Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

INHOUDSOPGAVE
Afkorting- en begrippenlijst
Inleiding
A Literatuur
1 Historiek van het Cutter Soil Mix Systeem (CSM)
1.1 Wanden die grond en/of waterkerend zijn
1.1.1. Berlinerwand
Figuur 1:Berlinerwand
1.1.2. Damwand
1.1.3. Diepwanden/ slibwanden
Figuur 2:Grijper
1.1.4. Continue diepwand (continuous diaphragm walls CDW)
Figuur 3:Uitvoering continue diepwand
1.1.5. Waterschermen
1.1.6. Palenwand
1.1.7. Grondvernageling
Figuur 4:Stabiliteit grondvernageling
Figuur 5:Werkcyclus grondvernageling
1.2 Grondstabilisatie door mengen van grond met substanties
1.2.1. Injecteren met cementsuspensies
1.2.2. Chemische injectie
1.2.3. Grouten
Figuur 7:Uitvoering soil mix procédé
2 De cutter soilmix (CSM)
2.1 Systeem
2.1.1. Wat is Soil-Mix
2.1.2. Voorafgaand onderzoek
2.1.3. De Cutter Soil Mixer
Figuur 8:CSM frees
Figuur 9:Types frezen
Figuur 10:Geleidingstypes
Figuur 11:Monokelly systeem
Tabel 1: Overzicht types machines (a)
Tabel 2:Overzicht types machines (b)
Figuur 12:hulpstukken geleidingsysteem
Figuur 13:hulpstukken flensverbinding
Figuur 14:hulpstukken voedingsbuis
Figuur 15:kelly bar met rechthoekige doorsnede
Figuur 16:hulpstukken sleeën
Figuur 17:Bedieningspaneel
Figuur 18:kabelsysteem met zijkanten ingetrokken
Figuur 19: kabelsysteem met zijkanten uitgezet
Figuur 20:Kabelsysteem
Figuur 21:kabelsysteeem op kraan gemonteerd
Figuur 22:Kabelsysteem
2.1.5. Prijsfactoren
2.1.6. Algemene benodigdheden :
Figuur 25:Benodigdheden CSM unit
Figuur 26:Benodigdheden Mixing plant
Figuur 27:Mixing plant
Figuur 28:Benodigdheden luchtcompressor en voedingspomp
Figuur 29:Voedingspomp
Figuur 30:Luchtcompressor
Figuur 31:Benodigdheden ontzander en bentontiet opslagtank
Figuur 32:Ontzander
Figuur 33:Opslagtank
2.2 Toepassingen
2.2.1. De eerste test (Aresing – Duitsland)
Figuur 34:Test Aresing
2.2.2. Test in Japan
Figuur 35:Test Japan
2.2.3. Keer muur in Nederland
Figuur 36:Test Nederland
3 Voor en nadelen CSM
3.1 Voordelen:
3.2 Nadelen:
4 Mengsel
4.1 Combinatie van cement en grond:
4.2 Bindmiddel en interactie met grond:
4.3 Toeslagstoffen
4.4 Onderzoek naar invloed mengsel op eigenschappen
4.5 Duurzaamheid van de wand
4.6 Materialen:
4.6.1. Ontwerpfactoren
4.6.2. Ontwerpreferentie
Tabel 3:Bindmiddelen
Tabel 4:Wandkarakteristieken
5 Prijzen
5.1 Prijzen die behaald werden voor het CSM systeem
6 Werfomschrijving
6.1 Haaltert I & Haaltert II
6.1.1. Werfomschrijving
Figuur 37:Werkoverzicht Haaltert (Welle)
Figuur 38:Liggingsplan Haaltert (Welle)
6.1.2. Geboorde proefstukken
Figuur 39:Foto’s boren proefstukken Haaltert I
Figuur 40:Foto's boren proefstukken Haaltert II
6.1.3. Liggingsplan boringen en sonderingen
Figuur 41:Liggingsplan boringen en sonderingen
6.1.4. Sondering
Figuur 42:Sondering Haaltert
6.1.5. Boringen
Figuur 43:Boring 1 Haaltert
Figuur 44:Boring 2 Haaltert
6.2 Machelen
6.2.1. Werfomschrijving
Figuur 45: Foto's werf Machelen
Figuur 46: Liggingsplan Machelen
6.2.2. Geboorde proefstukken
Figuur 47: foto's boren proefstukken Machelen
6.2.3. Sondering
Figuur 48:Sondering Machelen
6.2.4. Boring
Figuur 49:Boring Machelen
6.3 Harelbeke
6.3.1. Werfomschrijving
6.3.2. Geboorde proefstukken
Figuur 50:Foto's boren proefstukken Harelbeke
