Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teorie economica. Microeconomie teste

Teorie economica. Microeconomie teste

Ratings: (0)|Views: 746|Likes:
Published by alessandervolk
Teste, grile la microeconomie
Teste, grile la microeconomie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: alessandervolk on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

 
COMPARTIMENTUL MICROECONOMIE
 Subiecte de ordin general 
1.Teoria microeconomică: obiectul de studiu şi metodele de cercetare.2.Problema alegerii economice: esenţă, cauze, posibiliţile de producţie şi costurilealternative.3.Cererea: definire, curba şi legea cererii, factorii non-preţ de influenţă şi funcţia cererii.Cererea individuală şi cererea de piaţă.4.Oferta: definire, curba şi legea ofertei, factorii non-preţ de influenţă şi funcţia ofertei.Oferta individuală şi oferta de piaţă.5.Echilibrul pieţei: esenţă, mecanismul de stabilire, modificare şi restabilire. Echilibrul de piaţă static şi dinamic.6.Implicarea statului în mecanismul pieţei: consecinţele limitării preţurilor, a taxelor şisubvenţiilor.7.Elasticitatea cererii: definire, modalităţi de calcul, tipuri şi factori de influenţă. Aplicareaelasticităţii cererii în analiza microeconomică.8.Elasticitatea ofertei: definire, modalităţi de calcul, tipuri şi factori de influenţă. Aplicareaelasticităţii ofertei în analiza microeconomică.9.Preferinţele consumatorului şi utilitatea bunurilor. Curbele de indiferenţă. Rata marginade substituţie a bunurilor .10.Restricţiile bugetare ale consumatorului. Maximizarea utilităţii totale şi echilibrulconsumatorului.11.Comportamentul consumatorului în cazul modificării venitului. Curba „venit-consum” şicurba lui Engel.12.Comportamentul consumatorului în cazul modificării preţului bunului. Curba „preţ-consum” şi deducerea curbei cererii.13.Producţia, factorii de producţie şi tipurile funcţiilor de producţie.14.Produsul total, mediu şi marginal, dinamica lor în funcţie de cantitatea utilizată afactorului de producţie variabil. Legea randamentelor neproporţionale.15.Izocuantele şi rata marginală de substituţie tehnologică.16. Izocosturile . Minimizarea costurilor de producţie şi echilibrul producătorului.17.Costurile de producţie pe termen scurt: modificarea costurilor totale, medii şi marginale.18.Costurile de producţie pe termen lung: modificarea costurilor totale, medii şi marginale.Economiile de scară şi importanţa lor.19.Profitul firmei: esenţă, factori de influenţă şi tipuri. Tendinţa de maximizare a profituluişi pragul de rentabilitate a firmei.20.Particularităţile pieţei cu concurenţă perfectă. Cererea si oferta firmei in condiţiileconcurenţei perfecte, determinarea cantităţii optimale de producţie. Maximizarea profituluifirmei concurente. Echilibrul pe termen scurt şi termen lung a pieţei cu concurenţă perfectă.21.Particularităţile pieţei de monopol. Determinarea producţiei optimale şi a preţului încazul monopolului pur.22.Discriminarea prin preţ în condiţiile monopolului. Consecinţele economice şi sociale alemonopolului. Măsuri anti-monopol.23.Particularităţile concurenţei monopolistice. Echilibrul pe termen scurt şi termen lung a pieţei cu concurenţă monopolistică.24.Particularităţile pieţei oligopoliste. Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în condiţiide comportament concurenţial şi comportament cooperant.1
 
