Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maassluise Courant week 47 Culinair

Maassluise Courant week 47 Culinair

Ratings: (0)|Views: 326|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

 
Culinair!
MAASSLUISE COURANT
 
 De  Sc ha ke l
2
 
MAASSLUISE COURANT
 
 De  Sc ha ke l
PAGINA
2
Saffraan, Spaanse peper, kaneel,gember... Specerijen die het meestalledaagse gerecht een heerlijkesmaak geven en een exotisch parfumverlenen. Maar dat niet alleen.Want veel specerijen zijn goed voorde gezondheid...Kaneel
De Nederlandse naam kaneel komt daar-entegen van het Latijnse woord canelladat ‘buisje’ of ‘rietje’ betekent. Kaneel-stokjes zijn namelijk de opgerolde stukjesbinnenbast van de kaneelboom. De smaakis zoet, exotisch, delicaat en een tikkeltjescherp. Kaneel wordt onder andere ge-bruikt in desserts en in Indiase chutneys.Aan kaneelpoeder worden bijzonderegeneeskrachtige eigenschappen toege-dicht. De specerij zou griep voorkomen enonder andere menstruatiepijnen verzach-ten. Verder zou kaneel volgens onderzoekzelfs de salmonellabacterie kunnen neu-traliseren.
Gember
Van de tropische gemberplant, zingiberofficinale, worden de dikke wortels dieonder de grond groeien gebruikt. Gem-ber heeft een scherpe, maar aangenamesmaak en is ideaal bij vis- en vleesgerech-ten. Zoals bijna alle aromatische spece-rijen uit de keuken heeft gember eengunstige invloed op de spijsvertering,versnelt het het metabolisme, helpt tegenmisselijkheid en autoziekte (zonder dat jeer slaperig van wordt!), gaat het een tehoog cholesterol tegen en zou het zelfsde levensduur verlengen.
Spaanse peper
Een van de meest ‘bejubelde’ specerijen isde Spaanse peper. Brandend heet, maareen rijke bron van vitaminen en mineralenwaar vooral verwoede rokers baat bij zul-len hebben. Verder stimuleert Spaansepeper de bloedsomloop, heeft heteen regulerende werking op debloeddruk, helpt het om hart-ziekten te voorkomen en zou deSpaanse peper zelfs gewrichts-pijn verzachten dankzij zijn‘verdovende’ werking.
Saffraan
Een exotische spe-cerij die tot de ver-beelding spreekt,niet in het minstomdat we hethier over eenkostbarespecerijheb-ben.Zoals de intense kleur misschien al doetvermoeden, bevat deze specerij veel bèta-caroteen, vele malen meer dan de wortel-tjes die meestal met de eer strijken als hetom bètacaroteen gaat, een bestanddeeldat veroudering tegengaat (bètacaroteenbestrijdt vrije radicalen).Verder zou deze specerij devetverbranding versnellen,het cholesterolgehalte laaghouden, zorgen vooreen goed humeuren stress bestrijden. Wetenschappelijkeonderzoeken hebben uitgewezen dat saf-fraan de aanmaak van hormonen, waar-onder adrenaline, stimuleert.
SPICY SPECERIJEN
Selderie:
De Romeinen offerden selderie aan hunGod Pluto. Selderie bevat vitamine A, B, Cen D, mineralen en sporenelementen, dieuitstekend zijn voor de rug en spieren.Het verdunt ook je bloed en vermindertcholesterol.
Kruidnagel:
Is zeer krachtig en is efficiënt tegen gees-telijke en fysieke vermoeidheid.
Gember:
Wordt al duizenden jaren gebruikt voorhet maken van drankjes en staat bekendom het opwekken van liefdesgevoelens.
Mosterd:
Men zegt dat het de seksklieren stimu-leert. Het is in vele soorten verkrijgbaarmaar kan het beste worden geconsu-meerd in poedervorm of als ‘pasta’.
Nootmuskaat:
Werkt libidoverhogend en heeft daar-door de reputatie ’a man’s best friend’ tezijn. Door het in poedervorm in maaltij-den te gebruiken zou het goed moetenwerken.
Rode pepers:
Hebben een hoge concentratieaan vitamine C en stimulerende bloedcirculatie.
Kikkererwten:
Zeer krachtig voor mannen.De Romeinen wisten dit alen gaven dit daarom aan hundekhengsten.
Saffraan:
Heeft stimu-lerende eigen-schappen, gelijk aanhet effect van hormonen. Maar beperk je consumptie als je geen ’slappe’ lachkan gebruiken! Men zegt namelijk datovermatig gebruik oncontroleerbarelachbuien kan veroorzaken.
Knoflook:
De priesteressen uit de tempels van Erosverkondigden al dat het knoflook waswaardoor vrouwen verliefd werden enmannen veranderde in krachtige min-naars. Knoflook smaakt lekker bij bijnaalles wat we dagelijks eten. Zoals insoepen, dressings of op vlees.
Oesters:
Oesters zijn rijk aan proteïnen, vetten encalcium. Serveer oesters gepocheerd inwitte wijn of gebakken met een sausje.Je kunt ze uiteraard ook rauw, bespren-keld met een beetje soja of citroen nut-tigen. Oesters bevredigen je smaakpapil-len en meer.
LEKKER & GEZOND
Als een glas rode wijn gezond is voor hart-en bloedvaten, waarom zou een massagemet wijn dan niet even heilzaam werken?Dit idee staat centraal bij de steeds meervoorkomende wijntherapieën, bestaandeuit gezichtsbehandelingen, massages,peelings of wikkelbehandelingen.Vinotherapie vind je al in de beterewellnesscentra in Europa en zelfs Ne-derland. Daar-bij wordt gebruikgemaakt van producten die zijnsamengesteld uit druivenpitten,koudgepers-te druivenpit-tenolie enwijn-
VINOTHERAPIE
extracten. Dronken word je er zeker nietvan, ontspannen des te meer.
Antioxidant
Vinotherapie heeft niets te maken methet achterover slaan van grote hoeveel-heden van het nobele vocht. Vinothera-pie is een verzamelnaam voor beauty- enwellnessbehandelingen met productenuit de druiventeelt. Het geheim van dedruivenpit zit hem immers in de ‘oligo-mere proanthocyanidines, kortweg OPC.Deze krachtige antioxidant beschermthet lichaam tegen veroudering en allerleiandere kwalen. In de schil van de blauwedruif zit een kleurstof die ook je lichaamen huid ontgift. Daarnaast beschikkende oliën uit druivenpitten even-eens over een verzachtendewerking.
Ontspanning
Rode wijn werkt niet alleenhuidverstevigend en verjon-gend, het ontspant boven-dien lichaam en geest.Tijdens zo’n vinothera-pie wordt ook de inner-lijke mens niet vergeten:de kuur biedt door-gaans verscheidenedruivensappen, frui-tige fitnessdrankjesen wijngerechten aan.Uiteraard is een glaasjewijn onderdeel van de therapie.
HEERLIJK
 
