Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indrumar Biblic Crestin Ortodox

Indrumar Biblic Crestin Ortodox

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Published by Bogdan Mateciuc
Intemeiere biblica pentru invataturi si practici ale Bisericii Ortodoxe.
Intemeiere biblica pentru invataturi si practici ale Bisericii Ortodoxe.

More info:

Published by: Bogdan Mateciuc on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

 
MIC ÎNDRUMAR BIBLIC ORTODOX
 Doamne Iisuse, mântuieşte
-
mă pe mine, păcătosul!
 
Dedicat părintelui Iustin Pârvu
 
Cuprins
Edi
ţie îngrijită de Bogdan Mateciuc
 
 
 
2
 
1. SFANTA TREIME - DUMNEZEU ÎN TREI PERSOANE (pentru Martorii lui Iehova)
„Şi după ce s
-a botezat tot poporul, botezându-
Se şi Iisus şi rugându
-Se, s-a deschis cerul
ş
i S-a
coborât DUHUL SFÂNT peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s
-
a făcut GLAS DIN CER:Tu eşti FIUL MEU cel iubit, întru Tine am binevoit.”
(Luca 3:21-22)Domnul Iisus a zis:
„Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.” (
Ioan 10:30)
„Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.” (
IIoan 5:7)
„Căruia
dintre îngeri i-
a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te
-
am născut”; şi
 
iarăşi: „Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”? Şi iarăşi, când aduce în lume
pe Cel întâi
născut, El zice: „Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu”. Şi de îngeri zice: „
Cel ce face pe
 
îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc”;
 
Iar către Fiul: „Tronul Tău, Dumnezeule, înveacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.”
(Evrei 1:5-8)
 
„Harul DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS şi dragostea lui DUMNEZEU şi împărtăşireaSFÂNTULUI DUH să fie cu voi cu toţi!” (
II Corinteni 13:13)
„Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându
-
le în numele TATĂLUI şi al FIULUI şi
al SFÂNTULUI DUH.
” (
Matei 28:19)
DOMNUL S-
a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într 
-
o zi pe la amiază, când şedea el înuşa cortului său
. Atunci ridicându-
şi ochii săi, a privit şi iată TREI Oameni stăteau înaintea lui; şi
cum l-
a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor şi s
-
a închinat până la pământ.
Apoi a zis: DOAMNE, de am aflat har înaintea TA, nu ocoli pe robul T
ĂU! Se va aduce apă să VĂspălaţi picioarele şi să VĂ odihniţi sub acest copac. Şi voi aduce pâine şi VEŢI mânca, apoi VĂ veţi
 
duce în drumul VOSTRU, întrucât treceţi pe la robul VOSTRU!” Zis
-au ACEIA:
„Fă precum aizis!” (
Facerea/Geneza 18:1-5)
„Eu sunt DUMNEZEUL lui Avraam şi
 
DUMNEZEUL lui Isaac şi
 
DUMNEZEUL lui Iacov.”
(Matei 22:32)
„Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două
 
 picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând: „SF
ÂNT, SFÂNT, SFÂNT este
Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!” (Isaia 6:2
-3)
2. CINE ESTE IISUS
„Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui. ” (
Ioan 20:31)
 
„Iisus este Domnul
.
” (
Romani 10:9)
„Dumnezeu
L-
a înviat pe El din morţi
.
” (
Romani 10: 9)
„Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” (
ITimotei 1:15)
 
 
3
 
„Mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.” (
I Ioan 4:14)
„Iisus Hristos a ve
nit în trup.
” (I Ioan
4:2)
„Hristos Iisus, Domnul meu
.
” (
Filipeni 3:8)
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (
Ioan 20:28)
Dumnezeu, Mântuitorul meu.
” (
Luca 1:47)
„Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (
Fapte 8:37)
„Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul
 
nostru.” (Ti
t 1:4)
„Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.” (
Apocalipsa 19:16)
 
A
m primit că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că aînviat a treia zi, după Scripturi; şi că S
-
a arătat lui Chefa, apoi cel
or doisprezece; în
urmă S
-
a arătatdeodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi
adormit; d
upă aceea S
-
a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor 
.
” (
I Corinteni 15:3-7)
„Iisus i
-a zis: Eu sunt învier
ea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine
 
trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis
-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut
că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.” (
Ioan 11: 25- 27)Iisus ne mantuieste:
„Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta.” (
Faptele Apostolilor16:31)
„El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentruale lumii întregi.” (
I Ioan 2:2)
„Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui
.
 
(Efeseni 1:7)
3. FECIOARA MARIA, MAICA DOMNULUI
PURUREA-FECIORIA MARIEI
„A
poi m-
a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului, spre răsărit, şi aceas
ta era
închisă.
 
Şi mi
-a zis Domnul:
„Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide şi nici un om nu vaintra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă.”
 (Iezechiel 44:1-2)
„Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn:
 
Iată, FECIOARA va lua în pântece şi va naşte fiu şivor chema numele lui Emanuel.” (
Isaia 7:14)
Dacă Maica Domnului a mai avut copii
,
de ce la răstignire Domnul Iisus a lăsat
-o in grija
apostolului Ioan? „Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zismamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul
a luat-
o la sine.” (
Ioan 19:26-27)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->