Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kompiuteriu Tinklai

Kompiuteriu Tinklai

Ratings:
(0)
|Views: 1,949|Likes:
Published by Valdemaras_Nov_7566
Networking in lithuanian
Networking in lithuanian

More info:

Published by: Valdemaras_Nov_7566 on Nov 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

 
Kanal
ų 
komutavimas, paket
ų 
komutavimasTinklo branduolys – tai maršrurizatori
ų 
tinklas, sujungiantis Interneto galinius
į 
renginius. (1 pav. branduolys išskirtas m
ė
lyna linija).Pagal informacijos perdavimo b
ū
d
ą 
tinklas gali b
ū
ti suskirstytas
į 
tinkl
ą 
su kanal
ų 
 komutavimu (circuit switching) ir tinkl
ą 
su paket
ų 
komutavimu (packet switching). Kanal
ų 
 komutavimo tinkluose sesijos trukmei yra rezervuojami ryšiui sudaryti reikalingi resursai (kanal
ų 
  pralaidumas, buferiai). Klasikinis ši
ų 
tinkl
ų 
tipo pavyzdys – telefoninis tinklas. Prieš pradedantsiunt
ė
 jui si
ų 
sti informacij
ą 
, tinklas turi sudaryti sujungim
ą 
tarp siunt
ė
 jo ir gav
ė
 jo. Kelyje tarpsiunt
ė
 jo ir gav
ė
 jo esantys komutatoriai turi palaikyti sujungimo b
ū
sen
ą 
šiam sujungimui. Kai tinklassujungia kanal
ą 
, jis rezervuoja pastov
ų 
perdavimo greit
į 
tinklo s
ą 
sajomis visai sesijos trukmei.S
ą 
sajoje kanalas gali b
ū
ti išskirtas panaudojant dažnin
į 
arba laikin
į 
dalinim
ą 
. Naudojantdažnin
į 
dalinim
ą 
, iš s
ą 
sajos dažni
ų 
spektro yra išskiriamos dažni
ų 
juostos ir priskiriamos kanalams.Laikinio dalinimo atveju, laikas yra dalinamas
į 
fiksuoto ilgio freimus, ir kiekvienas freimas yraskaidomas
į 
fiksuot
ą 
skai
č
i
ų 
interval
ų 
. Kai tinklas užmezga ryš
į 
, jam yra priskiriamas intervalasvisuose freimuose, kol nutr 
ū
ks ryšys.
 
Paket
ų 
komutavimo tinkluose rezervavimas n
ė
ra atliekamas. Taikomosios programos bendrauja pranešimais. Siunt
ė
 jas ilgus pranešimus skaido
į 
mažesnius, vadinamus paketais. Paketaikeliauja s
ą 
sajomis ir paket
ų 
komutatoriais (maršrutizatoriais). Paketas yra siun
č
iamas s
ą 
saja pilnus
ą 
sajos pralaidumo grei
č
iu. Daugumu maršrutizatori
ų 
veikia sukaupti-ir-persi
ų 
sti principu. Taireiškia, kad maršrurizatorius iš pradži
ų 
turi priimti visus paketo bitus, prieš pradedant juos si
ų 
sti
į 
 kit
ą 
kanal
ą 
. Kiekvienai s
ą 
sajai prijungtai prie maršrutizatoriaus, maršrutizatorius turi iš
ė
 jimo bufer 
į 
,kur saugomi siuntimui
į 
t
ą 
s
ą 
saj
ą 
paruošti paketai. Jei s
ą 
saja yra užimta, tuomet paketas yrasaugomas šiame buferyje. Tai
į 
neša papildom
ą 
paket
ų 
v
ė
linim
ą 
. Jei persipildo iš
ė
 jimo buferis,atsiranda paket
ų 
praradimas.Egzistuoja dviej
ų 
tip
ų 
paket
ų 
komutavimo tinklai: virtuali
ų 
kanal
ų 
ir datagram tinklai.Virtuali
ų 
kanal
ų 
tinkluose paket
ų 
persiuntimas gav
ė
 jo kryptimi vyksta pagal virtuali
ų 
kanal
ų 
 numerius, o datagram tinkluose – pagal gav
ė
 jo adres
ą 
.Virtuali
ų 
kanal
ų 
tinkluose: kiekvienas paketas turi žym
ę
(virtualaus kanalo numer 
į 
), kuriapsprendžia sekant
į 
žingsn
į 
; virtualaus kanalo sudarymo metu nustatytas kelias, kuriuo siun
č
iami paketai, išlieka tas pats visos sesijos metu.Datagram tinkluose: sekant
į 
žingsn
į 
nusako gav
ė
 jo adresas; kelias, kuriuo siun
č
iami paketai, sesijos metu gali keistis.TELEKOMUNIKACIJ
Ų
TINKLAIKANAL
Ų
 KOMUTAVIMOTINKLAIPAKET
Ų
 KOMUTAVIMOTINKLAIDAŽNINISDALINIMASLAIKINISDALINIMASVIRTUALI
Ų
 KANAL
Ų
 TINKLAIDATAGRAMTINKLAI
 
Pranešim
ų 
segmentavimasModerniuose paket
ų 
komutavimo tinkluose šaltinis taikomojo lygmens programos pranešim
ą 
segmentuoja (suskaido)
į 
paketus ir juos išsiun
č
ia gav
ė
 jui, kuris v
ė
liau juos surenka
į 
  pirmin
į 
pranešim
ą 
. Jei šaltinis nesegmentuoja pranešimo
į 
paketus, laikysime kad paket
ų 
 komutavimo tinklas atlieka pranešim
ų 
komutavim
ą 
.Kyla klausimas: kokia segmentavimo nauda?Panagrin
ė
kime pavyzd
į 
. Turime pranešim
ą 
7,5*10
6
 bit
ų 
ilgio. Tarp siunt
ė
 jo ir gav
ė
 jo yradu paket
ų 
komutatoriai ir trys s
ą 
sajos, kuri
ų 
kiekvienos pralaidumas 1,5 Mbps. Tinklas neužkrautas,ir naudojamas pranešim
ų 
komutavimas. Laikas per kur 
į 
bus nusi
ų 
stas pranešimas iš šaltinio
į 
pirm
ą 
 maršrutizatori
ų 
bus lygus 7,5*10
6
/1,5=5 s.Kadangi naudojamas sukaupti-ir-persi
ų 
sti principas, pirmasis maršrutizatorius negal
ė
ssi
ų 
sti pranešimo toliau, pakol visas pranešimas nebus priimtas. Sekant šia logika, laikas per kur 
į 
bus perduotas pranešimas iš siunt
ė
 jo gav
ė
 jui bus lygus 15 s.Sakykime, kad šaltinis vis
ą 
pranešim
ą 
suskaid
ė
 
į 
5000 paket
ų 
po 1500 bit
ų 
.Pirm
ą 
paket
ą 
perduoti iš siunt
ė
 jo iki pirmojo maršrutizatoriaus užtruks 1 msec. Antrasis paketas pasiekia pirm
ą 
 j
į 
maršrutizatori
ų 
po 2 msec. Sekant šia logika paskutinis paketas pasieks pirm
ą 
 j
į 
maršrutizatori
ų 
po 5000ms 5 s. kadangi šis paskutinis paketas dar turi b
ū
ti persi
ų 
stas per dvis
ą 
sajas tai galutinis laikas 5, 002 s.Paralelinis perdavimas.Klaidos.Antrašt
ė
s.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Evgenij Kisliak liked this
Silvija Sa liked this
Mantas Vitkūnas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->