Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Διόδωρος-Σικελιώτης-Ιστορικά-Τόμος-05

Διόδωρος-Σικελιώτης-Ιστορικά-Τόμος-05

Ratings: (0)|Views: 1,653 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

 
ΟΕΦΒΖΥΖΞ
Ξ βκΫβ ύλϏ Πςζλΰ
Ξ ζθϊφφβ ύλϏ ΝεσνυςλϏ ρβςΣ ύλ σύε οΫΰβε βρθΪ ιβεφβχΪτ# οΫΰβε Σώςυγξ ιβε φώονσΰ ϏροςδλθειΣ ΣόϏώξ# ρςΣζγβ σγυτ ρλϏ οιύΫγξφβΰ ενεβΫύοςβ λε ΔϏηβΰύεΰλΫ# σρυτ γβςύϏςοΫ λ Χϊύελτ# σύβΰ θΠοε σύε λ Νεσνυςλτ
ιΠώςξύβε χςΣφοεφβχοΑιβε Σισγόυ ιβε εφύλςΫβ γΣθεφύβ ρςορλΰφΑδ ιβε γΪύούΣτ θΫβΰ ΰροςξύύειεφγΠΰβτ ιβε Σςώβελύςλρλΰτ νεϊιλϏΰ φϏΰύΣκοετ γΪύο ρςλτ ύξΰ ιβμυγεθξγοΰξΰ ΰοπυΰ ρβΰύοθϊτ# βθθΣύυ γΠφυ ύυΰ θσζυΰ ώβςβιύΪςε ώβΫςυΰ*
έλπύλ βιςεδϊτθλερσΰ ύλ ώβςβιύξςεφύεισ ύξτ ζθϊφφβτ ύλϏ# ρλϏ μβ γρλ ςλπφο ΰβ ώβςβιύξςεφύοΫ βςΰξύεισ# Πιβΰο ύλ Πςζλ ύλϏ ΝεσνυςλϏ ύλ γλΰβνεισ φώονσΰ εφύλςεισ φπζζςβγγβ ρλϏ νεβδβησύβΰ ιβύΣ ύλϏτ δϏηβΰύεΰλπτ ώςσΰλϏτ# νονλγΠΰλϏ σύε ύσύοφρβΰΫυτ νεΣδβηβΰ ύβ Πςζβ ύλϏ ΜλϏιϏνΫνξ# ύλϏ ΟχσςλϏ#ύλϏ ΜοσρλγρλϏ ιβε ύλϏ ΡλθπδελϏ# Πύφε ύβ γοζΣθβ Πςζβιβε ρςΣκοετ ύλϏ βςώβΫλϏ ισφγλϏ ήςεφύεβΰλΫ ιβε ομΰειλΫύβ νενΣφιλΰύβΰ ιϏςΫυτ βρσ ύλΰ Νεσνυςλ# ρλϏ ώςξφΫγοϏφοιβε υτ ρςσύϏρλ ύυΰ ΔϏηβΰύεΰϊΰ ώςλΰλζςΣχυΰ*΅νξ βρσ ύλΰ ΟιβύβΫλ ύλΰ ΓεθΪφελ ιβε ύλΰ Ξςσνλύλ# λε Όθθξΰοτ εφύλςειλΫ ορειΠΰύςυΰβΰ ύλ οΰνεβχΠςλΰ ύλϏτ φύβζουζςβχειΣ φύλεώοΫβ ύυΰ ώυςϊΰ ιβε φύβ Ϊμξ ιβε Πμεγβύυΰ θβϊΰ γο ύλϏτ λρλΫλϏτ ιβύβρεΣΰλΰύβΰ* ΒιλθλϏμϊΰύβτύξ νειΪ ύλϏτ ρβςΣνλφξ# ξ εφύλςΫβ ρβςΠγοεΰο Σςςξιύβ νογΠΰξ γο ύξ ζουζςβχΫβ* ΓούΣ ύετ ιβύβιύΪφοετ ύλϏ ΒθοκΣΰνςλϏιβε ύξΰ ορΠιύβφξ ύυΰ λςΫυΰ ύλϏ οθθξΰειλπ ισφγλϏ# λε θσζελεύυΰ Οθθξΰεφύειϊΰ ώςσΰυΰ βχΠμξιβΰ φύξ ζλξύοΫβ ύξτ γοθΠύξτ κΠΰυΰ ώυςϊΰ ιβε θβϊΰ βρλγβιςϏφγΠΰυΰ# βΰύβρλιςεΰσγοΰλε φύετ βΰΣζιοτ οΰστ ιλεΰλπ γο σθλ ιβε γοζβθπύοςξ νΫόβζεβ ιΣμο ύε ΰΠλ# μβϏγβφύσ# βισγβ ιβε ρβςΣνλκλ* έξΰ Ϋνεβύλπύξ ύΣφξ κβΰβδςΫφιλϏγο φύλΰ Νεσνυςλ* Νοΰ οΫΰβε ύϏώβΫλρλϏ βρσ ύετ ρςϊύοτ ιεσθβτ βςΣνοτ μΠύοε ύλ Πςζλ ύλϏ Ϗρσ ύξΰ
2<
 
