Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2006.2

2006.2

Ratings: (0)|Views: 745|Likes:
Published by Hrvoje Petković

More info:

Published by: Hrvoje Petković on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/27/2011

pdf

text

original

 
ZA
 
NOVEJŠO
 
GL
 
&
s
 
s
 
a
 
2006
 
2
 
-
^
S
 
ZGODOVINO
 
 
INSTITUT
 
ZA
 
NOVEJŠO
 
ZGODOVINO
 
PRISPEVKI
 
ZA
 
NOVEJŠO
 
ZGODOVINO
 
Letnik
 
XLVI
 
jubljana
 
2006
 
tevilka
 
2
 
 
Prispevki
 
za
 
novcjîo
 
zgodovino
 
XLV1
 
-
 
2/2006
 
Contributions
 
to
 
the
 
Contemporary
 
History
 
 
ontributions
 
a
 
l'histoire
 
contemporaine
 
 
fJj(V
 
eiträge
 
zur
 
Zeitgeschichte
 
«**
 
V
 
/""%
 
%
 
0
 
n
 
04
 
Wl/%05
 
s.p.
 
UDC
 
949.172"18/19"
 
(05)
 
UDK
 
ISSN
 
0353-0329
 
Uredniški
 
odbor:
 
dr.
 
Jerca
 
Vodušek
 
Stari
č
 
(glavna
 
urednica),
 
dr.
 
Zdenko
 
Cepi
č
 
(odgovorni
 
urednik),
 
dr.
 
Damijan
 
Guštin
 
(pomo
č
nik
 
odgovornega
 
urednika),
 
dr.
 
Boris
 
Mlakar,
 
r.
 
Avguštin
 
Malle,
 
dr.
 
Janko
 
Prunk,
 
dr,
 
Franc
 
Rozman
 
Redakcija
 
zaklju
č
ena
 
1.12.
 
2006
 
Za
 
znanstveno
 
vsebino
 
tekstov
 
in
 
to
č
nost
 
podatkov
 
odgovarjajo
 
avtorji.
 
Lektorica:
 
Mar
 
je
 
tka
 
Kastelic
 
Naslovnica:
 
Janez
 
Suhadolc,
 
dipl.
 
ing.
 
arh.
 
Prevodi:
 
Andrej
 
Turk
 
-
 
angleš
č
ina
 
Bibliografska
 
obdelava:
 
Nataša
 
Kandus
 
izdaja:
 
Inštitut
 
2a
 
novejšo
 
zgodovino
 
SI-1000
 
Ljubljana,
 
Kongresni
 
trg
 
1,
 
Republika
 
Slovenija
 
tel.
 
(386)
 
01
 
00
 
31
 
0,
 
fax
 
(386)
 
01
 
200
 
31
 
60
 
e-mail
 
(odgovorni
 
urednik)
 
zdenko.cepic@inz.si
 
Številka
 
vpisa
 
v
 
razvid
 
medijev:
 
720
 
Založil:
 
Inštitut
 
za
 
novejšo
 
zgodovino
 
s
 
sofinanciranjem
 
Javna
 
agencija
 
za
 
raziskovalno
 
dejavnost
 
Republike
 
Slovenije
 
Ra
č
unalniški
 
prelom:
 
MEDIT
 
d.o.o.,
 
Notranje
 
Gorice
 
Tisk:
 
Grafika
 
-
 
M
 
s.p.
 
Cena:
 
3500
 
SIT
 
-14,60
 
EUR
 
Zamenjave
 
(Exchange,
 
Austausch):
 
Inštitut
 
za
 
novejšo
 
zgodovino
 
SI-1000
 
Ljubljana,
 
Kongresni
 
trg
 
1,
 
Republika
 
Slovenija
 
Prispevki
 
za
 
novejšo
 
zgodovino
 
so
 
indeksirani
 
v
 
bazi
 
Historical
 
Abstract
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->