Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anexa D Component A International A

Anexa D Component A International A

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Mircea Muresan

More info:

Published by: Mircea Muresan on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
Anexa DMetodologia pentruConcursul Naţional de Proiecte de Tineret -2010- Componenta „Internaţională”Partea I. Tema şi bugetul concursuluiArt.1.
 
Tema „
DIALOGUL ŞI ÎNŢELEGEREA RECIPROCĂ
se raportează la priorităţile stabilite de Comisia Europeană şiAdunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru anul 2010, cuocazia Anului European pentru Combaterea Sărăciei şi aExcluziunii Sociale respectiv a Anului Internional al Tineretului şi se încadrează în Programul de susţinere aacţiunilor de tineret, denumit în continuare P2, vizândurmătoarele priorităţi şi tipuri de proiecte:
(1) Participarea tinerilor la viaţa societăţiia)
 
Participarea economică
a1) promovarea instruirii antreprenoriale proiecte eligibile:
campanii, cursuri, concursuri, simpozioane, semnarii;
a2) stimularea creativităţii tinerilor  proiecte eligibile:
campanii, tabere, festivaluri, cursuri, concursuri,târguri, simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, paginiweb.
b) Participarea civică
b1)sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat  proiecte eligibile:
campanii, caravane, tabere, simpozioane, seminarii,mese rotunde, instruiri, târguri de proiecte, expoziţii.
b2) facilitarea consulrii între autoriţile centrale şi locale şistructurile reprezentative de tineret  proiecte eligibile:
campanii, caravane, simpozioane, seminarii, meserotunde
c) Participarea la dialogul intercultural unitate prindiversitate
c1)
sprijinirea şi stimularea creativităţii culturale proiecte eligibile:
campanii, tabere tematice, festivaluri, cursuri,concursuri, simpozioane, seminarii, mese rotunde, expoziţii.
d) Participarea la educaţie
d1 )dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri proiecte eligibile:
 
evenimente, concursuri, simpozioane, seminarii,traininguri, mese rotunde.
d2) dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism tematic pentru tineri
 
 proiecte eligibile:
evenimente, tabere, concursuri; 
(2)
Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizareşi excludere socială
a) dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni de
 
 prevenire şi combatere a factorilor de risc
 
, în vederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie de risc proiecte eligibile:
campanii, tabere, festivaluri, cursuri, concursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde;
b) promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării în rândultinerilor  proiecte eligibile:
campanii, tabere, festivaluri, cursuri, simpozioane,seminarii, mese rotunde, pagini web;
c) prevenirea şi combaterea şomajului, devianţei şi delincveei juvenile proiecte eligibile:
 Târguri de job-uri, cursuri, simpozioane, seminarii,mese rotunde.
Art. 2.
(1) Suma totală aprobată pentru Concursul Naţional deProiecte de Tineret cu componentă internaţională 2010, este de400.000 lei şi se alocă din bugetul P2, după cum urmează:
- Participarea tinerilor la viaţa societăţiia) Participarea economică
a1) Pentru proiecte de tineret care vizează
 promovarea instruiriiantreprenoriale:
-
 
maximum 25.000 lei/ proiect pentru campanii;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru cursuri, concursuri,simpozioane, semnarii.a2) Pentru proiecte de tineret care vizează
stimularea creativităţiitinerilor:
- maximum 25.000 lei/ proiect pentru campanii, tabere, festivaluri;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru cursuri, concursuri, târguri,simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, pagini web.
b) Participarea civică
b1)
Pentru proiecte de tineret care vizează
sprijinirea de acţiunispecifice de voluntariat:
- maximum 25.000 lei/ proiect pentru campanii, caravane, tabere.- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru simpozioane, seminarii, meserotunde, traininguri, târguri de proiecte, expoziţii.
b2)
Pentru proiecte de tineret care vizează
facilitarea consultării întreautorităţile centrale şi locale şi structurile reprezentative de tineret:
- maximum 25.000 lei/ proiect pentru campanii şi caravane;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru simpozioane, seminarii, meserotunde
c) Participarea la dialogul intercultural unitate prindiversitate
 
c1) Pentru proiecte de tineret care vizează
sprijinirea şi stimulareacreativităţii culturale
- maximum 25.000 lei/ proiect pentru campanii, tabere, festivaluri;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru stagii, cursuri, concursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde, expoziţii.
d) Participarea la educaţie
d1)
Pentru proiecte de tineret care vizea
dezvoltarea şidiversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri:
- maximum 25.000 lei/ proiect pentru evenimente;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru concursuri, simpozioane,seminarii, traininguri, mese rotunde.
d2)
Pentru proiecte de tineret care vizea
dezvoltarea şidiversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentrutineri
- maximum 25.000 lei/ proiect pentru evenimente, tabere;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru, concursuri.
- Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială
a)
Pentru proiecte de tineret care vizează
dezvoltarea şi diversificareade programe/acţiuni de prevenire şi combatere a factorilor de risc, învederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie de risc:
- maximum 25.000 lei/ proiect pentru campanii, tabere, festivaluri;- maximum 15.000 lei lei/ proiect pentru stagii, cursuri, concursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde;b)
 
Pentru proiectele de tineret care vizează
 promovarea egalităţii deşanse şi combaterea discriminării în rândul tinerilor 
- maximum 25.000 lei/ proiect pentru campanii, tabere, festivaluri.- maximum 15.000 lei/ proiect pentru stagii, cursuri, simpozioane,seminarii, mese rotunde, pagini web.c)Pentru proiectele de tineret care vizează
 prevenirea şi combatereaşomajului, devianţei şi delincvenţei juvenile:
-maximum 15.000 lei/ proiect pentru rguri de job-uri, cursuri,simpozioane, seminarii, mese rotunde. (2) Sumele nealocate la Concursul Naţional de Proiecte de Tineret cu componentă internaţională – 2010 se reportează la P2, dupăcaz, pentru:a) proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale AutorităţiiNaţionale pentru Sport şi Tineret;b) alte concursuri naţionale de proiecte de tineret.
Partea a - II-a Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru ONGT şipentru proiectele de tineret în vederea finanţării

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->