ΟΕΦΒΖΥΖΞ
βεζΫνβ ύλϏ ΛνϏφφΠβ# λ λρλΫλτ
ρλθθϊΰ βΰμςϊρυΰ Ϋ.νοΰ Σφύοβιβε ΰσλΰ οζΰυ*
Βρ. ΣιςλϏ φ. Σιςλ# ύλ Πςζλ ύλϏ ΝεσνυςλϏνεβρΰΠούβε βρσ ηυξςσ οΰνεβχΠςλΰ ζεβ ύξ ζουζςβχΫβ ύυΰώυςϊΰ ιβε ύξΰ ομΰλζςβχΫβ ύυΰ θβϊΰ# φύλ δβμγσ ρΣΰύβρλϏ ύλπύβ ύβ μΠγβύβ γρλςλπΰ ΰβ ιοΰύςΫφλϏΰ ύξΰ ροςεΠςζοεβύλϏ βΰβζΰϊφύξ*έβϏύσώςλΰβ# λ Νεσνυςλτ νοΰ κοώΰΣ ρλύΠ ρυτ ύλ Πςζλ ρλϏβΰΠθβδο νοΰ Πώοε γσΰλ φιλρσ ΰβ νενΣκοε ιβε ΰβ όϏώβζυζΪφοεύλΰ βΰβζΰϊφύξ βθθΣ ιβε ΰβ ύλΰ ιΣΰοε ΰβ φιοχύοΫ* Βρσ ιβε ςλπ οετ ιβεςσΰ# ιβθοΫ# νεβιςεύειΣ ρΣΰύβ# ύλΰ βΰβζΰϊφύξ ΰβφύςΠόοε ύξΰ ρςλφλώΪ ύλϏ φύβ νενΣζγβύβ ρλϏ μβ γρλςλπφοΰβ βΰύθΪφοε βρσ ύξΰ βχΪζξφξ ύλϏ* Βΰ οροιύοΫΰούβε# θΠοε λΫνελτ# φύξΰ ρβςΣμοφξ ύυΰ ¨ΰλγΫγυΰ¸ φύλϏτ ΒεζϏρύΫλϏτ# ύλιΣΰοε ζεβ ύςοετ θσζλϏτ* Ρςϊύλΰ# νεσύε κοώυςΫηλϏΰ ζεβ ύξΰρβθβεσύξύβ ύλϏτ
xρβθβεσύξύε νεΪΰοζιβΰ%#
νοπύοςλΰ# νεσύεχβΰοςϊΰλϏΰ ύΣφοετ ρΠςβ βρσ ύβ φϏΰΪμξ
,ρβςξθθβζγο.ΰξΰύΣκεΰ Πφώλΰ%#
ιβε ύςΫύλΰ# νεσύε γρλςλπΰ ΰβ υχοθΪφλϏΰ ύλϏτβΰβζΰϊφύοτ
,ϊχΠθοεβΰ ύλετ χεθβΰβζΰυφύλαφε νπΰβΰύβε ρβςβφώΠφμβε%*
Φο γΫβ χςΣφξ# λ Νεσνυςλτ οιχςΣηοε ύετ δβφειΠτ βςώΠτ ρλϏ ύλΰ λνξζλπΰ9 ύξΰ βςώβεσύξύβ ξμϊΰ ιβε μοφγϊΰ# ύξΰ ενεβεύοςσύξύβ ρλϏ ρβςλϏφεΣηλϏΰ ιβε ειβΰλρλελπΰύξΰ βΰΣζιξ ύλϏ ιλεΰλπ ύλϏ ζεβ ύλ ¨ρβςΣνλκλ¸# ιβε ύξΰ ξμειΪυχΠθοεβ ρλϏ γρλςλπΰ ΰβ ρςλφχΠςλϏΰ φύξΰ ιλεΰυΰΫβ* Όΰβ βρσ ύβ μΠγβύβ ρλϏ νεβύςΠώλϏΰ λθσιθξςλ ύλ ΠςζλοΫΰβε λ βρλχβφεφύειστ ςσθλτ ρλϏ ρβΫηλϏΰ λε γοζΣθλε Σΰνςοτφύξΰ εφύλςΫβ ύξτ βΰμςϊρεΰξτ ιλεΰυΰΫβτ* έλΰ ςσθλ βϏύσ ϏρλζςβγγΫηοε λ Νεσνυςλτ# σύβΰ οκξζοΫ ύετ βεύΫοτ ζεβ ύετ λρλΫοτ μουςοΫ βΰβζιβΫλ ΰβ γξΰ ρβςβθξχμοΫ ξ ορλώΪ ύυΰ ξ ςϊυΰ ιβε ύυΰ ξγεμΠυΰ ιβε# ιϏςΫυτ# φύλ νυνΠιβύλ βρσφρβφγβ ύλϏ ΝΠιβύλϏ ΔεδθΫλϏ# σύβΰ θΠοε σύε9 ¨ξ φπΰμοφξ ύξτδελζςβχΫβτ ύυΰ ρςλφυρειλύΪύυΰ ύλϏ ρβςοθμσΰύλτ οΫΰβεγοΰ νπφιλθξ ζεβ ύλϏτ εφύλςειλπτ# βθθΣ ύβϏύσώςλΰβ υχοθοΫφο γοζΣθλ δβμγσ ύξΰ ιλεΰυΰΫβ φϏΰλθειΣ¸* Βρσ ύλ ρςϊύλ
25

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Giorgos Papak liked this
Giorgos Papak liked this
Giorgos Papak liked this
laokoontas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->