Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
78Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Montera, Theo - Tratat Practic de Astrologie Medicala

Montera, Theo - Tratat Practic de Astrologie Medicala

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,748 |Likes:
Published by api-26228489

More info:

Published by: api-26228489 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Theo Montera
Tratat practic de astrologie medical\u0103
Astrele te pot vindeca

Traducere: Ileana Jitaru
Editura SAMIZDAT
Toate drepturile asupra acestei edi\u0163ii apar\u0163in Editurii SAMIZDAT
\u00a9 Editions du Rocher, 1997. \u00a9 Editura SAMIZDAT
Redactor: M\u0103ria P\u0103ncescu
Tehnoredactare computerizat\u0103: Antonia Cristescu
Coperta: Antonia Cristescu
Consultant de specialitate: M\u0103ria P\u0103ncescu
ISBN 973-99335-7-2

Tiparul executat sub comanda nr. 375/1999, la Imprimeria de Vest, Ora-
dea, str. Mare\u015fal Ion Antonescu nr. 105. ROM\u00c2NIA
INTRODUCERE

Din toate timpurile \u015fi in toate civiliza\u0163iile tradi\u0163ionale, omul \u015fi-a \u00eentors pri- virea spre cer, \u00een c\u0103utare de semne, de prevestiri, de informa\u0163ii care s\u0103-i per- mit\u0103 s\u0103-\u015fi \u00eembog\u0103\u0163easc\u0103 cuno\u015ftin\u0163ele despre el \u00eensu\u015fi \u015fi despre lumea care-l \u00eenconjoar\u0103. Cele mai vechi texte care ne sunt accesibile m\u0103rturisesc interesul pe care str\u0103mo\u015fii no\u015ftri l-au acordat timpului, ciclurilor care-i dau ritmul \u015fi locului pe care omul \u00eel ocup\u0103 \u00een cosmos. Diversitatea sistemelor astrologice care s-au dezvoltat \u015fi structurat \u00een interiorul diferitelor civiliza\u0163ii par mai de- grab\u0103 s\u0103 Se consecin\u0163a varia\u0163iilor culturale dec\u00e2t a unor divergen\u0163e profunde ce privesc bazele constitutive ale \u015ftiin\u0163ei astrelor.

\u00centr-adev\u0103r, \u00een toate aceste tradi\u0163ii, omul este perceput ca un intermediar \u00eentre cer \u015fi p\u0103m\u00e2nt Axioma fundamental\u0103 este \u00eentotdeauna analogia \u00eentre om \u015fi univers. Peste tot, g\u0103sim grup\u0103ri coerente de arhetipuri care dau posibili- tatea de \u201ea cunoa\u015fte\u201d sau de a caracteriza Secare parte sau Secare element al acestui cosmos.

Totu\u015fi, dac\u0103 vrem s\u0103 mergem mai departe cu studiul \u015fi \u00een\u0163elegerea rela\u0163ii- lor dintre cer \u015fi om, este nevoie s\u0103 mergem pe o cale, s\u0103 adopt\u0103m limbajul \u015fi obiceiurile unei anumite tradi\u0163ii \u015fi s\u0103 le urm\u0103m cu perseveren\u0163\u0103 p\u00e2n\u0103 la ni- velul la care Cunoa\u015fterea ni se dezv\u0103luie ea \u00eens\u0103\u015fi, f\u0103r\u0103 s\u0103 mai Se nevoie de acum de vreun oarecare medium.

\u00cen aceast\u0103 lucrare, folosim cadrul tradi\u0163iei occidentale, de la bazele fun- damentale p\u00e2n\u0103 la detaliile ei de interpretare. Asta nu \u00eenseamn\u0103 \u00een nici un fel c\u0103 noi consider\u0103m aceast\u0103 tradi\u0163ie ca fiind superioar\u0103 alteia, nici m\u0103car c\u0103 ea ni s-ar p\u0103rea mai adaptata nou\u0103, occidentalilor, \u00eentr-at\u00e2t civiliza\u0163ia noastr\u0103 actual\u0103 s-a rupt de r\u0103d\u0103cinile ei tradi\u0163ionale \u015fi de orice rela\u0163ie con\u015ftient\u0103 cu simbolurile. Pentru o minte aproape virgin\u0103, nu exist\u0103 un sistem mai de pre- ferat Doar limba \u015fi contextul cultural ar putea constitui un obstacol \u00een calea accesului la cuno\u015ftin\u0163ele altor tradi\u0163ii.

