Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giao an tin hoc 8

giao an tin hoc 8

Ratings:

3.78

(1)
|Views: 6,829|Likes:
Published by api-26458918

More info:

Published by: api-26458918 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Trường THCS Tây Đô Giáo án Tin học 8
Tun: 1Ngày son: 30/08/2006Tiết:1, 2Ngày dy:
ÔN TẬP
I.MC TIÊU
*Thống kê lại và nắm được tất cả các các kiến thức đã học từ việc viết mộtchương trình đơn giản đến chương trình có chứa vòng lặp xác định For.*Rèn luyện cách ứng phó một bài tập lớn.
II.CHUN B
GV: *Thống lại tất cả các kiến thức lớp 7.HS:n tớc ở nlại tất cả kiến thức đã học.*Nắm lại cách viết chương trình trên máy.
III.BÀI ÔN TP1.Thủ tục nhập xuất
-Nhập: READ, READLN.Ví dụ: Nhập dữ liệu vào biến a thì ta viết: READLN(a);-Xuất: WRITE, WRITELN.Ví dụ: Xuất dữ liệu từ biến a thì ta viết: WRITELN(a);
2.c kiểu dữ liệu
-Số nguyên: INTEGER, LONGINTVí dụ: var: integer;-Số thực: REALVí dụ: var: Real;
3.IF ... THEN ... ELSE
-Cú pháp: IF <ĐK> THEN <CV1> ELSE <CV2>-Đây là câu lệnh điều kiện-ĐK đúng thì thực hiện CV1, nếu ĐK sai thì thực hiện CV2.VD: IF a>0 THEN b:=3 ELSE b:=5; Nếu a nhận giá trị là 6 thì b=5 Nếu a nhận giá trị –4 thì b=3
4.FOR ... TO ... DO
-Cú pháp: FOR <biến>:=<giá trị đầu> TO <biến>:=<giá trị cuối> DO <công việc>-Đây là vòng lặp xác định.VD: For i:=1 to 3 do writeln(i);-i nhận giá trị là 1, 2, 3 và thực hiện công việc xuất i tương ứng.5.
BÀI TẬP
Bài 1: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính a+b và xuất kết quả ra màn hình.Bài 2: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính a+b, a-b, a*b và xuất kết quả ramàn hình.Bài 3: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính a
2
và xuất kết quả ra màn hình.Bài 4: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính a
2
+ b
2
và xuất kết quả ra mànhình.Bài 5: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính a
2
+ b
2
,a
2
- b
2
và xuất kết quả ramàn hình.GV: Diệp Thanh Toàn
 
Trường THCS Tây Đô Giáo án Tin học 8
Bài giải
Program bai1;Var a,b:integer;Beginwrite(‘ nhap a=’);readln(a);write(‘ nhap b=’);readln(b);write(‘ Tong la’);writeln(a+b);Readln;end.Program bai2;Var a,b:integer;Beginwrite(‘ nhap a=’);readln(a);write(‘ nhap b=’);readln(b);write(‘ Tong la’);writeln(a+b);write(‘ Hieu la’);writeln(a-b);Readln;end.Program bai3;Var a:integer;Beginwrite(‘ nhap a=’);readln(a);write(‘ ket qua la’);writeln(a*a);Readln;end.Program bai4;Var a,b:integer;Beginwrite(‘ nhap a=’);readln(a);write(‘ nhap b=’);readln(b);write(‘ Tong la’);writeln(a*a+b*b);Readln;end.Program bai5;Var a,b:integer;Beginwrite(‘ nhap a=’);readln(a);write(‘ nhap b=’);readln(b);write(‘ Tong la’);writeln(a*a+b*b);write(‘ Hieu la’);writeln(a*a-b*b);Readln;end.
I.HƯNG DN VNHÀ
Ôn lại tất cả kiến thức đã học.GV: Diệp Thanh Toàn
Phương Bình, ngày…. tháng…. năm….Duyệt của tổ trưởngNgười soạnDiệp Thanh Toàn
 
Trường THCS Tây Đô Giáo án Tin học 8
Tuần: 2 Ngày soạn:Tiết:3, 4Ngày dy:
VÒNG LẶP WHILE .. DO
I.MC TIÊU
*Nắm được cú pháp và cách sử dụng vòng lặp WHILE…DO…*Biết được sự khác nhau của REPEAT, WHILE và FOR.*Nhận biết được khi nào sử dụng lệnh lặp nào
IV.CHUN B
1. GV: * Dùng bảng phụ ghi tóm tắt lại nôi dung bài học.HS:*Hc thuc bài cũ.*Đọc trước bài mới.
V.BÀI MI1.
 Lưu đồ lệnh
WHILE .. DO
* Lưu đồ* Ý nghĩa lưu đồ:
Trong khi mà điều kiện còn đúng thì cứ thực hiện Công việc, rồi quay trở về kiểm trađiều kiện lại. Vòng lặp được tiếp tục, đến khi điều kiện đặt ra không còn đúng nữa thì đi tớithực hiện lệnh tiếp theo
2.
Cú pháp lệnh
WHILE .. DOWHILE <điều kiện> DO <Công việc>
Ghi chú:· Ðiều kiện trong cấu trúc lặp WHILE .. DO là một biểu thức logic kiểu Boolean chỉ có 2giá trị là Ðúng (True) hoặc Sai (False)· Nếu điều kiện Ðúng thì chương trình sẽ chạy trong cấu trúc WHILE .. DO.· Sau mỗi lần lặp, chương trình trở lại kiểm tra điều kiện. Tùy theo biểu thức logic của điềukiện là Ðúng hay Sai thì chương trình sẽ thực hiện Công việc tương ứng.· Nếu Sai thì chuyển xuống dưới cấu trúc WHILE .. DO
3. Ví dụ:
GV: Diệp Thanh Toàn
Trang 3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyen Toan liked this
Tjeu Long liked this
trangthem liked this
thcsthuphong liked this
thcsthuphong liked this
chouthang liked this
chouthang liked this
chouthang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->