Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
oncetus.com_Tusem-2012-N-1--cozumlu

oncetus.com_Tusem-2012-N-1--cozumlu

Ratings: (0)|Views: 488|Likes:
Published by oncetus
TUSEM dersanesi 2012 nisan TUS hazırlık dönemi 1. deneme sınavı soruları ve açıklamalı cevapları
TUSEM dersanesi 2012 nisan TUS hazırlık dönemi 1. deneme sınavı soruları ve açıklamalı cevapları

More info:

Published by: oncetus on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
2
www.tusem.com.tr2012 - 01 - TUSEM - TTBT
TEMEL BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI
TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 
1. Aşağıdakilerden hangisi temporal kemikte yer almaz
?
A) Canalis caroticusB) Canalis facialisC) Tegmen tympaniD) Meatus acusticus internusE) Canalis pterygoideus
1 – E
Temporal kemikte bulunan başlıca oluşumlar:- Foramen stylomastoideum: Nervus facialis- Meatus acusticus internus: N. VII, N. VIII, a.labyrinthi- Canalis facialis: N. VII, orta kulağın arka ve içyan duvarlarına komşudur.- Canalis caroticus: A. carotis interna, orta kulağın ön duvarına komşudur.- Tegmen tymapani: Orta kulağın üst duvarını oluşturur.- Processus styloideus: M. stylohyoideus (N. VII), m. stylopharyngeus (N. IX) ve m. styloglossus (N. XII) kasları tutunur.- Processus mastoideus: M. digastricus’un venter posterior’u (N. VII) ve SCM kasları tutunur.
2. Aşağıdaki eklemlerden hangisi ginglimus (trochlear) tiptedir?
A) Art. subtalarisB) Art. talocruralisC) Art. radioulnaris distalisD) Art. humeriE) Art. atlantoaxialis mediana
2 – B
Başlıca sinovyal eklem tipler aşağıdaki gibidir.Ginglimus (trochlear) eklemler: sadece transvers eksende eksiyon – ekstansiyon yapabilirler.- Art. cubiti (art humeroulnaris)- Art. talocruralis- Artt. interphalangeales prox. et dist.
Trakoid eklemler
: sadece vertikal eksende rotasyon yapabilirler.- Artt. radioulnaris prox. et dist.- Art. atlantoaxialis medianaSferoid eklemler: Üç eksende tüm hareketleri yapabilirler.- Art. humeri- Art. coxae
Elipsoid eklemler
: Transvers ve sagittal eksenleri sayesinde ex-ext, abd-add yapabilirler.- Art. radiocarpea- Art. atlantooccipitalisPlana eklemler: Eksensiz sinovyal eklemlerdir, basit kayma hareketleri yaparlar.- Artt. intercarpales- Artt. intertarsales (art. subtalaris de dahil)- Artt. zygaphophysiales (faset eklemleri)- Art. acromioclavicularis
 
www.tusem.com.tr
TEMEL BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI
2012 - 01 - TUSEM TTBT
3
3. Caput fibula kırıklarında yaralanan sinir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nervus peroneus communisB) Nervus saphenusC) Nervus femoralisD) Nervus suralisE) Nervus tibialis
3 – A
Nervus peroneus communis, caput ve collum bula’yı dolanarak öne geçer ve direkt olarak musculus biceps femoris’incaput breve’sini innerve eder, sonra ikiye ayrılır nervus peroneus profundus dalı bacak ön yüz kaslarını innerve eder veayak sırtında ilk iki parmak arasının duyusunu alır felcinde düşük ayak görülür. Nervus peroneus supercialis ise bacakyan loj kaslarını innerve eder ve bacak ön yüzünün ve ayak sırtının medialinin (ilk iki parmak arası hariç) duyusunu alır ve felcinde ayak bileği pronasyon yapamaz ve ayağın transvers kemeri çöker. Nervus peroneus communis yaralanma
-
sında hem düşük ayak hem de taban çökmesi birlikte görülür.
4. Aşağıdaki kaslardan hangisi kalça eklemine ekstansiyon yaptırmaz
?
A) M. gluteus maximusB) M. biceps femoris caput longumC) M. semitendinosusD) M. semimembranosusE) M. adductor longus
4 – E
Kalça eklemine ekstansiyon yaptıran başlıca kaslar ve sinirleri:- M. gluteus maximus (n. gluteus inferior)- M. biceps femoris caput longum, m. semitendinosus, m. semimembranosus (tümünü n. tibialis uyarır)- M. adductor magnus (n. obturatorius)M. adductor longus ise kalça eklemine adduksiyon ve eksiyon hareketlerini yaptırır, siniri n. obturatorius’dur.
5. Aşağıdakilerden hangisi ön kola fleksiyon ve supinasyon hareketlerini yaptırır?
A) M. brachialisB) M. anconeusC) M. palmaris longusD) M. supinator E) M. brachioradialis
5 – E
Ön kola eksiyon ve supinasyonu m. biceps brachii (n. musculocutaneous) ve m. brachioradialis (n. radialis) kaslarıyaptırırlar.
6. Karpal tünelden geçmeyen hangisidir?
A) M.exor carpi ulnaris tendonuB) M.exor digitorum profundus tendonlarıC) N.medianusD) M.exor pollicis longus tendonuE) M.exor digitorum supercialis tendonları
 
4
www.tusem.com.tr2012 - 01 - TUSEM - TTBT
TEMEL BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI
6 – A
Karpal tünelden:- N. medianus- M. exor digitorum profundus’un 4 tendonu- M. exor digitorum supercialis’in 4 tendonu- M. exor pollicis longus tendonu geçer.
7. Aşağıdakilerden hangisi kola adduksiyon-ekstansiyon ve rotasyon hareketlerini yaptırır?
A) M. deltoideus’un orta bölümüB) M. trapezius’un üst bölümüC) M. teres minor D) M. teres major E) M. pectoralis major 
7 – D
Kola adduksiyon-ekstansiyon ve iç rotasyon hareketlerini m. latissimus dorsi ve m. teres major kasları, ayrıca kısmentrapezius kasının alt lieri yaptırır.
8. Aşağıdakilerden hangisi sulcus coronarius’da yer almaz
?
A) Sinus coronariusB) Arteria coronaria dextra
C) Arteria coronaria sinistra
D) Vena cardiaca magnaE) Vena cardiaca parva

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gizemche- liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->