\u00cen Occident, astrologia, a\u015fa cum o cunoa\u015ftem noi, \u00ee\u015fi are r\u0103d\u0103cinile \u00een lu- mea antic\u0103, egiptean\u0103 apoi greac\u0103. Ptolemeu, dar \u015fi Plotin, au marcat \u00een mod durabil practicile astrologice care vor urma. Pe vremea aceea, astrologul era \u00eenainte de toate un filosof. \u00een Evul Mediu, aceste tradi\u0163ii sunt de\u0163inute mai ales de c\u0103tre arabi, \u00eenainte de a se r\u0103sp\u00e2ndi din plin \u00een lumea cre\u015ftin\u0103. Atunci, omul de \u015ftiin\u0163\u0103 \u015fi astrologul sunt prela\u0163i. Rena\u015fterea aduce apogeul tradi\u0163iei astrologice. \u00een plan medical, opera lui Paracelsus are o influen\u0163\u0103 ma- jor\u0103 asupra contemporanilor s\u0103i. Acest personaj ie\u015fit din comun pune bazele unui sistem medical care are ca st\u00e2lpi de sus\u0163inere patru elemente: cunoa\u015fte- rea naturii, astrologia, alchimia \u015fi etica. Astrologul din acea epoc\u0103 este adesea medic, alchimist, naturalist; altfel spus om de \u015ftiin\u0163\u0103, umanist. Odat\u0103 cu apa- ri\u0163ia cartezianismului, \u00een secolele XVIII \u015fi XDC, medicina occidental\u0103 rupe

orice rela\u0163ie cu astrologia \u015fi reduce omul la un sistem mecanic ce func\u0163io- neaz\u0103 dup\u0103 legile probabilit\u0103\u0163ii \u015fi ale \u00eent\u00e2mpl\u0103rii. Astrologia, la fel ca \u015fi cea mai mare parte dintre \u015ftiin\u0163ele tradi\u0163ionale, este atunci izgonit\u0103 \u00een r\u00e2ndul su- persti\u0163iilor lipsite de orice baz\u0103 ra\u0163ional\u0103. Trebuie notat c\u0103 tendin\u0163a \u201ehoroscopist\u0103\u201d a numero\u015filor practican\u0163i ai astrologiei \u00eel ajut\u0103 pe ra\u0163ionalist s\u0103 se men\u0163in\u0103 pe aceast\u0103 pozi\u0163ie.

Ast\u0103zi, ce poate aduce astrologia omului? Dintr-un punct de vedere exte- rior, adic\u0103 in ceea ce prive\u015fte evenimentele colective sau individuale, ea per- mite s\u0103 se determine fazele critice, momentele deosebite din via\u0163a \u015fi evolu\u0163ia indivizilor, a grup\u0103rilor etnice sau a na\u0163iunilor. Dintr-un punct de vedere in- terior, altfel spus de la nivelul fiziologiei umane, ea faciliteaz\u0103 \u00een\u0163elegerea te- renului, a structurii arhetipale a corpului \u015fi a energiilor sale, dezv\u0103luie pe- rioadele critice \u00een care subiectul este deosebit de vulnerabil la boal\u0103, \u015fi permite integrarea terapeuticii \u00een no\u0163iunea de timp, de moment favorabil sau nu la efectul curativ c\u0103utat. Ea permite de asemeni de a integra aceast\u0103 no\u0163i- une a \u201emomentului favorabil\u201d \u015fi a o adapta la prepararea remediului. Dintr- un punct de vedere \u015fi mai profund, la nivel psihologic, astrologia poate ajuta la \u00een\u0163elegerea mecanismelor emo\u0163ionale care guverneaz\u0103 psihismul unui indi- vid \u015fi s\u0103 prevad\u0103 perioadele \u00een care tulbur\u0103rile sau dezechilibrele risc\u0103 s\u0103 se manifeste. La acest nivel, se poate accede la cauzele profunde ale bolilor de care sufer\u0103 o persoan\u0103 \u015fi s\u0103 se abordeze no\u0163iunea de karma. \u00een sf\u00e2r\u015fit, la un ultim nivel, astrologia permite s\u0103 se ajung\u0103 la o stare de \u00een\u0163elepciune trans- cendental\u0103, de atotcunoa\u015ftere care nu mai are nevoie de suportul nici unui simbol. Din acest motiv, ea constituie o cale de dezvoltare personal\u0103 leg\u00e2nd \u00een mod armonios ra\u0163iunea \u015fi intui\u0163ia.

Activity (78)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
valerianeacsu liked this
Ellada Color liked this
Paul Marian liked this
tratak liked this
Dan liked this
Doria Michaela liked this
Irene Barbara liked this
Ellada Color liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->