Het woord “culinair” stamt af van het La-tijnse woord culina, wat “de kookkunst”of “de keuken betreffende” betekent.Kookkunst is een culinaire aangelegen-heid. Koken wordt dus enerzijds gezienals een kunst, een vak, een vorm van ex-pressie en anderzijds is het een dagelijksenoodzakelijke bezigheid.Koken, evenals andere bereidingswijzenvan voedsel, had in prehistorische tijdenals doel de tijd dat voedsel bewaard konworden te vergroten. Smaakverbete-ring werd al snel een tweede doel. Inde tijd van de Grieken ontstond ko-ken als kunst.De Romeinen namen dit van de Grieksebeschaving over en met de invoer vaneen grote diversiteit aan producten uitalle delen van het rijk kwam de kookkunsttot bloei. Na de ondergang van het Ro-meinse Rijk, in de middeleeuwen, lag denadruk op het bereiden en eten van vleesen drinken van bier. Pas in de renaissancekwam er weer meer aandacht voor eengevarieerdere en verfijndere kookkunst.
Auguste Escoffier
In de twintigste eeuw kwam de nadruksterk op behoud van natuurlijke smaak, vi-taminen en mineralen te liggen. De Fransekok Auguste Escoffier speelde hierin eengrote rol. Ook kwam er meer aandachtvoor het terugdringen van de hoeveel-heid koolhydraten, vetten en suikers invoedsel. Het belang van de verbrandings-waarde van tijdens de maaltijden opge-diende spijzen, uitgedrukt in calorie of joule, nam in de meeste Westerse landenaf door de veranderingen in arbeidsom-standigheden en de sterk vergrote hoe-veelheid voedingswaar.De trends volgdenelkaar daarnasnel op:eerstwashetver-sierenvan hetbord be-langrijkerdan hetgeenmen bereidde(en de hoeveelheiddie werd opgediend). In de jaren negentig van de 20e eeuw warenMediterraan koken, fusion (een mengselvan de Aziatische en Westerse keuken) en‘stapelen’ (het stapelen van ingrediëntentot een torentje) in de mode.Daarnaast bleef er een grote vraagnaar gevarieerd, traditioneel en natuurlijkkoken.Deze eeuw rukt het gemaksvoedsel opdat vaak al voorgekookt is en snel totmaaltijd kan worden verwerkt. De termkookkunst is hier nauwelijksaan de orde.
 Hoofd-maaltijd
Een maal-tijd/diner kanuit een aantal gan-gen bestaan die men alsprogramma afwerkt. Het totaal heetmenu. Bij thuisbereiding kan een uitge-breide maaltijd bijvoorbeeld bestaan uitsoep, daarna een hoofdmaaltijd in devorm van een vlees- of visgerecht met
WAT IS CULINAIR?
daarna een nagerecht. In een luxe res-taurant bestaat een gastronomisch menusoms uit zeven gangen of meer. Vooraf kanmen een aperitief nemen, een (alcoholisch)drankje met een klein (hartig) hapje.
Voorgerecht: soep, bouillon, horsd’oeuvre of cocktail
Hoofdgerecht: casserole, barbecue,groente, vleesgerechten, visgerechten,wildgerechten, kipgerechten, gevogelte,pastagerechten, rijstschotel, fondue,pannenkoek, raclette, maaltijdsalade,stamppot of een vegetarisch gerecht
• Spoom: een gerecht, meestal opbasis van ijs en fruit, tussen de gan-gen door om de eetlust te stimu-leren en de maag te laten rusten.• Bijgerecht: salade of compote• Nagerecht: een vaak zoet gerecht om demaaltijd af te sluiten; pap, ijs, pudding,kaas of fruit
Middagmaaltijd
Ook de middagmaaltijd wordt beïnvloeddoor zowel externe als persoonsgebon-den factoren. Veelal wordt er ‘s middagskoud gegeten, zodat er ‘s avonds met hetgezin genoten kan worden van de warmemaaltijd.Meestal houdt men het ‘s middags bij eensoepje met enkele boterhammen of eensalade. Ongehuwden en zakenlui gaanregelmatig ’s middags naar een restau-rant, waar een warme maaltijd wordtgenuttigd.
november & december
 Sfeer-
 
