Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
MG 09 Araştırma Teknikleri 142EB0001

MG 09 Araştırma Teknikleri 142EB0001

Ratings: (0)|Views: 1,938 |Likes:
Published by mebitefo

More info:

Published by: mebitefo on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MESLEK
İ
GEL
İŞİ
MARA
Ş
TIRMA TEKN
İ
KLER
İ
142EB0001
ANKARA 2011
 
Bu modül, mesleki ve teknik e
ğ
itim okul/kurumlar
ı
nda uygulanan ÇerçeveÖ
ğ
retim Programlar
ı
nda yer alan yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik olarakö
ğ
rencilere rehberlik etmek amac
ı
yla haz
ı
rlanm
ış
bireysel ö
ğ
renmemateryalidir.
Millî E
ğ
itim Bakanl
ığı
nca ücretsiz olarak verilmi
ş
tir.
PARA
İ
LE SATILMAZ.
 
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.....................................................................................................21. ARA
Ş
TIRMA TEKN
İ
KLER
İ
..............................................................................................21.1. Bilim ve Bilimsel Bilgi.................................................................................................21.2. Bilimsel Ara
ş
t
ı
rman
ı
n Amaç ve Çe
ş
itleri.....................................................................51.3. Ara
ş
t
ı
rman
ı
n Planlanmas
ı
.............................................................................................71.4. Ara
ş
t
ı
rma Yöntemleri ...................................................................................................91.4.1. Deneysel Ara
ş
t
ı
rma Yöntemleri............................................................................91.4.2. Alan Ara
ş
t
ı
rmalar
ı
.................................................................................................91.4.3. Tan
ı
t
ı
c
ı
Ara
ş
t
ı
rmalar..............................................................................................91.4.4.
İ
statistik Ara
ş
t
ı
rmalar
ı
.........................................................................................101.5. Veri Çe
ş
itleri ve Veri Toplama Yöntemleri................................................................101.6. Anket Formlar
ı
n
ı
n Haz
ı
rlanmas
ı
. ...............................................................................121.7. Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi.............................................................................17UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................26ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................27Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................292. RAPOR YAZMA...............................................................................................................292.1. Ara
ş
t
ı
rman
ı
n K
ı
s
ı
mlar
ı
...............................................................................................292.2. Kaynak ve Dipnot Gösterme Kurallar
ı
.......................................................................342.3. Metin Aktar
ı
mlar
ı
.......................................................................................................362.4. Tablo
Ş
ekil ve Grafikler..............................................................................................372.5. Etkili Yazma ve Yaz
ı
m Kurallar
ı
................................................................................372.5.1. De, Da Ba
ğ
lac
ı
n
ı
n Yaz
ı
l
ışı
..................................................................................382.5.2. Ki Ba
ğ
lac
ı
n
ı
n Yaz
ı
l
ışı
..........................................................................................382.5.3. M
ı
, Mi, Mu, Mü Soru Ekinin Yaz
ı
l
ışı
.................................................................382.6. Noktalama
İş
aretleri....................................................................................................392.7. Biti
ş
ik Yaz
ı
lmas
ı
Gereken Kelimeler.........................................................................442.8. Ayr
ı
Yaz
ı
lmas
ı
Gereken Kelimeler.............................................................................45UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................47ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................48CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................50MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................52KAYNAKLAR.......................................................................................................................53
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amy Leaf liked this
Murat Çelik liked this
B'urcu Durmaz liked this
Şükrü Il liked this
Soner Işık liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->