Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TOTALITARISMUL SOVIETIC

TOTALITARISMUL SOVIETIC

Ratings: (0)|Views: 282|Likes:
Published by Alex Dragulin

More info:

Published by: Alex Dragulin on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANȚAFACULTATEA DE ISTORIEȘI ȘTIINȚE POLITICEMASTERAT: POLITICĂ MONDIALĂȘI EUROPEANĂ
EXPERIMENTE TOTALITARE ÎN UNIUNEASOVIETICĂ.MAREA TEROARE STALINISTĂ1936-1938
Masterand,Drăgulin Alexandru-Ionuț
 
1
1.CARACTERISTICI GENERALE ALE TOTALITARISMULUI
Fenomen de amploare al secolului XX, totalitarismul a oferit noi dimensiuni aleorganizăriiși funcționării societății umane, fiind în același timp o demonstrație a forțeiși influenței pe care un sistemideologic le poate exercita asupra individului. Fărăîndoială, totalitarismul în dimensiunile sale politice, sociale, economiceși culturale nuconstituie astăzi doar un subiectde cercetareștiințifică; el reprezintă încă o provocareșio seducție pentrumulți lideri politici contemporani.Definirea conceptului de totalitarismși expunerea principalelor sale tr ăsăturișiobiective se pot face atât din perspectivă politică, câtși din perspectivă psihologică.Definiția oferită de DicționarulExplicativ este mult prea lacunară pentru a contura oimagine globală corectă a termenului.Indiferent de particularitățile statelor în care au fost instaurate, regimuriletotalitare prezintă o serie de caracteristici comune, care cuprind atât noțiuni desimbolistică politică, câtși relațiile specifice între lideri și societate.Principiile de bază ale regimurilor totalitare se pot rezuma astfel: monopolul partidului unic în conducerea societății, implementarea unei ideologii proprii la nivelulîntregii societăți, controlul asupra maselor prin aplicarea metodelor represiveși deteroare la nivel instituționalizat, eliminarea principiului separării puterilor în statșicumularea de către lider a tuturor mecanismelor de decizie, sistematizarea unui cult al personalității –formă de propagandă care idealizeazăși exagerează calitățile personale,existente sau nu, ale liderului. Pentru a putea fi aplicate aceste trăsături, este nevoie deexistența unei societăți închise, refractară la schimbări de orice naturăși incapabilăde ase exprima liber și a formula idei și preferințe.În continuare, vom considera Uniunea Sovietică drept model al statului totalitar în secolul XXși vom prezenta configurația sa politică, sociași economică, prin care afost posibilă instaurarea unui regim de teroare.Bazându-se pe tehnologia modernă,statul totalitar al secolului XX debuta sub forma unei dictaturi care exercita întreaga putere politică, însă nu se oprea aici.Treptat, statul instituia un control extins asupratuturor aspectelor vieții umane: economic, social, intelectualși cultural. Deși unasemenea control nelimitat nu a putut fi niciodată pe deplin realizat, libertatea deacțiune a individului a fost în mare măsură redusă. Deviația de la normă, chiar în
 
2
materie de artă sau comportament familial, putea deveni o crimă. În teorie, nimic nu eraneutru din punct de vedere politic, nimic nu era în afara obiectivelor statului.Această viziune grandioasă asupra controlului absolut al statului era completdiferită de liberalismulși democrația secolului al XIX-lea, dar și de autoritarismulconservator. Totalitarismul a apărut ca reacție la extinderea liberalismului ca formulă politică. Acesta din urmă încerca să limiteze puterea statuluiși să protejeze drepturileindividului: liberalii se bazau pe raționalitate, armonie, progres pașnic în conformitatecu nevoile societății și o clasă de mijloc puternică. Însă adepții totalitarismuluirespingeau aceste principii, deoarece ei credeau în puterea voinței, conflictul declarat șiviolența manifestată.În ceea ce privește raporturile dintre indivizi și stat, totalitarismul aduce oviziune nouă, în comparație cu ideile democratice. Individul era considerat mult mai puțin valoros decât statul și nu existau drepturi pe termenlung, ci doarrecompensetemporare pentru loialitateși serviciile aduse „cauzei” regimului. Doar liderul atot- puternicși partidul unic, aflați mai presus de lege și de tradiție, determinau destinulstatului totalitar.Spre deosebire de vechiul autoritarism, totalitarismul nu se baza doar pe elitele politice, ciși pe mase. Statul totalitar a căutatși, uneori a reușit să obțină sprijinulclaselor sociale nemulțumite de consecințele liberalismului clasic. Totalitarismul s-aîntemeiat pe mase îndoctrinate politic, pe oameni angajați în procesul politic; în cazul defață, consolidarea regimului din Uniunea Sovietică s-a realizat prin contribuțiile celor devotați cauzei socialismului.Un alt element important pentru specificul relației dintreeliteși mase îl reprezintă cultul personalității staliniste; puterea de seducție și nivelul demanipulare au fost de natură să deturneze atenția publicului de la adevărata față aregimului. Mișcările de masă comandate de Stalin au avut rolul de a masca teroareafizicăși psihologică pe care o practica partidul unic.O altă caracteristică a regimului totalitar socialist a fost dinamismul fără limite.Societatea comunistă a fost o societate complet mobilizată, o societate care înainta permanent către un scop final, stabilit de Iosif Visarionovici Stalin.Acestțel nu a fostniciodată limitat doar la supraviețuirea regimului, ca în cazul unei dictaturi. Crearea„omului nou”și a unei societăți fără clase, indiferent de metodele folosite, erau preocupări de bază în politicileși deciziilearbitrare elaborate de Stalin. Dar, în mod

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sabina Gumene liked this
Alina Tudosie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->