6.3.3. Sonderingen
Figuur 51:Sondering1 Harelbeke
Figuur 52:Sondering2 Harelbeke
6.3.4. Boringen
Figuur 53:Boring Harelbeke
6.4 Kortrijk
6.4.1. Werfomschrijving
Figuur 54:Liggingsplan Kortrijk
6.4.2. Geboorde proefstukken
Figuur 55:Foto's boren proefstukken Kortrijk
6.4.3. Liggingsplan boringen
Figuur 56:Liggingsplan boringen
6.4.4. Boringen
Figuur 57:Boring1 Kortrijk
Figuur 58:Boring2 Kortrijk
7 Onderzoeksprogramma op de geboorde proefstukken
7.1 De verschillende proeven
7.1.1. De driepuntsbuigproef
Figuur 59:Drukbank
Figuur 60:buigtrek opstelling
7.1.2. De drukproef
Figuur 61:Opstelling drukproef
7.1.3. De proef ter bepaling van de statische elasticiteitsmodulus
Figuur 62:Opstelling bepaling statische E-modulus
7.2 De voorbereiding van de proefstukken
1 Inleiding
Tabel 5:Volumieke massa's
2 Grondspanning
3 Korrelspanning
Figuur 63:Korrelspanningen
4 Waterspanning
Waterspanning:
Figuur 64:Grond-, korrel, waterdrukken
Figuur 65:Water over- en onderspanning
5 Grondwater
5.1 Grondwaterregimes
Figuur 66:Grondwaterregimes
5.2 Grondwaterstromingen
Tabel 6:Doorlatendheidscoëfficiënten
6 Damwanden
6.1 De eenvoudige methode
6.1.1. Damwand in homogene grond
Figuur 67:Standaarduitvoering damwand
Tabel 7: inheidiepte damwand (d/h)
Tabel 8:Ankerkracht damwand (T/Fa)
Tabel 9:Damwandberekeningen
Figuur 68:Dwarskracht en Buigend moment
6.1.2. Waterspanningen
Figuur 69:Damwand in grond met grondwater
6.1.3. Damwand in gelaagde grond
Figuur 70:Gelaagde grond
6.2 De Amerikaanse methode
Figuur 71:Figuren Amerikaanse methode
6.3 Msheet
6.3.1. Voorbeschouwing
6.3.2. Overzicht van de mogelijkheden van Msheet
Figuur 72: Overzicht mogelijkheden M-sheet
Figuur 73:Spanning-rek relatie (trek) van ankers
Figuur 74:Spanning-verplaatsing diagramma
6.3.3. Onderdelen in Msheet
Figuur75:Belastingsmogelijkheden
6.3.4. Theoretische achtergrond
Figuur 76: Krachtenfiguur
Tabel 10:Wandwrijving
Figuur 77:Elasto-plastisch gedrag
Figuur 80: Lange ankers
Figuur 81:Glijvlakken
Figuur 82:Wrijvingskrachten
7 Dimensionering van de wapening in de csm – wand
C Resultaten
1 De buigtreksterkte
Tabel 11:Resultaten buigtreksterkte
2 De drukproef
Tabel 12:Resultaten drukproef
3 De statische elasticiteitsmodulus
3.1 Haaltert I
3.2 Machelen
3.3 Harelbeke
3.4 Kortrijk
D Resultaatbespreking
1 Driepuntsbuigproef
Figuur 83:Proefstuk Machelen
Figuur 84:Proefstuk Harelbeke
2 Drukproef
Figuur 85:Proefstuk HaaltertI
Figuur 86:Proefstuk HaaltertII
3 De statische elasticiteitsproef
Figuur 87:Proefstuk Haaltert
1 Doel
2 Algemeen
2.1 Karakteristieken van soilmix wand:
2.1.1. Soil mix wand van 10 meter hoog:
Figuur 88:algemene karakteristieken
2.1.2. Stijfheid EI
Figuur 89:Afmetingen csm moot
2.1.2.3. Stijfheid EI
2.1.3. Anker
Figuur 90:Anker algemeen
2.1.4. Beddingsconstante kh
3 Resultaten van de berekening met Msheet
3.1 Harelbeke
3.1.1. Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²)
Figuur 91:Karakteristieken Enormaal Harelbeke
Figuur 92:Anker Enormaal Harelbeke
Figuur 93:Constructietekening zonder uitgraving Harelbeke
Figuur 94:Eigenschappen Harelbeke
Figuur 95:Beddingsconstante Harelbeke
Figuur 96: Constructietekening met uitgraving Harelbeke
Figuur 97:Resultaatcurves Enormaal Harelbeke
