Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1_Metodologjia_e_shkencave_juridike_perfundimtarja_eki_+_Nuki_19.06

1_Metodologjia_e_shkencave_juridike_perfundimtarja_eki_+_Nuki_19.06

Ratings: (0)|Views: 636|Likes:
Published by qerim_behrami

More info:

Published by: qerim_behrami on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
Metodologjia e shkencave juridike
1.Mbi punen, metoden dhe vepren hulumtuese shkencore?
Me termin hulumtim nenkuptojme gjurmimin sistematik te fakteve nga te cilat mund tenxirren parimet dhe ligjeshmerit e caktuara shkencore, te verifikuara te vjelura nga dorae pare qofshin ato fenomene te natyres,rezultate te eksperimenteve,dokumentehistorike,tekste letrare etj.Kuptohet se edhe faktet te marra nga burimet dytesore,ngaliterature per lenden te cilat me doemos duhet te shfrytezohen,analizohen dheinterpretohen.Ndersa me termin metode shkencore nenkuptojme grumbullimin eveprimeve dhe proceseve te ndryshme me ane te te cilave vihet deri te njohurit dhe tevertetat shkencore.Dallojm tri metoda themelore standard shkencorekerkimore:1.Metoda Normative e cila ka per qellim qe te gjejnormen,standardin,mesataren ne bote dhe ne jete qe u nenshtrohen ndryshimeve tevazhdueshme.2.Metoda Eksperimentale e cila kryesisht aplikohet ne shkencat natyrore,dhe 3.Metoda Historike e cila aplikohet ne shkencat shoqerore.
2.Cilesite themelore te punes hulumtuese?
Cilesit themelore Ndahen ne
1.Punimi qe duhet te ze fill ne nje problematik tecaktuar 
deri ateher e pa hulumtuar,e pa zgjidhur,duhet te jet pune origjinale merezultate te reja me veprime te reja metodologjike dhe teknike,me qasje te re kritike teproblemit e te ngjashme.
2.Faktet qe shtrohen dhe ne te cilat ze fill puna shkencore
kerkimore duhet te jen te sigurta te mbledhura me kujdes te verifikuara ne menyr kritikedhe te atilla qe ne to lexuesi te mund te mbeshtetet qe edhe vet tem und ti verifikoj,duhetpasur kujdes nga gabimet dhe paragjykimet e ndryshme,perfundimin jot e sakt tengutshem etj,dhe
3.Ne punim me karakterin e problemit dhe te hulumtimit
sikur edhe te burimit te informative duhet te aplikohet metoda me epershtateshme shkencore.
3.Vecorit e vepres se mire shkencore?
Veqori e mire e vepres se mire shkencore eshte vellimi I shkrimit sidomos ne disashkenca e qe tregon se autori ka hulumtuar ter materialin dhe dokumentacionin edomosdoshem,qe punimi te ket 150 deri 400 faqe text te daktilografua.Megjitheate eshterregull I pergjithshem qe punimi te jete sa me I shkurter I qart I drejteperdrejte dhe Ifuqishem me fakte dhe ide pra nuk do te thot se vellimi me I vogel nuk mund te ketvler.Gjithashtu veqori te vepres se mire shkencore mund te jen:Parashtresa te mos fillojnga larg,por aty ku eshte e domosdoshme,mos te kyqet ne punim asgje qe nuk eshte nelidhje te drejteperdrejte me temen qe punimin e ben te ndar,qe te mos ngarkohet punimime imtesi,te mos perseritet ajo qe tashme eshte thene,te mos sqarohen dhe shpjegohengjersisht gjerat qe vetevetiu jan te kuptueshme, gjykimi I drejte,shembujt si dhe veqorittjera stilistike pr ate gjitha keto jane veqori te vepres se mire shkencore.
4.Zgjedhja e temes?
Ne rend te par tema nuk guxon te jet e pa rendesishme,duhet pasur kujdes nepershtatshmerin e temes per punimin shkencore,pastaj duhet vlersuar sakte se temaduhet te perpunohet ne afatin e arsyeshem kohore duke pasur parasysh edhe mjetetmaterial,tema duhet te mos jet as teper e ngusht e as teper e gjer,duhet te jet mebashkekohore te kete te bej me ndonje problem me interes dhe te dobishem per teorin
 
