P. 1
MG 03 Kişisel Gelişim 90KG00001

MG 03 Kişisel Gelişim 90KG00001

Ratings: (0)|Views: 173 |Likes:
Published by mebitefo

More info:

Published by: mebitefo on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2011

pdf

text

original

 
T.CM
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MESLEK
İ
GEL
İŞİ
M DERS
İ
K
İŞİ
SELGEL
İŞİ
M
90KG00001
Ankara, 2011
 
Bu modül, mesleki ve teknik e
ğ
itim okul/kurumlar
ı
nda uygulanan ÇerçeveÖ
ğ
retim Programlar
ı
nda yer alan yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik olarakö
ğ
rencilere rehberlik etmek amac
ı
yla haz
ı
rlanm
ış
bireysel ö
ğ
renmemateryalidir.
Millî E
ğ
itim Bakanl
ığı
nca ücretsiz olarak verilmi
ş
tir.
PARA
İ
LE SATILMAZ.
 
i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.....................................................................................................31. B
İ
REYSEL GEL
İŞİ
M..........................................................................................................31.1. Bedensel Özellikler.......................................................................................................31.2. Zihinsel Özellikler.........................................................................................................51.3. Ruhsal Özellikler ..........................................................................................................71.4. Kendini Tan
ı
ma ............................................................................................................91.5. Kendini Geli
ş
tirme......................................................................................................14UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................17ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................25Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................272. MESLEK
İ
GEL
İŞİ
M .........................................................................................................272.1. Etkin Problem Çözmek ve Proje Geli
ş
tirmek.............................................................272.2.
İ
leti
ş
im, Sunum ve
İ
kna Becerilerini Geli
ş
tirmek.......................................................302.2.1.
İ
leti
ş
im.................................................................................................................302.2.2. Sunum..................................................................................................................332.2.3.
İ
kna Becerileri .....................................................................................................352.3. Zaman
ı
Verimli Kullanmak........................................................................................352.4. Strese Kar
şı
Dayan
ı
kl
ı
Olmak.....................................................................................372.5. Ki
ş
isel Motivasyonu Sa
ğ
lamak...................................................................................412.6. Birlikte Çal
ış
t
ığı
n
ı
z
İş
Arkada
ş
lar
ı
n
ı
zla Uyum Sa
ğ
lamak..........................................412.7. Yapt
ığı
n
ı
z
İş
lerde Özgüven Sahibi Olmak .................................................................44UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................46ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................47MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................50CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................51KAYNAKÇA.........................................................................................................................52
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->