Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
79Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Znacaj istrazivanja trzista u medjunarodnom marketingu

Znacaj istrazivanja trzista u medjunarodnom marketingu

Ratings: (0)|Views: 5,992 |Likes:
Published by Magdalena Djuric
Značaj istraživanja tržišta u međunarodnom marketingu

SADRŽAJ 1. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA...............................................................4 DEFINISANJE, NASTANAK I RAZVOJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA.................................................................................................4 MARKETING ZASNOVAN NA POZNAVANJU TRŽIŠTA............5
MEĐUNARODNO TRŽIŠTE I MEĐUNARODNI MARKETING.............................................6 SPECIFIČNOST ISTRAŽIVANJA MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA........
Značaj istraživanja tržišta u međunarodnom marketingu

SADRŽAJ 1. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA...............................................................4 DEFINISANJE, NASTANAK I RAZVOJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA.................................................................................................4 MARKETING ZASNOVAN NA POZNAVANJU TRŽIŠTA............5
MEĐUNARODNO TRŽIŠTE I MEĐUNARODNI MARKETING.............................................6 SPECIFIČNOST ISTRAŽIVANJA MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA........

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Magdalena Djuric on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
Značaj istraživanja tržišta u međunarodnommarketingu
 
 MEĐUNARODNO TRŽIŠTE I MEĐUNARODNI MARKETING .............................................  SPECIFIČNOST ISTRAŽIVANJA MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA ..........................................  PRIRODA MEĐUNARODNOG MARKETINGA ......................................................................... Definisanje međunarodnog marketinga .........................................................................................Osobenosti međunarodnih u odnosu na domaće dimenzije marketinga ......................................  Mesto i uloga marketinga u procesu internacionalizacije poslovanja ..........................................8 Realni dometi i poruke globalizacije marketinga .......................................................................... 9 ISTRAŽIVANJE MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA ...................................................................... 10 IZVORI PODATAKA ZA ISTRAŽIVANJE MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA ........................... 10 PROCES ISTRAŽIVANJA MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA ......................................................12 MEĐUNARODNI MARKETING INFORMACIONI SISTEM ................................................. 16 4. ISTRAŽIVANJE MEĐUNARODNOG MARKETING OKRUŽENJA .................................. 18 ........................................................................................................................................................18 ANALIZA EKONOMSKOG OKRUŽENJA ................................................................................ 18 ANALIZA POLITIČKO-PRAVNOG OKRUŽENJA ...................................................................20 ANALIZA SOCIO-KULTURNOG OKRUŽENJA ...................................................................... 22
SELEKCIJA I IZBOR INOSTRANIH TRŽIŠTA .................................................34STRATEGIJSKI MODEL SELEKCIJE INOSTRANIH TRŽIŠTA .....................34IZBOR TRŽIŠNIH SEGMENATA .......................................................................40IZBOR STRATEGIJE ZA CILJNO TRŽIŠTE ......................................................41ISTRAŽIVANJE PERFORMANSI MEĐUNARODNOG MARKETINGA ....43POTENCIJAL TRŽIŠTA I POTENCIJAL PRODAJE .....................................43MARKETING ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE ANALIZE PRODAJE .........44Analiza ukupne prodaje ......................................................................................44Analiza učešća na tržištu .................................................................................... 45Marketing istraživanja- osnova za upravljanjem tržišnim učešćem ...................46Marketing istraživanja-osnova za utvrđivanje profitabilnosti ............................47MARKETING ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE PREDVIĐANJA PRODAJE ............................................................................................................................48SATISFAKCIJA POTROŠAČA ........................................................................50PRAKTIČNI PRIMER- Ericsson - Istraživanje telekomunikacionog tržišta uSrbiji ...................................................................................................................53............................................................................................................................532
 
UVOD
Krajem XX i na početku XXI veka, dve najbitnije karakteristike međunarodnog okruženja suglobalizacija i internacionalizacija poslovanja. U takvim uslovima, poslovanje u međunarodnimrazmerama je znatno složenije od poslovanja unutar jedne nacionalne ekonomije. Rizike u poslovanju je teško eliminisati, ali se pribavljanjem odgovarajućih informacija sigurno mogusmanjiti. U takvom okruženju, pojavila se neophodnost primene međunarodnog marketingkoncepta za čiju je uspešnu primenu neophodno je da se upoznamo sa njegovom najznačajnijomfunkcijom - istraživanjem inostranog tržišta.Predmet ovog rada je istraživanje posebnih područja ino-tržišta: međunarodnog marketingokruženja, ponašanja kupaca, konkurencije, selekcija i izbor ciljnih tržišta i istraživanje performansi međunarodnog marketinga.Cilj rada je da ukaže da u uslovima globalizacije i internacionalizacije poslovanja postojineminovnost prihvatanja međunarodne marketing orijentacije, kao i da se ukaže na bitnu uloguistraživanja inostranog tržišta kao najznačajnije funkcije međunarodnog marketinga.Prvo poglavlje predstavlja teme koje govore uopšteno o istraživanju tržišta, njegovom nastanku irazvoju.Specifičnosti istraživanja međunarodnog tržišta prikazane su u drugom poglavlju. U ovom deluukazuje se takođe na prirodu međunarodnog marketinga, osobenosti međunarodnih u odnosu nadomaće dimenzije marketinga, realne domete i poruke globalizacije marketinga.Ključne dimenzije istraživanja inostranih tržišta: izvori podataka za istraživanje međunarodnogtržišta, proces istraživanja i međunarodni marketing informacioni sistem predstavljaju teme kojesu prezentirane u trećem delu.Osnovne komponente međunarodnog marketing okruženja tj. analiza ekonomskog, političko - pravnog i socio - kulturnog okruženja su prikazane u četvrtom delu.Ključni aspekti ponašanja kupaca su ukratko prikazani u petom delu. Naredno poglavlje je posvećeno istraživanju konkurencije na međunarodnom tržištu tj.istraživanju konkurentnosti jedne zemlje i istraživanju konkurentnosti preduzeća. U ovom delu prikazane su i osnovne karakteristike SWOT analize i Benčmarking metoda.Selekcija i izbor inostranih tržišta, odnosno pitanja koja se tiču strategijskog modela selekcijeinostranih tržišta, izbora tržišnih segmenata i strategije za ciljno tržište, predstavljena su usedmom delu.3

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
Milijana Grubač liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
arh_profil liked this
Bojan Culibrk liked this
vukbor liked this
kata_tomic9369 liked this
mi_nismo_mi2060 liked this
gunxy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->