Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radoslaw Sikorski Polska a Przyszlosc Ue

Radoslaw Sikorski Polska a Przyszlosc Ue

Ratings: (0)|Views: 86,647 |Likes:
Published by bwęglarczyk
Przemówienie min. Radosława Sikorskiego w Berlinie, 28 listopada 2011 r.
Przemówienie min. Radosława Sikorskiego w Berlinie, 28 listopada 2011 r.

More info:

Published by: bwęglarczyk on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

 
“Plska a przyszłśd Unii Eurpejskiej”
 
Rad
sław
Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RPBerlin, 28 listopada 2011 r.
Panie Prezydencie, Ministrze -
rgi Gui, Szanwni Paostw,
 
Pzwólcie, że zacznę  anegty.
 
20 lat temu, w 1991 rku, pjechałem jak ziennikarz  Feeralnej Republiki Jugsławii.
Gdy przeprowadza
łem
 
wywia z prezesem Republikaoskieg Banku Chrwacji, ktś  niegzazwnił z wiamścią, której znaczenie nie był  koca jasne
.
Otóż przekazan mu, iżparlament innej republiki Jugsławii, Serbii, chwilę wcześniej
prze
głswał
dodruknieuprawnionej
ilści wspólnej waluty
-
inarów
.
Okłaając słuchawkę bankier pwieział:
 
 „T jest kniec Jugsławii.” 
 
Miał rację. Jugsławia rzpała
 
się. Rzpała się również „strefa inar
a
. Wiemy, co
nastąpił ptem. Sprawy tyczące waluty, mgą byd sprawami wjny i pkju, życia
i
śmierci feeracji.
 Dzisiaj Chorwacja, Serbia i Macedonia
mają własne waluty
.
Czarngór
a i Kosow
 psługują się eur, mim że nie są w strefie eur. Bśnia i
Hercegowina
ma nawet „wymienialną markę”, której kurs jest zależny  eur.
 
Zaskakująca histria. Nie integracji, lecz ezintegracji eurpejskiej.Dezintegracji, która nastąpiła straszliwym ksztem życia luzkieg.
Region ten dopiero terazpowoli powraca do europejskiej rodziny.
Ls Jugsławii pkazuje nam, że pieniąz, pełniąc funkcję techniczną jak „śrek wymiany”
,
symblizuje jenśd lub jej brak.Dlaczeg tak jest? Pieniąze istnieją, pnieważ istnieją wspólnty. Wspólnta, w którejluzie żyją i hanlują –
 
knują swbnej
wymiany 
 
 –
 
twrzy wartśd. Ich pieniąze sąwyrazicielem tej wartści.Mralne znaczenie pieniąza intrygwał Immanuela Kanta, który napisał, że cała praktykapżyczania pienięzy zakłaa z góry uczciwą intencję spłaty. Gyby warunek ten zstał
 
pwszechnie zignrwany, wówczas istta uzielania pżyczek i zielenia się bgactwemzstałaby pważna
.
Dla Kanta, uczciwśd i pwiezialnśd stanwiły imperatywy kategryczne: pstawęwszelkieg łau mralneg. Stanwią ne również kamienie węgielne Unii Eurpejskiej.Wskazałbym na wie pstawwe wartści: Opwiezialnśd i Sliarnśd. Nasza
odpowiedz
ialnśd za ecyzje i prcesy. A sliarnśd, gy przychzi  pnszeniaciężarów.Dzisiaj, gy zbliża się kniec Plskiej Prezyencji w Razie Unii Eurpejskiej, pstawięnastępujące pytania:
 
Jak szł
do tego kryzysu?
 
Dką zmierzamy
?
 
Jak chcemy
t siągnąd
?
Jaki jest wkła Plski?
 O co prosimy Niemcy?
 
* *
Pierwsze pytanie: jak t się stał, że strefa eur ppała w becne tarapaty?
 