Figuur 98: Resultaat Enormaal Harelbeke
3.1.2. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus,
Figuur 99:Stijfheid Enieuw
Figuur 100:Maxima Enieuw Harelbeke
Figuur 101:Anker Enieuw Harelbeke
Figuur 102:Resultaatcurves Enieuw Harelbeke
Figuur 103:Resultaat Enieuw Harelbeke
3.1.3. Besluit
3.2 Kortrijk
3.2.1. Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²)
Figuur 104:Maxima Enormaal Kortrijk
Figuur 105:Anker Enormaal Kortrijk
Figuur 106: Constructietekening zonder uitgraving Kortrijk
Figuur 107: Eigenschappen Kortrijk
Figuur 108:Beddingsconstante Kortrijk
Figuur 109: Constructietekening met uitgraving Kortrijk
Figuur 110:Resultaatcurves Enormaal Kortrijk
Figuur 111:Resultaatbespreking Enormaal Kortrijk
3.2.2. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus
Figuur 112: Enieuw kortrijk
Figuur 113:Maxima Enieuw Kortrijk
Figuur 114:Anker Enieuw Kortrijk
Figuur 115:Resultaatcurves Enieuw Kortrijk
Figuur 116:Resultaatbespreking Enieuw Kortrijk
3.2.3. Besluit
3.3 Haaltert
3.3.1. Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²)
Figuur 117:Maxima Enormaal Haaltert
Figuur 118:Anker Enormaal Haaltert
Figuur 119: Constructietekening zonder uitgraving Haaltert
Figuur 120:Eigenschappen Haaltert
Figuur 121:Beddingsconstante Haaltert
Figuur 122: Constructietekening met uitgraving Haaltert
Figuur 123:Resultaatcurves Enormaal Haaltert
Figuur 124:Resultaatbespreking Enormaal Haaltert
3.3.2. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus
Figuur 125:Enieuw Haaltert
Figuur 126:Maxima Enieuw Haaltert
Figuur 127:Anker Enieuw Haaltert
Figuur 128:Resultaatcurves Enieuw Haaltert
Figuur 134:Beddingsconstante Machelen
Figuur 135: Constructietekening met uitgraving Machelen
Figuur 136:Resultaatcurves Enormaal Machelen
Figuur 137:Resultaatbespreking Enormaal Machelen
3.4.2. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus
Figuur 138:Enieuw Machelen
Figuur 139:Maxima Enieuw Machelen
Figuur 140:Anker Enieuw Machelen
Figuur 141:Resultaatcurves Enieuw Machelen
Figuur 142:Resultaatbespreking Enieuw Machelen
3.4.3. Besluit
3.5 Resultaatbespreking
Figuur 143:Grondprofiel
Figuur 144:Grondeigenschappen (1)
Figuur 145:Grondeigenschappen (2)
1.1 De Amerikaanse methode
Tabel 13 Momenten, hoekverdraaiing en de uitwijking bij de Amerikaanse methode
Figuur 146: Uitwijking
Figuur 147: Momentenlijn
1.2 De methode van verende bedding met behulp van M-sheet
1.3 De eindige elementen methode met behulp van Plaxis
Figuur 149:Buigmomenten
Figuur 150:Uitwijking
1.4 Besluiten
Tabel 14:Vergelijking M-sheet met de Amerikaanse methode
Lijst van de bijlagen
Literatuurlijst
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CSM Wand Studie

CSM Wand Studie

Ratings: (0)|Views: 1,691|Likes:
Published by Peter Schouten

More info:

Published by: Peter Schouten on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 26 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 30 to 39 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 43 to 118 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 122 to 156 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 160 to 179 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hans Breen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->