Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
195Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
(Nectarie Moulatsioti Despre Farmece Si Cum Pot Fi Ele Dezlegate

(Nectarie Moulatsioti Despre Farmece Si Cum Pot Fi Ele Dezlegate

Ratings:

5.0

(4)
|Views: 30,713|Likes:
Published by api-3859389
www.tezaurul-ortodox.com
www.tezaurul-ortodox.com

More info:

Published by: api-3859389 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

 
 5„Nu te am
ă
gi, cre
ş
tine, î 
Ń
i spun c
ă
nici lupul nu devine vreodat
ă
oaie, conform zic
ă
torii, nici diavolulnu devine vreodat
ă
doctor
ş
i mai u
ş
or ar putea s
ă
înghe
Ń
e focul
ş
i s
ă
ard
ă
z
ă
pada decât s
ă
vindece cuadev
ă
rat diavolul, deoarece este întotdeauna neputincios;
ş
i dac
ă
am presupune c
ă
ar putea s
ă
te vindecetrebuie s
ă
cuno
ş
ti c
ă
nu vrea aceasta deoarece s
ă
n
ă
tatea omului este un lucru bun, ori diavolul ur
ăş
te întotdeauna cele bune, de aceea se nume
ş
te urâtor de bine.”Sfântul Nicodim Aghioritul
Arhimandritul Nectarie Moulatsioti
DESPRE FARMECE
Ş
I CUM POT FI ELE DEZLEGATE
Traducere din limba greac
ă
 de ierom. Teodosie Ha
Ń
egan
Carte tip
ă
rit
ă
cu binecuvântareaPrea Sfin
Ń
itului P
ă
rinte GALACTION,
Episcopul Alexandriei
ş
i Teleormanului
 
Editura BunavestireGala
Ń
i 2003
 
 6Difuzare:
Editura Bunavestire
Gala
Ń
iStr.Po
ş
ta Veche 161Tel/fax: 0236-326.7300236-471.896E-mail: bunavestire@geniusnet.rowww.editurabunavestire.ro©Editura Bunavestire pentru prezenta edi
Ń
ie
Ι
. S.
Β
.
 Ν
. 973 – 86302 – 8 – 2
 
 7
INTRODUCERE
Exist
ă
vr
ă
 ji? Ce crede Biserica noastr
ă
Ortodox
ă
? R
ă
spundem într-un cuvânt c
ă
exist
ă
vr
ă
 ji
ş
i, desigur,Biserica noastr
ă
cunoa
ş
te lucrul acesta
ş
i le combate.De altfel, pentru aceasta, sfin
Ń
ii
ş
i purt
ă
torii de Dumnezeu P
ă
rin
Ń
i precum Marele Vasile, Ioan Gur
ă
deAur, Ciprian au scris
ş
i rug
ă
ciuni care desfac vr
ă
 jile. În secolul nostru exist
ă
un mare num
ă
r de oameni caresufer
ă
din pricina magiei. Din nefericire, acest fenomen este însp
ă
imânt
ă
tor. Dou
ă
mii de ani dup
ă
Na
ş
tereaMântuitorului nostru oamenii au început s
ă
se întoarc
ă
la ceremonii satanice
ş
i idolatre
ş
i s
ă
invoce duhuriledemonice în ajutorul lor, spre îndeplinirea diferitelor lor dorin
Ń
e.Hristos, Care a venit
ş
i a risipit lucr
ă
rile întunericului
ş
i ale Satanei, este dat la o parte de omulcontemporan pentru ca în locul Lui s
ă
fie cinsti
Ń
i ca dumnezei Lucifer
ş
i demonii s
ă
i. Ca o consecin
Ńă
, magia(care este adorarea demonilor) ajunge s
ă
conduc
ă
în epoca noastr
ă
; prin mijloacele de informare în mas
ă
seaude neîncetat despre atâtea cazuri de magie neagr
ă
sau alb
ă
.Num
ă
rul oficial al vr
ă
 jitorilor, ghicitorilor în c
ă
r
Ń
i, astrologilor, spiriti
ş
tilor, descânt
ă
torilor,parapsihologilor care se mi
ş
c
ă
în interiorul Greciei
ş
i care tr
ă
iesc din exercitarea acestei „profesii” se ridic
ă
la200.000
1
.Gândi
Ń
i-v
ă
, pentru a supravie
Ń
ui, câ
Ń
i „cre
ş
tini” îi viziteaz
ă
zilnic!
Ş
i care pl
ă
tesc scump fiecare vizit
ă
deacest gen.În aceast
ă
bro
ş
ur
ă
vom încerca, cu cuvinte simple
ş
i clare, s
ă
d
ă
m cititorului o idee despre ce este magia,vr
ă
 jitoriile, ce sunt vr
ă
 jitorii, precum
ş
i pe ce categorie de oameni îi influen
Ń
eaz
ă
vr
ă
 jile.Vom mai încerca, dup
ă
puteri, s
ă
îi ajut
ă
m pe acei fra
Ń
i care sufer
ă
din cauza magiei, ar
ă
tându-lemodalitatea prin care se pot dezlega vr
ă
 jile
ş
i lucrarea satanei,
ş
i cum pe viitor pot s
ă
se fereasc
ă
de acestea.Fie ca aceast
ă
mic
ă
bro
ş
ur
ă
s
ă
ajute fra
Ń
ilor no
ş
tri suferinzi, care au c
ă
zut victime vr
ă
 jitoriei
ş
i satanei,
ş
is
ă
-i c
ă
l
ă
uzeasc
ă
la mântuirea sufletelor
ş
i trupurilor lor. Amin.
1
Faptul c
ă
mul
Ń
i dintre ace
ş
tia afirm
ă
c
ă
sunt cre
ş
tini -ortodoc
ş
i, c
ă
folosesc în practicile lor icoane sau cruci, nu este decât o dovad
ă
 c
ă
îngerul întunericului vrea s
ă
se arate drept înger de lumin
ă
. Este trist faptul c
ă
mul
Ń
i dintre ace
ş
ti vr
ă
 jitori contemporani nu î 
ş
i dauseama c
ă
slujesc satanei, ci sunt convin
ş
i c
ă
sunt vase alese ale lui Dumnezeu, c
ă
slujesc semenilor, c
ă
sunt gata s
ă
se sacrifice pentrubinele lor. Diavolul caut
ă
s
ă
se foloseasc
ă
 
ş
i de aceste gânduri bune ale lor,
ş
i profit
ă
de faptul c
ă
îl ajut
ă
s
ă
î 
ş
i mascheze mai bineplanurile de dominare a sufletelor. Gândurile bune ale acestor vr
ă
 jitori nu sunt îns
ă
suficiente pentru mântuire. Cei mai mul
Ń
i dintreace
ş
tia, care mor nepoc
ă
i
Ń
i, abia în ceasul mor
Ń
ii î 
ş
i dau seama c
ă
au fost slugi ale satanei (n. ed.).

Activity (195)

You've already reviewed this. Edit your review.
MihaiCoroi liked this
Carmen Kovacs liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
waltdisne liked this
Alin Octavian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->