Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Riscuri ce pot aparea in cultivarea unor hibrizi de porumb in Silvostepa Moldovei

Riscuri ce pot aparea in cultivarea unor hibrizi de porumb in Silvostepa Moldovei

Ratings:
(0)
|Views: 153|Likes:
Lucrare prezentata in cadrul Zilelor Academice Iesene, la Conferinta cu participare Internationala Progrese in teoria deciziilor economice in conditii de risc si incertitudine, 16 Septembrie 2011
Lucrare prezentata in cadrul Zilelor Academice Iesene, la Conferinta cu participare Internationala Progrese in teoria deciziilor economice in conditii de risc si incertitudine, 16 Septembrie 2011

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Lucian Ciprian Melut on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

 
RISCURI
CE POT APĂREA ÎN CULTIVAREA UNOR HIBRIZI DE
PORUMB (
 ZEA MAYS L.)
ÎN CONDIŢII DE STRES HIDRIC ŞI TERMIC ÎN
ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI
 
RISKS INVOLVED IN THE CULTIVATION OF HYBRIDS OFMAIZE (
 ZEA MAYS L.)
IN WATER AND HEAT STRESS CONDITIONSIN THE NORTH-EAST OF ROMANIA
ing. Lucian Ciprian MELUŢ 
1
 , drd. ing. Viorel DINCĂ 
 2
 , drd. ing. Valentin MANDACHE
 2
 
1
 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iaşi 
 
 2
SC Pioneer Hi-
 Bred Seed Agro SRL, Afumaţi, Ilfov
 
Abstract
 Motto: ‘‘Every generation begins and ends with agriculture’’ (Meluţ L.)
 Given the conditions and traditions of maize cultivation in Romania, the genetic basis which is available,attempting through this work complement the knowledge and risk analysis in relation to maize culture, bringing newdata on capacity and features related to productivity, drought and heat conditions of commercial hybrids, the climateand soil characteristic of Romania's NE. The aim is to detect the performing hybrids in a field irrigation and irrigation application time, on a background of higher technology, but also reduce the quantities of water applied tomaize crop with the best economic results.This work presents the results in an experience in 2010, which was organized by randomized block method in three repetitions, in a field planted with commercial corn hybrids in Romania, from the same FAO group. In thisexperiment, we are interested in the influence of irrigation water in different developmental stages of corn plant, on abackground of 120 kg N, 70 kg P
2
O
5
and 100 kg K 
2
O, correlated with the capacity and productivity of features(number of grains / cob and TGW - thousand grains weight). Analysis was conducted of the experimental variants, a set of maize hybrids grown in the forest-steppeconditions in Moldova, the stability of production and production elements, to identify the best hybrids that correspond to unfavorable environmental conditions (drought and heat) in the area where we did experience. It willbe observed that the grain harvest produced a positive reaction to the application of a more rich irrigation throughincreased production and production indices, and economically justified in terms of the profitability.
 Key words
: risks, corn, irrigation, analysis, production stability.
A.
 
Introducere
Porumbul (
 Zea mays L.
), specie deosebit de generoasă prin potenţialul de producţie, prindiversitatea largă de utilizare ca sursă de hrană pentru om şi animale, şi materie primă pentru procesare industrială, cultivată pe suprafeţe întinse în întreaga lume, precum şi în România
, se
 plasează pe un loc prioritar în cooperarea şi dezvoltarea unei agriculturi moderne şi performante.
Planta de porumb
constituie cel mai surprinzător sistem pe care natura îl are pentru
acumularea energiei. Dintr-
o sămânţă care cântăreşte în jur de o treime de gram, răsare şi sedezvoltă în aproximativ nouă saptămâni o plantă înaltă de doi
-trei metri, iar în jurul a opt
săptâmăni care urmează, aceasta va produce 600
-1000 de boabe. (Cristea M., 2007).
Solicitările pieţei şi a consumatorului au condus cercetările în ameliorarea porumbului,spre crearea de hibrizi tot mai performanţi privind capacitatea de producţie (Ciocăzanu I. şicolab., 2009). Până în 2020, 20% din totalul combustibililor folosiţi în UE trebuie să fie
 
 biocarburanţi, iar sursa cea mai importantă din punct de vedere economic pentru a realiza acestlucru îl reprezintă cultura de porumb. Astfel, se încurajează cultura porumbului prin mărireasuprafeţelor cultivate cu această plantă.Preocupările legate de consumul de apă în irigarea porumb
ului, constituie un deziderat
major; astfel încât, prin aplicarea celor mai noi cunoştinţe, contribuţia culturii de porumb lafurnizarea de materie vegetală, să crească anual. Obiectivul acestei lucrări îl constituie
caracterizarea a opt hibrizi de porumb
comerciali în România, privind capacitatea şi parametrii de producţie
,
corelate cu consumul de apă.
B.
 
