Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CONTABILITATE 2010

CONTABILITATE 2010

Ratings:
(0)
|Views: 37|Likes:
Published by spuky_77
examen ceccar 2010
examen ceccar 2010

More info:

Published by: spuky_77 on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
CONTABILITATE – EXPERTI CONTABILI 20101.O societate are un departament de cercetare care dezvoltă, în cursul exerciţiului N, două proiecte, pe care le vom numi proiectul X şi proiectul Y. In cazulproiectului X, întreprinderea nu poate demonstra încă fezabilitatea acestuia, în ceea ce priveşte însă proiectul Y, acesta îndeplineşte, chiar de la începutul exerciţiuluiN, condiţiile pentru recunoaşterea unei cheltuieli de dezvoltare.În exerciţiul N, cheltuielile departamentului, în u.m., au fost următoarele:
- u.m. -InformaţiiCheltuieli generaleProiectul XProiectul YCheltuieli materiale şi servicii 6005.0003.000Cheltuieli cu personalul:- directe 3.5001.500- salariul conducătorului de departament1.000--- personal administrativ2.000Cheltuieli generale:- directe-1.200800- indirecte500400400Conducătorul de departament consumă 10% din timpul de lucru pentru proiectul X şi 20%, pentru proiectul Y.Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele două proiecte, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.
Rezolvare:
Proiectul X este considerat activitate de cercetare, iar cheltuielile angajate afectează rezultatul exerciţiului curent.Proiectul Y constituie activitate de dezvoltare, iar criteriile de capitalizare sunt îndeplinite de la l ianuarie.Cheltuielile de dezvoltare (activ) = Costurile directe şi indirecte + Cota-parte aferentă proiectului din salariul conducătorului de departament = 3.000 u.m. + 1.500u.m. + 800 u.m. + 400 u.m. + 1.000 u.m. x 20% = 5.900 u.m.
2. O societate a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de gestiune a stocurilor. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program au fostdistribuite astfel:
-
 în perioada 01.06-30.06.N: pentru studiul prealabil 2.000 u.m.;
-
 în perioada 01.07-18.07.N: pentru analiza funcţională 8.000 u.m.;
-
 în perioada 19.07-29.07.N: pentru analiza organică 11.000 u.m.;
-
 în perioada 30.07-10.09.N: pentru programare 18.000 u.m.;
-
 în perioada 11.09-20.09.N: pentru teste 1.000 u.m.;
-
 în perioada 21.09-29.09.N: pentru întocmirea documentaţiei necesare utilizatorilor 800 u.m.; şi- în perioada 30.09-25.10.N: pentru formarea personalului 600 u.m.La sfârşitul analizei funcţionale, managerii apreciază că proiectul are şanse mari de reuşită şi hotărăsc continuarea acestuia.Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea programului informatic, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare:
-
studiul prealabil - fază de cercetare, fiind recunoscută ca o cheltuială a perioadei (afectează rezultatul);
-
analiza funcţională - ar aparţine fazei de dezvoltare, însă nu sunt îndeplinite criteriile de capitalizare; prin urmare, este recunoscută ca o cheltuială a perioadei (afectează rezultatul);-analiza organică, programarea, testarea, întocmirea documentaţiei
-
faze de dezvoltare; valoarea activului = 11.000 u.m. + 18.000 u.m. + 1.000 u.m. + 800 u.m. = 30.800 u.m.;-formarea personalului determină cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale, fiind recunoscute drept cost al perioadei.
3. O societate dezvoltă un nou produs. Centrul de cercetare al societăţii a angajat, în exerciţiul N, în faza de cercetare, cheltuieli de 30.000 u.m. La începutulexerciţiului N+l, s-a demonstrat fezabilitatea tehnică şi comercială a produsului. Cheltuielile angajate în N+l au fost: cheltuieli cu personalul 10.000 u.m. si taxe legalepentru înregistrarea brevetului 8.000 u.m. în N+2, s-au cheltuit 12.000 u.m. pentru a apăra societatea într-un proces de urmărire legală împotriva recunoaşteriibrevetului.Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciţiile N, N+l şi N+2, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare:
-
exerciţiul N - faza de cercetare este recunoscută ca o cheltuială a perioadei, deci afectează rezultatul exerciţiului;
-
exerciţiul N+l - fază de dezvoltare, criterii de capitalizare îndeplinite; valoarea activului = 10.000 u.m. + 8.000 u.m. = 18.000 u.m.;
-
exerciţiul N+2 - cheltuielile de 12.000 u.m. efectuate pentru a apăra societatea într-un proces de urmărire legală împotriva recunoaşterii brevetului reprezintă cheltuieliulterioare recunoaşterii iniţiale, fiind recunoscute drept costuri ale perioadei.
4. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizările se amortizează linear începând cu lianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitateaeconomică a procesului de producţie, valoarea justă a imobilizărilor necorporale este estimată la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+l, ţinând cont de faptul că s-a
1
 
