Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Point ringkas Pengajian Perniagaan 1 stpm

Point ringkas Pengajian Perniagaan 1 stpm

Ratings: (0)|Views: 175|Likes:
Published by casimuel
Untuk boleh menjawab kertas ini, kesemua point ini harus dihafal sebelum menduduki peperiksaan stpm. Dalam kandungan ini hanya terdapat 60% sahaja daripada subjek ini, selebihnya harus cari dari buku anda.
Untuk boleh menjawab kertas ini, kesemua point ini harus dihafal sebelum menduduki peperiksaan stpm. Dalam kandungan ini hanya terdapat 60% sahaja daripada subjek ini, selebihnya harus cari dari buku anda.

More info:

Published by: casimuel on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
 Untuk mendapat jawab, point2 semua iniharus dihafal sebelum mendudukipeperiksaan stpm. Dalam kandungan inihanya terdapat 60% sahaja daripadasubjek ini, selebihnya harus cari dari bukuanda.
Pengajianperniagaan1STPM
Point yang ringkas untuk menjawab
By casimuel_92@hotmail.com
 
By casimuel_92@hotmail.com
1
Bab1
Sumbangan perniagaan
-
 
Peluang pekerjaan-
 
industri sokongan &sampingan-
 
Meningkatkan taraf hidup msyrkt-
 
Meningkatkat pdptngr-
 
Menjlnkan t/j social-
 
Mewujudkankemudahan awam
Proses perniagaan
1.
 
Input2.
 
Prosestransformasi3.
 
Outout4.
 
Pemasaran5.
 
