Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
246Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Normativ I7-2011

Normativ I7-2011

Ratings:
(0)
|Views: 22,494|Likes:
Published by bucinski
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. Indicativ I7 - 2011.
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. Indicativ I7 - 2011.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: bucinski on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE
 Anul 179 (XXIII) Nr. 802 bisLuni, 14 noiembrie 2011
SUMAR
Pagina Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismuluinr. 2.741/2011 privind aprobarea reglementăriitehnice„Normativ pentru proiectarea, execuția șiexploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”,indicativ I 7—2011......................................................3–473
 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 802 bis/14.XI.20112
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
ORDINprivind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatareainstalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011*)
 În conformitate cu prevederile art. 10 și art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificărileulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare înconstrucții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările șicompletările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului deinformații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 7 septembrie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare generală dincadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și Avizul nr. 2 din 4 noiembrie 2010 al Inspectoratului General pentru Situațiide Urgență, în temeiul art. 5 pct. II lit. e) și al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționareaMinisterului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale și turismului
emite prezentul ordin.
*) Ordinul nr. 2.741/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 802 din 14noiembrie 2011 și este reprodus și în acestnumărbis.**) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 Art. 1. — Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentruproiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electriceaferente clădirilor”, indicativ I 7—2011, prevăzută în anexa careface parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuințeinr. 1.055/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativpentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiunipână la 1000V c.a. și 1500V c.c.”, indicativ NP I 7—2002**),Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuințeinr. 1606/2001 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativpentru exploatarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la1000V c.a. și 1500V c.c.”, indicativ I 7/2—2002**), Ordinulministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 49/N/2000pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru instalațiielectrice cu tensiuni de până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.”,indicativ GP 052—2000**), Ordinul ministrului lucrărilor publiceși amenajării teritoriului nr. 48/N/2000 pentru aprobareareglementării tehnice „Normativ privind protecția construcțiilor  împotriva trăsnetului”, indicativ I 20—2000**), precum și oricealte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alRomâniei. Partea I, și intră în vigoare la 15 zile de la datapublicării.
*
Reglementarea tehnică a fost adoptată cu respectareaprocedurii de notificare nr. RO/117/2011 din 14.03.2011,prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și aConsiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentrufurnizarea de informații în domeniul standardelor șireglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial alComunităților Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prinDirectiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 217 din 5 august 1998.p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar generalBucurești, 1 noiembrie 2011.Nr. 2.741.
 
 
1
 
 Anex 
 
la Ordinul MDRT nr. 2741/01.11.2011
NORMATIVprivindproiectarea, execu
ia
i exploatarea instala
iilor electrice aferente cl
dirilorIndicativ I 7 – 2011
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.20113

Activity (246)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ioan liked this
mateipl8864 liked this
mafteiemanuel liked this
Horia Bancila liked this
Horia Bancila liked this
Bogdan Scripcaru liked this
florimond_p liked this
Anne Thompson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->