reuşit perfecţionarea procesului de producţie, imobilizările sunt din nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la 60.000 u.m. Se foloseşte ca procedeu de reevaluareanularea amortizării cumulate şi reevaluarea valorii nete.Să se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizări necorporale". Pierderile de valoare se vor contabiliza prin metoda diminuării valorii activelor.Rezolvare:
I. La31.12.N:a) Cost la 01.01.N-1 50.000 u.m.Amortizare cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 50.000 u.m. / 5 ani20.000 u.m. = Valoare rămasă la 31.12.N 30.000 u.m.Anularea amortizării cumulate:Amortizări privind=Imobilizări 20.000 u.m.imobilizărilenecorporalenecorporale b) Diferenţă negativă din reevaluare = Valoare justă la 31.12.N 15.000 u.m.- Valoare rămasă la 31.12.N 30.000 u.m. -15.000 u.m., recunoscută ca o cheltuială:Cheltuieli cu deprecierea =Imobilizări 15.000 u.m.imobilizărilor necorporalenecorporaleII. La31.12.N+l:Valoare justă la 31.12.N 15.000 u.m.-Amortizare aferentă anului N+l = 15.000 u.m. / 3 ani 5.000 u.m. = Valoare rămasă la 31.12.N+1 10.000 u.m.a)Anularea amortizării cumulate:Amortizări privind=Imobilizări 5.000 u.m.imobilizărilenecorporalenecorporale b)Diferenţă pozitivă din reevaluare = Valoare justă la 31.12.N+1 60.000 u.m.- Valoare rămala 31.12.N+1 10.000 u.m. 50.000 u.m., recunoscută astfel:-15.000 u.m. ca venit care să compenseze cheltuiala anterioară;- restul de 50.000 u.m. - 15.000 u.m. = 35.000 u.m. în capitalurile proprii, la rezerve din reevaluare:Imobilizări necorporale = % 50.000 u.m.Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 15.000 u.m.Rezerve din reevaluare 35.000 u.m.
5. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizările se amortizează linear începând cu l ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor. Având în vedere incertitudinile cuprivire la fezabilitatea economică a procesului de producţie, valoarea justă a imobilizărilor necorporale este estimată la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, ţinând cont defaptul că s-a reuşit perfecţionarea procesului de producţie, imobilizările sunt din nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la 60.000 u.m. Se foloseşte ca procedeude reevaluare reevaluarea valorii brute şi a amortizării cumulate.Să se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizări necorporale". Pierderile de valoare se vor contabiliza prin metoda diminuării valorii activelor.Rezolvare:
I. La31.12.N:
Cost la 01.01.N-150.000 u.m.
Amortizare cumulată pe 2 ani = 2 ani x 50.000 u.m. / 5 ani20.000 u.m. = Valoare rămasă la 31.12.N30.000 u.m.Coeficient de reevaluare= Valoare justă la 31.12.N / Valoare rămasă la 31.12.N = 15.000 u.m. / 30.000 u.m. = 0,5Valoare brută actualizată = 50.000 u.m. x 0,5 25.000 u.m.• Valoare brută iniţială
 
