Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Astrologie uraniana

Astrologie uraniana

Ratings: (0)|Views: 4,177|Likes:
Published by api-26228489

More info:

Published by: api-26228489 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Astrologie uranian\u0103
PLANETELE TRANSNEPTUNIENE
de Mihaela Dicu
Bazat\u0103 pe \u00eenv\u0103\u0163\u0103turile "\u015ecolii de la Hamburg", astrologia uranian\u0103 e renumit\u0103 pentru utilizarea unor tehnici c\u00e2t se poate
de neconven\u0163ionale.

"\u015ecoala de la Hamburg" a fost fondat\u0103 de c\u0103tre astrologul german Alfred Witte, prin anii '20 ai secolului trecut (al XX- lea, dac\u0103 \u00eenc\u0103 nu v-a\u0163i obi\u015fnuit :-)). Witte este inventatorul celor 8 planete transneptuniene: Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollo, Admetos, Vulcanus \u015fi Poseidon

Transneptunienele (pe scurt TNP) sunt planete fictive, cu mi\u015fcare foarte lent\u0103, c\u0103rora "p\u0103rintele" lor le-a dat nume, le-a
stabilit orbitele \u015fi le-a \u00eentocmit efemeride. \u015ei \u015fti\u0163i care este culmea? TNP "func\u0163ioneaz\u0103"!
Iat\u0103 care ar fi caracteristicile \u015fi influen\u0163ele lor.
CUPIDO
E un fel de super-Venus.

Simbolizeaz\u0103 armonia, frumuse\u0163ea \u015fi coeziunea la nivelul oric\u0103rui grup de oameni sau obiecte: familie, c\u0103s\u0103torie, societate, parteneriat, organiza\u0163ii, corpora\u0163ii, colec\u0163ii. Art\u0103. Negativ, poate crea dependen\u0163e, favoritisme, etc.

Glifa e o combina\u0163ie \u00eentre Venus \u015fi Jupiter.
Este cea mai "rapid\u0103" dintre TNP: avanseaz\u0103 cu 1 grad 23 minute pe an. Perioada de revolu\u0163ie este de 262 de
ani

HADES

Simbolizeaz\u0103 tot ce este nepl\u0103cut, nefolositor, inutil, str\u0103vechi sau ad\u00e2nc \u00eengropat. Antichitate, ocultism, vie\u0163ile trecute. Negativ: murd\u0103rie, gunoi, s\u0103r\u0103cie, gre\u015feli, ur\u00e2\u0163enie, etc. Pe de alt\u0103 parte, Hades are leg\u0103tur\u0103 cu responsabilit\u0103\u0163ile sociale, care pozitiv pot merge de la un acut sim\u0163 al datoriei

p\u00e2n\u0103 la sacrificiu, iar negativ, de la antipatie \u015fi egoism p\u00e2n\u0103 la o indiferen\u0163\u0103 patologic\u0103 fa\u0163\u0103 de societate.
Glifa reprezint\u0103 un amplu sector de cerc care tinde s\u0103 \u00eenconjoare o cruce.
Avanseaz\u0103 cu 1 grad 1 minut pe an. Perioada lui de revolu\u0163ie este de 360 de ani.

ZEUSSimbolizeaz\u0103 eforturile bine planificate, energia creativ\u0103, disciplinat\u0103 \u015fi bine direc\u0163ionat\u0103, ce poate fi

pus\u0103 cu succes \u00een serviciul marilor obiective sociale. Conduc\u0103torul, armata. Negativ, poate duce la aventur\u0103, bravad\u0103, dictatur\u0103, agresiune, r\u0103zboi. Altfel, Zeus pare s\u0103 fie legat de toate ma\u015fin\u0103riile, mai ales de motoarele cu combustie. Chiar \u015fi glifa seam\u0103n\u0103 cu rachet\u0103.

Avanseaz\u0103 cu 48 minute 02 secunde pe an. Perioada de revolu\u0163ie este de 455 de ani.
KRONOS
Simbolizeaz\u0103 excelen\u0163a, cea mai \u00eenalt\u0103 calitate ce poate fi ob\u0163inut\u0103, autoritatea \u00een materie, expertul

de necontestat. Negativ, poate da arogan\u0163\u0103, snobism, exigen\u0163\u0103 excesiv\u0103.
Glifa e format\u0103 dintr-o cruce \u00eencununat\u0103 de un semicerc, ar\u0103t\u00e2nd dominarea materiei de c\u0103tre spirit.
Kronos avanseaz\u0103 cu 48 minute pe an. Perioada de revolu\u0163ie este de 521 de ani.

APOLLON
Este un fel de "super-Jupiter".
Simbolizeaz\u0103 abunden\u0163a, succesul, multiplicarea, diversitatea, expansiunea \u015fi \u00eenflorirea. \u015etiin\u0163\u0103,

comer\u0163, eforturi pa\u015fnice. Notorietate. Negativ, d\u0103 extravagan\u0163\u0103, risip\u0103, \u00eempr\u0103\u015ftierea energiei.
Glifa este o combina\u0163ie \u00eentre Jupiter \u015fi semnul Gemenilor
Avanseaz\u0103 cu 37 minute pe an. Are o perioad\u0103 de revolu\u0163ie de 576 de ani.

