Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20111124 HJEU Sabam Tiscali Zaak Persbericht NL

20111124 HJEU Sabam Tiscali Zaak Persbericht NL

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Axel Beelen
Het Unierecht staat eraan in de weg dat een nationale rechter een internetprovider gelast een filtersysteem in te voeren om het illegale downloaden van bestanden te voorkomen (C-70/10).
Het Unierecht staat eraan in de weg dat een nationale rechter een internetprovider gelast een filtersysteem in te voeren om het illegale downloaden van bestanden te voorkomen (C-70/10).

More info:

Published by: Axel Beelen on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

 
Hof van Justitie van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 126/11
Luxemburg, 24 november 2011
Pers en Voorlichting
Arrest in zaak C-70/10Scarlet Extended NV / Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten enUitgevers CVBA (SABAM)
 
Het Unierecht staat eraan in de weg dat een nationale rechter een internetprovidergelast een filtersysteem in te voeren om het illegale downloaden van bestanden tevoorkomen
Een dergelijk bevel is in strijd met het verbod om een dergelijke dienstverlener een algemene toezichtverplichting op te leggen, en ook met het vereiste van een juist evenwicht tussen enerzijds het intellectuele-eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid om informatie te ontvangen of te verstrekken 
Deze zaak vindt haar oorsprong in een geding tussen de internetprovider Scarlet Extended NV enSABAM, een Belgische beheersmaatschappij die toestemming verleent voor het gebruik doorderden van muziekwerken van auteurs, componisten en uitgevers.In 2004 heeft SABAM vastgesteld dat internetgebruikers die van de diensten van Scarlet gebruikmaken, zonder toestemming en zonder rechten te betalen werken uit haar catalogus van hetinternet downloaden via „peer-to-peer”-netwerken (een gebruiksvriendelijk, onafhankelijk,decentraal en met geavanceerde zoek- en downloadfuncties uitgerust middel om de inhoud vanbestanden te delen).Op vraag van SABAM heeft de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België)Scarlet als internetprovider gelast om op straffe van betaling van een dwangsom die inbreuken ophet auteursrecht te beëindigen door het onmogelijk te maken dat haar klanten via „peer-to-peer”-programma’s elektronische bestanden ontvangen of verzenden die muziekwerken uit het repertoirevan SABAM bevatten.Scarlet heeft daartegen beroep ingesteld bij het Hof van beroep te Brussel. Volgens haar is hetrechterlijk bevel niet in overeenstemming met het Unierecht, omdat daarbij de facto een algemeneverplichting van toezicht op de communicatie op haar netwerk wordt opgelegd, wat strijdig zou zijnmet de richtlijn inzake elektronische handel
1
en met de grondrechten. In die omstandighedenvraagt het Hof van beroep het Hof van Justitie of de lidstaten op basis van het Unierecht eennationale rechter kunnen toestaan een internetprovider te gelasten een algemeen, preventief, in detijd onbeperkt en alleen door hem bekostigd systeem in te voeren voor het filteren vanelektronische communicatie teneinde het illegale downloaden van bestanden te kunnenvaststellen.In het arrest van vandaag herinnert het Hof er om te beginnen aan dat houders van intellectuele-eigendomsrechten om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen, zoalsinternetproviders, wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op hun rechten.De modaliteiten van dergelijke bevelen worden aan het nationale recht overgelaten. Die nationaleregels moeten echter de beperkingen naleven die uit het Unierecht voortvloeien, zoals met namehet in de richtlijn inzake elektronische handel vervatte verbod voor de nationale autoriteiten ommaatregelen te nemen die een internetprovider zouden verplichten een algemeen toezicht uit teoefenen op de informatie die hij op zijn netwerk doorgeeft.
1
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridischeaspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PBL 178, blz. 1).
www.curia.europa.eu 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->