
(1) Participarea tinerilor la viaţa societăţii:a)
 
Participarea economică
a1) promovarea instruirii antreprenoriale proiecte eligibile:
campanii, cursuri, concursuri, simpozioane, semnarii;
a2) stimularea creativităţii tinerilor  proiecte eligibile:
campanii, tabere, festivaluri, cursuri, concursuri,târguri, simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, paginiweb.
b) Participarea civică
b1)sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat  proiecte eligibile:
campanii, caravane, tabere, simpozioane, seminarii,mese rotunde, traininguri, târguri de proiecte, târg de joburi, expoziţii.
b2)facilitarea consulrii între autoriţile centrale şi locale şistructurile reprezentative de tineret  proiecte eligibile:
campanii, caravane, simpozioane, seminarii, meserotunde.
c) Participarea culturală
c1)
sprijinirea şi stimularea creativităţii culturale proiecte eligibile:
campanii, tabere, festivaluri, cursuri, concursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde, expoziţii, lansări de carte.
d) Participarea la educaţie
d1)dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentrutineri proiecte eligibile:
 
evenimente, concursuri, simpozioane, seminarii,traininguri, mese rotunde;
d2)dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri. proiecte eligibile:
evenimente, tabere, concursuri.
 
(2) Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şiexcludere socială
a)dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni de
 
 prevenire şi combatere a factorilor de risc , în vederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie de risc proiecte eligibile:
campanii, tabere, festivaluri, cursuri, concursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde.
b)promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării în rândultinerilor  proiecte eligibile:
campanii, tabere, festivaluri, cursuri, simpozioane,seminarii, mese rotunde, pagini web.
c) prevenirea şi combaterea şomajului, devianţei şi delincveei juvenile proiecte eligibile:
 Târguri de job-uri, cursuri, simpozioane, seminarii,mese rotunde.
Art. 2.
(1) Suma totală aprobată pentru Concursul Naţional deProiecte de Tineret – 2010, este de 500.000 lei şi se alocă din bugetulP2, după cum urmează:
- Participarea tinerilor la viaţa societăţii:a)Participarea economică
a1) Pentru proiecte de tineret care vizează
 promovarea instruiriiantreprenoriale:
-
 
maximum 30.000 lei/ proiect pentru campanii;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru cursuri concursuri,simpozioane, semnarii.a2) Pentru proiecte de tineret care vizează
stimularea creativităţiitinerilor:
- maximum 30.000 lei/ proiect pentru campanii, tabere, festivaluri;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru cursuri, concursuri, târguri,simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, pagini web.
b) Participarea civică
b1)
Pentru proiecte de tineret care vizează
sprijinirea de acţiunispecifice de voluntariat:
- maximum 30.000 lei/ proiect pentru campanii, caravane, tabere;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru simpozioane, seminarii, meserotunde, traininguri, târguri de proiecte, târg de joburi, expoziţii.
b2)
Pentru proiecte de tineret care vizează
facilitarea consultării întreautorităţile centrale şi locale şi structurile reprezentative de tineret:
- maximum 30.000 lei/ proiect pentru campanii şi caravane;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru simpozioane, seminarii, meserotunde.
c) Participarea culturală
c1) Pentru proiecte de tineret care vizează
sprijinirea şi stimulareacreativităţii culturale
- maximum 30.000 lei/ proiect pentru campanii, tabere, festivaluri;
 
- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru cursuri, concursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde, expoziţii, lansări de carte.
d) Participarea la educaţie
d1)
Pentru proiecte de tineret care vizea
dezvoltarea şidiversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri:
- maximum 30.000 lei/ proiect pentru evenimente;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru concursuri, simpozioane,seminarii, traininguri, mese rotunde.
d2)
Pentru proiecte de tineret care vizea
dezvoltarea şidiversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentrutineri
- maximum 30.000 lei/ proiect pentru evenimente, tabere;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru, concursuri.
-
Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şiexcludere socială:
a)
Pentru proiecte de tineret care vizează
dezvoltarea şi diversificareade programe/acţiuni de prevenire şi combatere a factorilor de risc, învederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie de risc:
- maximum 30.000 lei/ proiect pentru campanii, tabere, festivaluri;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru cursuri, concursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde.b)
 
Pentru proiectele de tineret care vizează
 promovarea egalităţii deşanse şi combaterea discriminării în rândul tinerilor 
- maximum 30.000 lei/ proiect pentru campanii, tabere, festivaluri;- maximum 15.000 lei/ proiect pentru cursuri, simpozioane,
 
seminarii,mese rotunde, pagini web.c)Pentru proiectele de tineret care vizează
 prevenirea şi combatereaşomajului, devianţei şi delincvenţei juvenile:
-maximum 15.000 lei/ proiect pentru rguri de job-uri, cursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde. (2) Sumele nealocate la Concursul Naţional de Proiecte de Tineret – 2010 se reportează la P2, după caz, pentru:a) proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale AutorităţiiNaţionale pentru Sport şi Tineret, derulate prin Direcţia Informare şiPrograme pentru Tineret;b) alte concursuri naţionale de proiecte de tineret.
Partea a - II-a Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru ONGT şipentru proiectele de tineret în vederea finanţăriiArt. 3.
 
Sunt eligibile ONGT care
:a) respectă prevederile Art. 1, alin. (1) sau alin. (2) sau alin (3) dinAnexa A şi nu sunt Organizaţii Neguvernamentale Studenţeşti;b) au depus, în două exemplare următoarele documente
1
:
1
Documentele care nu sunt lizibile nu vor fi luate în considerare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->