Materialul biologic experimentat
şi metoda de cercetare
 B.1. Scopul
şi
obiectivele
lucrării
 
În lucrarea de faţă
,
se prezintă influenţa suspendării udărilor în diferite stadii de dezvoltare
a porumbului,
 privind regimul irigaţiilor asupra stării de aprovizionare cu apă a solului,microclimatului, consumului total de apă a solului şi corelaţiile indicatorilor: seceta pedologică şiconsumul de apă cu producţiile de porumb. S
-
a avut în vedere evidenţierea posibilităţilor dereducere a normelor de irigare la cultura porumbului în contextul resurselor de apă tot mailimitate şi a tendinţelor de aridizare a climei şi în zona de nord
-est a României.De aseme
ni, se are în vedere calculul eficienţei economice prin care se exprimă cantitateagenerală a activităţilor economice. Acest concept se realizează în favoarea utilizării în modraţional a factorilor de producţie necesari procesului de producţie justificat
de obiectul
întreprinderii. Astfel, eficienţa economică se exprimă ca un raport între rezultatul activităţiieforturilor depuse, exprimate prin cantitatea factorilor de producţie utilizaţi.
 
B.2.
Condiţiile ecologice din anul experimentării
 
Cerce
tările
s-au efectuat în anul 2010, când t
emperatura media anuală a fost de 10,83
o
C,iar temperatura medie
înregistrată în perioada de vegetaţie (lunile IV
-IX) a fost de 19,38
o
C. Cea
mai călduroasă perioadă a fost luna august (temperatura medie de 25,3
o
C) care corespunde fazeide umplere a bobului la porumb. (Figura 1).
Figura 1.
Temperaturile înregistrate în anul agricol 2010 (
o
C)
 
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Media lunarăMedia multianuală
 
Precipitaţiile medii înregistrate în 2010 au fost de 46,73 mm/m
2
, iar precipitaţiileînregistrate în timpul perioadei de vegetaţie
au fost de 54,63 mm/m
2
,
 
caracterizând anul agricol
2010 ca fiind unul relativ bun în privinţa precipitaţiilor căzute (Figura 2).
Figura 2.
 Precipitaţiile
înregistrate în anul agricol 2010 (mm)
 
Cercetările s
-au efectuat pe un cernoziom cambic tipic cu
orizoturile bine diferenţiate,
caracteristic Sivostepei Moldovei. Pe stratul arat, solul are o hidrostabilitate mare a agregatelor
mai mari de 0,25 mm (47,5%), densitatea aparentă de 1,41g/cm³, caracterizează solul ca slabtasat, iar porozitatea totală este mijlocie. Reacţia solului este slab acidă (6,11
-6,8) pe întregul
 profil de sol; aprovizionarea cu humus este slabă (1,44
-1,75%).
Sursa de apă de irigare este un foraj adânc de 15 m. Apa are un pH (7,2) care o încadreazăîn categoria celor corespunzătoare
 
 pentru irigat, un conţinut de sodiu scăzut (12,9%), reziduumineral fix (0,5 g/l) sub limita admisibilă de 0,8
-1 g/l.
B.3.
Materialul utilizat în cercetare şi tehnologia aplicată
 
Modelul experimental a fost o experienţă polifactorială cu parcele subdiv
izate, cu factorul
tip de stress hidric ca parcelă mare, randomizate în trei blocuri complete, iar hibrizii au constituit parcela subdivizată, după cum urmează:
FACTORUL A
- parcela mare
 – 
 
tipul de stres hidric cu 4 graduări:
A
1
- Neirigat;
A
2
- Stres la înflorit (la 8 frunze s-
a interupt irigaţia);
A
3
- Stres la umplerea boabelor (la începutulumplerii bobului s-
a înterupt irigaţia);
A
4
 
 – 
Non-stress (irigat în optim);
FACTORUL B
 
 –parcela mică, randomizată în cadrul parcelei mari
- hibridul cu
8 graduări(hibrizi comerciali în România în 2010, aparţinând marilor companii producătoare de hibrizi,aparţinând aceeaşi grupe FAO 400
-450) : Pioneer -
B
1
- PR37Y12;
B
2
 
- PR37F73; Monsanto -
B
3
 
- DK5143;
B
4
 
- DK4995; Limagrain
 – 
 
B
5
 
 – 
Ademio,
B
6
 
- LG 33.95; Syngenta
 – 
 
B
7
 
- NKCisco;
B
8
 
-Dolar.
Suprafaţa unei parcele experimentale a fost de 50m
2
, numărul de repetiţii
-3, metoda deirigare
 – 
prin aspersiune; pe un agrofond superior: N
120
P
70
K
100
. Din 10 în 10 zile, în toatevariantele, s-a determinat umiditatea solului pe adâncimea de 0-75 cm, iar lunar, pe adâncimea de
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Media lunarăMedia multianuală

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->