Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2007.1

2007.1

Ratings: (0)|Views: 2,175|Likes:
Published by Hrvoje Petković

More info:

Published by: Hrvoje Petković on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/27/2011

pdf

text

original

 
..:
.",
-
~
X
..lI:
C
-
II
""
o
N
o
Z
~
C
o
~
o
·en
...,
IW
~
Z
S2
[jj
c..
en
-
:
c..
PRISPEVKI
ZA
N
2007
1
• •
ZGODOVINO
 
INSTITUT ZA NOVEJSO ZGODOVINO
PRISPEVKI
ZA
NOVEJSO
ZGODOVINO
Letnik XLVIILjubljana 2007 Stevilka 1
 
Prispcvkiza novejkl zgodovino
XlVJ
-212006
Contributions to the Contemporary HistoryContributionsa l'histoire contemporaineBeitragezur Zeitgeschichte
UDC949.172"18/
19"
(05)UDKISSN 0353-0329Uredniski
odbor:
dr.Jerca Vodusek Staric(glavna urednica), dr.Zdenko Cepic(odgovorni urednik),
dr
.Damijan Gustin (pomocnik odgovornegaurednika),dr.BorisMlakar, dr. Avgustin Malle, dr.lanko Prunk,dr. Franc RozmanRedakcija zakljucena 31.maja2007
Za znanstveno vsebinotekstOvin tOenost podatkovodgovarjajoavtorji.
Lektorica: Marjetka KastelicNaslovnica: Janez Suhadole,dip!.
ing.
arh.Prevodi: Andrej Turk-anglesCinaBibliografskaobdelava: Natasa KandusIzdaja:
Institut
za
novejso zgodovino
SI-1000 Ljubljana, Kongresnitrg
1,
RepublikaSlovenijate!'(386)
01
2003120,
fax (386)
012003160
e-mail (odgovorniurednik)zdenko.cepic@inz.siStevilka vpisa v razvid medijev:720ZaloZiI:
Institut zanovejsozgodovino s sofinanciranjemJavnaagencija
za
raziskovalno
dejavnastRepublikeSlovenijeRacunalniski prelom:MEDITd.a.o.,Notranje GariceTisk:Grafika -M
s.
p.Cena: 15 EURZamenjave(Exchange, Austausch):
Institut za novejso zgodovino
SI-1000 Ljubljana, Kongresni trg1, RepublikaSlovenijaPrispevki
za
novejso zgodovino so indeksirani v baziHistoricalAbstract

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->