 ________________________________________________________ 50.000 u.m. = Diferenţă negativă din reevaluare aferentă valorii brute -25.000 u.m.Amortizare cumulaactualizată = 20.000 u.m. x 0,5 10.000 u.m.Amortizare cumulată iniţial 20.000 u.m.= Diferenţă negativă din reevaluare aferentă amortizării cumulate -10.000 u.m.%=Imobilizări necorporale 25.000 u.m.Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor necorporale 15.000 u.m.Amortizarea imobilizărilor necorporale 10.000 u.m.
2
 
La sfârşitul anului N, imobilizările necorporale figurează în bilanţ cu 25.000 u.m. valoare brută actualizată - 10.000 u.m. amortizare cumulată actualizată = 15.000 u.m., adicăvaloarea justă la 31.12.N.II. La 31.12.N+1:Valoare brută actualizată la 31.12.N25.000 u.m.Amortizare cumulată (10.000 u.m. amortizare cumulată actualizată, respectiv soldul contului Amortizarea imobilizărilor necorporale la 31.12.N +amortizarea anului N+l = valoarea rămasă / numărul de ani rămaşi= (25.000 u.m. - 10.000 u.m.) / 3 ani = 5.000 u.m.) 15.000 u.m.= Valoare rămasă la 31.12.N+1 10.000 u.m.
Coeficient de reevaluare = Valoare justă la 31.12.N+1 / Valoare rămasă la 31.12.N+1= 60.000 u.m. / 10.000 u.m. = 6Valoare brută actualizată = 25.000 u.m. x 6 150.000 u.m.Valoare brută iniţială 25.000 u.m.= Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă valorii brute +125.000 u.m.Amortizare cumulaactualizată = 15.000 u.m. x 6 90.000 u.m.Amortizare cumulată iniţial 15.000 u.m.= Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă amortizării cumulate = +75.000 u.m.Creşterea valorii imobilizărilor necorporale cu 125.000 u.m. este recunoscută astfel:-15.000 u.m. ca venit care să compenseze cheltuiala anterioară;-75.000 u.m. drept creştere a amortizării;
-
restul de 125.000 u.m. - 15.000 u.m. - 75.000 u.m. = 35.000 u.m.-în capitalurile proprii, respectiv la rezerve din reevaluare:Imobilizări necorporale =% 125.000 u.m.Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 15.000 u.m.Rezerve din reevaluare 35.000 u.m.Amortizarea imobilizărilor necorporal 75.000 u.m.
6. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucăţi x 400.000 u.m./bucată). în luna noiembrie, acest stoc este afectat deurmătoarele operaţii:
-
4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;
-
10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 410.000 u.m./bucată;
-
17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;
-
25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 414.000 u.m./bucată;
-
30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de 400.000 u.m./bucată.Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente.Rezolvare:
Fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente se prezintă astfel:DataIntrăriIeşiriStocQCostunitar Cost totalmii u.m.QCostunitar Cost totalmii u.m.QCostunitar Cost totalmii u.m.01/111.000400.000400.00004/11400400.000160.000600400.000240.00010/11500410.000205.0001.100400.000440.00017/11400400.000160.000700400.000280.00025/11200414.00082.800900400.000360.00030/11800400.000320.000100400.00040.000
7. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m.(1.000 bucăţi x 400.000 u.m./bucată). în luna noiembrie, acest stoceste afectat de următoareleoperaţii:
-
4 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;
-
10 noiembrie: o intrare de 500 bucăţi la un cost de 410.000
u.m./bu
cată;
-
17 noiembrie: o ieşire de 400 bucăţi;
-
25 noiembrie: o intrare de 200 bucăţi la un cost de 414.000
u.m./bu
cată;
-
30 noiembrie: o ieşire de 800 bucăţi.Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză) este de400.000 u.m./bucată.Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costulmediu ponderat calculat după fiecare intrare.Rezolvare:
Costul mediu ponderat:
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Marinescu Mihai liked this
Marinescu Mihai liked this
Marinescu Mihai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->