Zacznę  teg, czeg ten kryzys nie tyczy. Nie zstał n wywłany –
 
 jak niektórzysugerują
- rozszerzeniem.
Rzszerzenie stwrzył rzwój i bgactw w całej Eurpie.Eksprt krajów UE
-
15  krajów UE
-
10 wzrósł prawie wukrtnie w ciągu statnichziesięciu lat. Dane te są jeszcze barziej zaskakujące, jeżeli spjrzymy na pszczególne
kraje. Eksport Wielkie
 j Brytanii  10 krajów, które przystąpiły  UE p 2004 wzrósł z 2,2miliara eur w 1993 r.  10 miliarów eur w zeszłym rku; Francji –
z 2,7 miliarda euro
 16,0 miliarów eur, Niemiec
-
t mże Paostwa zaskczyd –
 
z 15 miliarów eur  95
miliard
ów eur. W zeszłym rku łączne brty hanlwe mięzy krajami UE
-15 a krajamiUE-
10 wynisły 222 miliarów eur,  51 miliarów eur więcej niż w 1995 rku. Okrągłasuma. Pejrzewam, że zapewnia na niejen miejsce pracy w starej Eurpie.
 
Zatem rzszerzenie nie tylk nie spwwał kryzysu, ale przeciwnie, zapewne ałbysię wykazad, że pmgł
odroczy
d
gospodarcze turbulencje
. Dzięki krzyścim, jakie ajehanel na rzszerznym rynku, paostwa piekuocze Eurpy Zachniej pier terazzstały zmuszne stawid czł rzeczywistści.
Jeżeli nie ma związku mięzy
obecnymi zawirowaniami a rozszerzeniem,
t mże mamy
doczynienia z kryzysem walutowym?
Nie  koca. Eur ma się brze w stsunku  lara i innych walut.Naturalnie częściw chzi  załużenie,  kniecznśd zmniejszenia szaleocz wyskichźwigni finanswych, spwwanych namiernymi wyatkami bużetwymi
 
rząówpsiłkujących się instrumentami
szarlatanerii
księgw
ej
i niepwiezialną inżynieriąfinanswą. Zmniejszanie źwigni finanswych następuje pza strefą eur: spójrzmy naWielką Brytanię, której załużenie sięgnęł 80% PKB, i Stany Zjenczne, gzie siągnęł
ono poziom 100% PKB.
Gyby chził tylk  załużenie, t mglibyśmy czekiwad, że ratingi i spreayziaływałyby na kraje prprcjnalnie  stpnia ich załużenia. Lecz, c wielce znaczą
ce,
tak się nie zieje. Niektóre kraje, jak Wielka Brytania i Japnia, które są barz załużne
w
stsunku  swjeg PKB, płacą niskie stawki ksztów bsługi ługu. Inne kraje  niższymzałużeniu –
 
 jak Hiszpania, pnszą wyskie kszty.
 
Nieuchrnny wnisek, jaki się nasuwa, t taki, że ten kryzys nie
 
tyczy tylk załużenia,ale przee wszystkim zaufania, a mówiąc ściślej, wiarygnści. Dtyczy teg, gzie
-
zaniem inwestrów
-
ich inwestycje bęą bezpieczne.
 
Bąźmy wbec siebie szczerzy i przyznajmy, że rynki mają pełne praw wątpid
w
wiarygnśd strefy eur. Przecież Pakt Stabilnści i Rzwju zstał naruszny 60 razy!
1
 
I nie tylk przez mniejsze kraje, które mają kłpty, ale również przez samych załżycieli
w
 jąrze strefy eur.
 
Jeżeli prblemem jest wiarygnśd, t należy ją buwad.
Ptrzebne są instytucje, prceury, sankcje, które przeknają inwestrów, że kraje bęąptrafiły żyd w granicach swich mżliwści
, a z
atem, że bligacje, które kupią zstanąspłacne, najlepiej z uczciwym prcentem.
Drugie pytanie:
Dką zmier
zamy?
 
1
http://www.monstersandcritics.com/news/europe/news/article_1675056.php/LEAD-Merkel-affirms-demand-for-financial-transaction-tax
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->