ADMETOS

Simbolizeaz\u0103 tr\u0103inicia, consolidarea, rezisten\u0163\u0103 \u015fi perseveren\u0163a. Concentrare pe un obiectiv anume. Specializare prin acumularea esen\u0163ei experien\u0163elor tr\u0103ite. Negativ, ne vorbe\u015fte despre \u00eengustimea spiritului, iner\u0163ie, \u00eent\u00e2rzieri, obstacole \u015fi lucrurile care se \u00eenv\u00e2rtesc \u00een cerc.

Glifa are \u00een componen\u0163\u0103 semnul Taurului \u015fi crucea materiei a\u015fezat\u0103 pe o linie orizontal\u0103, ansamblul suger\u00e2nd
stabilitatea \u015fi permanen\u0163a.
Avanseaz\u0103 cu 35 minute pe an. Perioada de revolu\u0163ie este 617 ani.
VULCANUS

Simbolizeaz\u0103 puterea \u015fi intensitatea folosite pentru binele comunit\u0103\u0163ii, administrarea resurselor colective \u015fi coordonarea lor pentru atingerea unui scop \u00eenalt. Atle\u0163ii (cine are \u00een tema natal\u0103 Soarele \u00een aspect cu Vulcanus se bucur\u0103 de o s\u0103n\u0103tatea bun\u0103, vitalitate, for\u0163\u0103 \u015fi putere muscular\u0103). Negativ,

poate degenera \u00een abuzuri administrative, brutalitate, concep\u0163ia c\u0103 "dreptatea e de partea celui puternic", etc.
Glifa este format\u0103 dintr-un triunghi din v\u00e2rful c\u0103ruia porne\u015fte \u00een sus o s\u0103geat\u0103, suger\u00e2nd un enorm poten\u0163ial de
energie lansat spre obiectiv dintr-o pozi\u0163ie de stabilitate.
Avanseaz\u0103 cu 32 minute pe an. Perioada de revolu\u0163ie este de 663 de ani.

POSEIDON

Este un super-Neptun, dar f\u0103r\u0103 multe din p\u0103r\u0163ile negative ale acestuia. Spiritualitate, \u00een\u0163elepciune, universalitate, percep\u0163ie, transparen\u0163\u0103, iluminare. Cultur\u0103, ezoterism. Negativ, are de-a face cu dogmele, teoriile lipsite de substan\u0163\u0103 \u015fi manipularea ideologic\u0103.

Glifa este reprezentarea r\u0103sturnat\u0103 a glifei Pe\u015ftilor.
Avanseaz\u0103 cu 29 minute pe an. Perioada de revolu\u0163ie este de 720 de ani.

Cei ce doresc s\u0103 vad\u0103 aproximativ unde se afl\u0103 transneptuneienele pe cerul lor de na\u015ftere, se pot servi de tabelul de mai jos. Acesta d\u0103 pozi\u0163iile TNP din 5 \u00een 5 ani, pentru data de 1 ianuarie. Pentru o dat\u0103 intermediar\u0103, se procedeaz\u0103 la interpolare. Rezultatul ob\u0163inut prin interpolare nu este foarte precis, deci se va lucra cu un orb mic dec\u00e2t orbul uzual al TNP. Orbul uzual al TNP este de 1 grad, datorit\u0103 mi\u015fc\u0103rii lor lente.

Cupido
Hades
Zeus
Kronos
1950
25.11 Fe
26.59 Be
24.59 Le
22.19 Ta
1955
02.06 Ba
02.05 Ta
29.03 Le
25.52 Ta
1960
09.01 Ba
07.11 Ta
03.06 Fe
29.24 Ta
1965
15.24 Ba
12.17 Ta
07.09 Fr
02.56 Ge
1970
22.48 Ba
17.24 Ta
11.12 Fe
06.29 Ge
1975
29.40 Ba
22.32 Ta
15.15 Fe
10.02 Ge
1980
06.31 Sc
27.39 Ta
19.16 Fe
13.35 Ge
1985
13.23 Sc
02.46 Ge
23.18 Fe
17.07 Ge
1990
20.14 Sc
07.55 Ge
27.21 Fe
20.41 Ge
1995
27.04 Sc
13.03 Ge
01.22 Ba
24.15 Ge
2000
03.53 Sa
18.11 Ge
05.23 Ba
27.48 Ge
Apollon
Admetos
Vulcanus
Poseidon
1950
20.02 Fe
19.46 Be
22.54 Ge
10.24 Ba
1955
23.11 Fe
22.42 Be
25.39 Ge
12.50 Ba
1960
26.19 Fe
25.38 Be
28.25 Ge
15.15 Ba
1965
29.27 Fe
28.33 Be
01.09 Ra
17.40 Ba
1970
02.35 Ba
01.39 Ta
03.55 Ra
20.05 Ba
1975
05.43 Ba
04.26 Ta
06.41 Ra
22.30 Ba
1980
08.50 Ba
07.22 Ta
09.26 Ra
24.54 Ba
1985
11.57 Ba
10.17 Ta
12.10 Ra
27.19 Ba
1990
15.05 Ba
13.14 Ta
14.56 Ra
29.45 Ba
1995
18.12 Ba
16.11 Ta
17.42 Ra
02.09 Sc
2000
21.18 Ba
19.07 Ta
20.27 Ra
04.33 Sc

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alex Ferreira liked this
Maier Irina liked this
raza de soare liked this
pisicaravasita liked this
Ramoam Ramo liked this
mihaelabp liked this
ruxusr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->