EN WINTER-MAANDEN BIJ UITSTEK!
 
Voor u ligt de Culinair Special najaar 2011 waarin de aandacht gevestigd is op feest,Sinterklaas met surprises in de zak, Kerst met cadeaus onder de boom, aankleding,elkaar verwennen, sfeer, culinair genieten, dineren, koken en kooktips voor dekomende feestdagen. Een zee van gezelligheid voor uit en thuis.Wat hebben we een prachtige nazomer gehad. Zaterdag 1 oktober 2011 gaat derecordboeken in als de warmste oktoberdag ooit met 24,9 graden. We zaten buitenop een terrasje te genieten van een koud biertje of lagen nog op het strand!Er was zelfs sprake van een officiële zomerse dag! Dat is uitzonderlijk.Sinds het begin van de metingen in 1901 is dat in oktober nog maar zes keer eerdergebeurd, de laatste keer in 1983. Tot half oktober bleef het prachtig.Nu op 24 november zijn we dat al lang en breed vergeten, de kachel brandt, welopen diep in de winterjas gedoken in de kou en de mist. We zijn in afwachting vanvorst en sneeuw… tijd voor gezelligheid dus. We hopen u met deze Culinair Specialeen beetje voor te bereiden op wat er komen gaat.Deze Culinair Special werd samengesteld door het verkoopteam van De MaassluiseCourant De Schakel in samenwerking met de adverterende ondernemers.Veel kijk- en leesplezier!
 
Colofon
Uitgave:
Culinair Special 2011 nr. 6Speciale jaarlijkse uitgave vanDe Maassluise Courant De Schakel
Oplage:
 25.500 ex Maassluis, Maasland, Maasdijk enHoek van Holland
Redactie:
 Marjan de Groot en Loes Kuiler
Vormgeving:
 Maassluise Courant BV
Informatie:
 verkoop@thuisbladen.nlKijk ook eens opwww.thuisbladen.nl
Culinair
PAGINA
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->