dhe praktiken bashkekohore te deges se caktuar,duhet te merren parasysh edhe vetit ekandidatit lidhur me njohjen e disciplines shkencore qe e trajton.
5.Hulumtimi I dokumentacioneve?
Hulumtimi I dokumentacioneve ne procesin e hartimit ndahet ne tri momentekryesore:1.Momenti i pare eshte grumbullimi I dokumentacionit,materialit e informativeshkencore,fakteve, argumenteve,vrojtimeve per zgjedhjen e problemit shkencor teshkruar.2. Momenti i dyte eshte ndikimi ne sistematizimin ematerialit,rregullimin,organizimin e informative te grumbulluara shkencore ne njeteresi.Ndersa 3. Momenti i tret eshte Redigjimi i materialit te sistematizuar. Pastaj gjetjae forms dhe shprehjes se pershtatshme dhe me te qelluar per informatat e grumbulluarae te rregulluara shkencore.
6.Zbulimi I dokumentave?
Sipas natyres se lendes dhe disciplines shkencore dokumentacioni per ndonje shkrimnxirret nga burime te ndryshme, nga ato te cilat e nxjerrin materialin random ndahen nedy lloje: paresore dhe dytesore. Ne parimet paresore bejne pjese burimet nga dora epare psh,ne shkencat humanitare,veprat origjinale krijuese nga lemenjet eletersise,artit,rrezultatet e llojeve te ndryshme te anketave,intervistave,ditareve dhekujtimeve, materiali arkivor, korrespondenca etj. Burimet dytesore u perkasin shkrimet endryshme psh, librat,artikujt, studimet te cilat jane te punuara ne baze te burimeveparesore, pra ajo qe quhet literature per lenden.
7.Skedat e librave?
Skedat e librave duhet te kene:Mbiemrin dhe I ndar ne pres ose ne kllapen errumbullaket,emir I autorit ,titulli I vepres,te cilen duhet nenvizuar me vij valezore vendi Ibotimit numri I faqeve dhe formti.Nese vepra ka me shume botime ceket botimi me tecilin autori eshte sherbyer dhe viti I atij botimi.E nese libri ka me shume se nje ble ceketedhe numri I blenit.Sa u perket shenjave te piksimit qe duhet perdorur ndermjet tedhenave te cekura aty mund te ket dallime te ndryshme:Emri I autorit dhe titulli I librtmund te ndahen me pik ose me pik presje ose me dy pika ndermjet titullit te vepres dhevendit te botimit random vehet pika deri sa te dhenat tjera ndahen vetem me presetj.Vemendje te posaqme duhet te kushtuar ne disa raste:1).Nese vepra ka dy ose treautor ne sked shenohen emrat e te dyve ose te treve e nese ka me shume se tre autor ceket vetem emir I te parit ku shenohet:E te tjeret ose shkurtesa ( et al )2).Nese vepraeshte anonime skeda fillon me titull.3).Kur ka te bej me antologji,me zgjedhjen eteksteve ose permbledhjen e kontributeve,ceket emir I hartuesit ose edhe I botuesit.4).Nese eshte fjala per perkthim ne sked shenohet edhe emir edhe mbiemri Iperkethyesit.5).Ne qdo sked futen ne forme te shkurtuar emir I biblotekes dhe sinjatura elibrit.
8.Hartimi I doreshkrimit ( Biblografis se punes )?
Hartim I dorshkrimit duhet me do e mos te njoh burimet dhe instrumentet e ndryshme qedo ti mundesojne qe te njoftohet ne lidhje me temen e tij.Gjate kesaj pune ai nuk guxonte leshoj ndonje burim te rendesishem te dokumentacionit,dhe duhet te gjurmoj per atoshkrime neper burime te ndryshme te informacioneve si:Doracak enciklopedik,te

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Besim Selimi added this note
a ka mundesi me ma dergu kete se nuk po mund ta gjej askund me leje nese mundesh metodologjine e shkencave juridike se edhe 1 jave e kam provimin emailli im eshte catiesko@hotmail.com.
1 hundred reads
BekimKamberi added this note
a ka mundesi me ma dergu se kam me pergadit te mehdi hetemi
Bora Bakiasi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->