 Definiţii de bază necesare a fi cunoscute
1.Ştiinţă despre comportamentul uman din punct de vedere al corelaţiei dintre necesităţi şimijloacele limitate care pot avea utilizări diferite …(microeconomia)2.Premisa conform reia alţi factori, în afara celor utilizi la moment în analiză, seconsideră invariabili…(caeteris paribus)3.Insuficienţa bunurilor necesare pentru satisfacerea necesităţilor umane …(raritarea)4.Combiniile alternative de producere a bunurilor în condiile utilizării depline aresurselor economice şi a tehnologiilor constante …(izocuante)5.Costul folosirii resurselor pentru un anumit scop, măsurat prin avantajul la care s-arenunţat prin nefolosirea lor în cea mai bună alternativă …(cost de oportunitate)6.Cantitatea de bun pe care cumpărătorii sunt dispuşi şi au posibilitate să o achiziţioneze laun anumit preţ într-o perioadă determinată de timp …( cerere)7.Cantitatea de bun pe care vânzătorii sunt dispuşi să o propună pe piaţă la un anumit preţîntr-o perioadă determinată de timp …(oferta)8.Piaţa pe care firmele vând, iar gospodăriule casnice procură bunuri economice …(piatade bunuri)9.Piaţa pe care gospodăriile casnice oferă resurse economice iar firmele manifestă cerere laele …(piata de capital)10. Bunurile pentru care creşterea preţului la unul din ele conduce la reducerea cererii dincelălalt …(complementare)11.Bunurile pentru care creşterea preţului la unul din ele conduce la creşterea cererii dincelălalt …(substituibile)12.Semnifică modificarea, sub influenţa preţului, ceteris paribus, a cantităţii bunului pe carecumpărătorii doresc şi au posibilitate să o procure pe piaţă …(functia cererii)13.Semnifică modificarea cauzată de alţi factori, în afară de preţ, a cantităţii bunului pe carevânzătorii doresc şi au posibilitatea să o ofere pe piaţă …(functia ofertei)14.O stare de egalitate între cerere şi ofertă …(echilibrul pietei)15.Exprimodificarea relativă a volumului cererii dintr-un bun, cauzată de modificarea preţului bunului cu un procent …(elasticitatea)16.Preţul fixat la un nivel inferior preţului de echilibru pentru a proteja consumatorii …(plafonare)17.Preţul fixat la un nivel superior preţului de echilibru pentru a proteja unii producători …()18.Satisfacţia pe care consumatorul anticipează o obţină din consumul bunurilor (utilitatea totala)19.Sporul de utilitate totală obţinut din consumul unei unităţi suplimentare din bun …(MU)20.Legea care defineşte că fiecare unitate suplimentară consumată dintr-un bun reprezintă pentru consumator o utilitate mai mică …(legea utilitatii marginale descrescande)21.Curbele care refleccombinaţiile de bunuri de la care consumatorul tinde obţinăacelaşi nivel de satisfacţie …(curbe de indiferenta)22.Linia care refleccombinaţiile de bunuri care pot fi cumpărate, date fiind venitulconsumatorului şi preţurile bunurilor …(linia bugetului)23.Combinaţia de bunuri ce corespunde punctului în care linia bugetară este tangentă la unadin curbele de indiferenţă …(echilibrul consumatorului)24.Curba care uneşte toate punctele de echilibru ale consumatorului ce corespund diferitor niveluri ale venitului …(curba enghel sau venit-consum)25.Proces de transformare a factorilor de producţie în bunuri economice …26.Dependenţa dintre cantităţile utilizate ale factorilor de producţie şi volumul maximal posibil al producţiei …(izocuante)27.Volumul producţiei calculat la o unitate a factorului de producţie variabil …(produs total)28.Sporul producţiei obţinut prin utilizarea unei unităţi suplimentare a factorului de producţie variabil …(produs marginal)2
 
29.Legea care defineşte că pe măsura creşterii factorului variabil, productivitatea lui iniţialcreşte, după care scade în condiţiile caracterului neschimbat al celorlalţi factori de producţie…(legea randamentelor neproportionale)30.Perioada de producţie în care firmele modifică cantităţile utilizate ale tuturor factorilor de producţie …(perioada lunga)31.Curbele care refleccombinaţiile factorilor de producţie ce permit obţinerea aceluiaşivolum de producţie …(izocuante)32.Linia care reflectă toate combinaţiile de factori de producţie cărora le corespund aceleaşicosturi totale …(izocost)33.Combinaţia de factori de producţie ce corespunde punctului în care linia izocost estetangentă la una din izocuante …(alegerea optima a producatorului, sau solutia optima)34.Situaţie care indică raportul dintre modificarea volumului de producţie şi modificareacantităţilor utilizate ale factorilor de producţie …(productivitatea marginala)35.Costurile necesare pentru fabricarea întregului volum al producţiei …(costul total)36.Costurile calculate pe o unitate de produs …(costul mediu)37.Costurile suplimentare necesare pentru majorarea volumului de producţie cu o unitate …(costul marginal)38.Diferenţa dintre veniturile firmei încasate din vânzarea bunurilor şi costurile de producţie…(profit)39.Modificarea veniturilor totale ale firmei cauzată de majorarea volumului vânzărilor cu ounitate …40.Volumul producţiei la care firma nu înregistrează nici profit, nici pierderi …(prag derentabilitate)41.Piaţa pe care produsele omogene sunt oferite de un număr foarte mare de firme …(piatade monopol)42.Structură a pieţei ce există atunci când o industrie este reprezentată de un singu producător care produce bunuri ce nu au substituenţi direcţi ......(monopol)43.Situaţie în care pe piaţă există un singur cumpărător de bunuri …(monopson)44.Aplicarea de către firma monopolist a diferitor preţuri la acelaşi produs pentru diferiţicumpărători …45.Structură de piaţă în cadrul căreia activează un număr relativ mic de firme mari (oligopol)46.Modelul care presupune reducerea consecutivă a preţului de către fiecare din firmele careactivează pe piaţa oligopolistă …47.Grup de firme oligopoliste care au încheiat un acord privind volumul producţiei în scopulexercitării controlului asupra preţurilor …(cartelul)48.Firma care stabileşte preţul pe piaţa oligopolistă, în timp ce alte firme doar acceptă acest preţ …49.Curbă a cererii din producţia firmei oligopoliste bazată pe luarea în consideraţie nu numaia comportamentului consumatorilor, dar şi al concurenţilor …50.Structură a pieţei pe care un număr mare de firme oferă bunuri diferenţiate ...
 Afirmaţii adevărate sau false
1.Teoria economică este ştiinţa care studiază istoria dezvoltării economiei naţionale.F2.Analiza microeconomică neoclasică se bazează pe ipoteza că comportamentul oricăruisubiect economic este raţional.A3.Curba posibilităţilor de producţie exprimă raportul dintre factorii de producţie.4.Un punct în exteriorul frontierei posibiliţilor de producţie semnifică utilizareaineficientă a resurselor economice.5.Serviciile nu pot fi considerate bunuri economice.3

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
Carina Babiuc liked this
1 thousand reads
politologia liked this
1 hundred reads
Vasile Munteanu liked this
corinutza260 liked this
Carolina Florea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->