Untung/rugi
Persekitaran umum
-
 
Politik danperundangan-
 
Sosiobudaya-
 
Ekonomi-
 
Fizikal-
 
Persaingan-
 
Teknologi
Persekitaran tugas
-
 
Pelanggan-
 
Pekerja-
 
Pembekal-
 
Pemodal/pembiaya-
 
Persaing-
 
kerajaan
Peranan sektor awam
-
 
melaksanakan dasarfiskal-
 
mengenakan cukai-
 
menguatkuasa u2-
 
menawarkanperkhidmatan awam-
 
mewujudkan peluangpekerjaan-
 
menjlnk projekberisiko tinggi
Peranan sektor swasta
-
 
Peluang pekerjaan-
 
Industry sokongan &sampingan-
 
Meningkatkan taraf hidup msyrkt-
 
Meningkatkat pdptngr-
 
Menjlnkan t/j social
Peranan badan berkanun
-
 
Mblhk kerajaanterlibat dlm bidangsosioek yg x diceburiolh sek.swasta-
 
Menawark’ perkhid.
Awam-
 
M’gawal selia
perniagaan tempatandan asing-
 
Menyedia tenagaburuh yg mahir
Untung
-
 
Mendorong kpdperniagaan utk terusberusaha-
 
Sumber utamapembesaranperniagaan-
 
Penilaian prestasi-
 
Perniagaan lebihberdaya saing-
 
Membolehkanpenakatan
Cabaran perniagaan masadepan (TGS2)
-
 
Globalisasi-
 
Peningkatankemajuan teknologi-
 
Peningkatan t/j sosial-
 
Sumber asli ygsemakin berkurangan-
 
Perubahan strukturdemografi
Kebaikan milikan tunggal
-
 
Mudah ditubuhkan-
 
Menikmati semuauntung-
 
Berkuasa penuhdalam membuat kpts-
 
Tidak dikenakan cukaiperniagaan
Keburukan
-
 
Liability tidak terhad-
 
Modal terhad-
 
Jangka hayat tidakterjamin-
 
Kurang kemahirandlm pengurusan
Kebaikan pekongsian
-
 
Mudah ditubuhkan-
 
Beban cukai yg rendahiaitu c.pdpt individushj-
 
Modal lebih byk-
 
Risiko disebarkan
Keburukan
-
 
Liability tidak terhad-
 
Percanggahanpendapat antara ahli-
 
Jangka hayat tidakterjamin-
 
Untung terpaksadibahagikan
Kebaikan syarikat
-
 
liabiliti terhad-
 
mudah mdptpembiayaan modal-
 
 jangka hayat lebihpanjang-
 
pengkhususan dapatdiamalkan
keburukan
-
 
kos penubuhan tinggi-
 
prosedur penubuhandan pembubaran ygrumit-
 
laporan kwg perludiaudit-
 
kuasa cenderung kpdpemegang saham
Elemen penting dalamperniagaan
-
 
aktiviti jual beli-
 
brg & perkhidmatan-
 
keperluan &kehendak-
 
keuntungan
3 sektor perniagaan
-
 
sektor awam-
 
sektor swasta-
 
sektor berkanun
 
By casimuel_92@hotmail.com
2
Bab2
Fungsi pengurusan
-
 
Perancangan-
 
Pengorganisasian-
 
Pengawalan-
 
kepimpinankonsep perancangan-
 
strategic-
 
taktikal-
 
operasi-
 
dasar-
 
prosedur-
 
misi-
 
objektif 
Alat perancangan/ alatkawalan
-
 
analisis pulanganmodal-
 
belanjawan-
 
carta gantt-
 
PERT
Tahap kawalan
-
 
K.awalan-
 
K.semasa-
 
K.selepas
Kecekapan
-
 
Penggunaan sumbersecara optimum tanpapembaziran-
 
Membuat perkara ygbetul-
 
Perbandingan antarapenggunaan input dgnhasil output*Proses dikawal rapi*Memberi latihan*Persekitaran yg baik
Keberkesanan
 -
 
Mencapai objektif ygtelah ditetapkan-
 
Membuat perkara ygbetul-
 
Perbandingan hasilkerja dgn objektif ygditetapkan-
 
Keberkesanan dpt ditingkat jika kakitgntahu dan memahamisasaran
3 tahap pengurusan
-
 
Pengurus atasan-
 
Pengurus pertengahan-
 
Pengurus bawahan
3 tahap pengurus
-
 
Pengurus kewangan-
 
Pengurus sumbermanusia-
 
Pengurus pemasaran
3 perancangan
-
 
Perancangan operasi-
 
Perancangan taktikal-
 
Perancangan strategik
Peranan pengurus( KPPU)
-
 
Komunikator-
 
Pendorong-
 
Penyelesaimasalah-
 
usahawan
5 jenis struktur organisasi
-
 
struktur organisasigeografi-
 
struktur organisasimatriks-
 
struktur organisasifungsi-
 
struktur organisasiproduk-
 
struktur organisasipelanggan
Prisip Henri Fayol
-
 
pembahagian kerja-
 
displin-
 
kesaksamaan-
 
susunan-
 
inisiasif 
Prinsip Frederick Taylor
-
 
m’galak’ kerjasama
 -
 
kajian saintifik bagisetiap aktiviti-
 
pemilihan pekerja ygberhati2-
 
pembahagian danpengkhususan kerja
Proses perancangan
1.
 
menetapkan objektif 2.
 
menganalisis kedudukansemasa3.
 
menentukan alternatif 4.
 
menilai alternatif 5.
 
memilih alternatif terbaik
kepentingan
-
 
menentukan maklumat-
 
memudahka kawalan-
 
mbantu mbuat kpts-
 
penilaian prestasi-
 
pengagihan sumber
Proses pengawalan
1.
 
menetapk’ piawaian
 2.
 
mengukur prestasi3.
 
mbuat perbanginganprestasi kerja dgnstandard ygditetapkan4.
 
mgambil langkahpembetulan sekiranya
belaku p’yelewengan
 
kepentingan
-
 
pastikan ak tidakmenyimpang-
 
mblhk’ tindakan
pembetulan diambil
Proses pengorganisasian( OK
3
AT)
1.
 
menetapkan objektif kerja2.
 
mengenalpasti a.k3.
 
mengelaskan a.k4.
 
mengelompokan a.k5.
 
mengagihkan a.k6.
 
autoriti dan t/j
kepentingan
-
 
mblhk’ penyelarasan
ak dijalankan-
 
mblhk’ pengagihan
sumber dijalankansecara cekap
Proses p’bentukan
pasukan
1.
 
pembentukan2.
 
pertelingkahan danpersaingan3.
 
pembentukan norma4.
 
perlaksanaan5.
 
pembubaran
kepentingan
-
 
idea yg byk dikumpul-
 
komitmen ahlidipupuk-
 
 jimat masa dan tenaga-
 
mewujud semangatkerjasama
Gaya kepimpinan
-
 
g.k autokratik-
 
g.k demokratik-
 
g.k laissez-faire-
 
g.k birokratik
sumber kuasa
-
 
kuasa pakar-
 
kuasa sah-
 
kuasa rujukan
Carta gantt
-
 
merancang kemajuanprojek-
 
menentu tempohmenyiapkan-
 
mengawal danmemantau
PERT
-
 
pasti bila projek siapkan-
 
Kenalpasti ak ygpenting dan krg penting-
 
Projek berjln tepatmasa atau tidak
Carta organisasi
-
 
Pembahagaian kerja-
 
Pelbagai jenis tugas-
 
Tahap2 pengurusan-
 
Autoriti dan rantaianautoriti-
 
Komunikasi formal
Teori X
-
 
Malas-
 
Mesti disuruh utkbekerja-
 
Insentif kewanganperlu utk bekerja
Teori Y
-
 
Rajin-
 
Bermotivasi tinggi utkbekerja-
 
Suka memimpin-
 
Insentif bukankewangan utkbekerja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->