Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Projektni Rad web dizajn

Projektni Rad web dizajn

Ratings: (0)|Views: 303 |Likes:
Projektni Rad web dizajn
Projektni Rad web dizajn

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Nenad Branka Gavrilovic on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
Projektni radIz predmetaWeb dizajn
 
Prof. Profesor: Student:Dr. Damnjan Radosavljević Nenad Gavrilović in 100/04
Sadržaj:
3.2 Kreiranje i rad sa dokumentima……………………………… 103.3 Rad sa panoima ………………………………………………..113.4 Panoi i grupe panoa …………………………………………....113.5 Dostupnost Vaših strana……………………………………… 134. Rad sa tekstom …………………………………………………….144.1 Osnove u vezi teksta …………………………………………..144.2 Tekst u pretraživaču …………………………………………...144.3 Tekst u Dreamweaveru ………………………………………..145. Rad sa slikama …………………………………………………….155.1 Osnovno o slikama.…………………………………………….155.2 Slike u Dreamweaveru ………………………………………...155.3 Slike kao pozadina …………………………………………….166.Linkovi u Dreamweaver-u …………………………………………176.1 Linkovi na elektronsku poštu …………………………………186.2 Boja pozadine i slike u pozadini ………………………………197. Kreiranje tabela …………………………………………………….207.1 Osnovno o tabelama …………………………………………...207.2 Pomoć u pregledu tabela……………………………………… 217.3 Umetanje tabela ………………………………………………..218. Linkovi …………………………………………………………….228.1 Upravljanje linkovima …………………………………………238.2 Host Directory…………………………………………………..258.3 Veza tipa Local/Network……………………………………….269. Zaključak ………………………………………………………….27LITERATURA …………………………………………………….27
2
 
1.Uvod
1.1 Šta je WEB dizajn?
Web dizajn je mešavina kreativnih sposobnosti i tehničkog znanja, a ni jedna odovih osobina nije bitnija od ostalih...
Web dizajn
web design
) predstavlja grafičko osmišljavanj ili dizajniranjeInternet srtanice koristeći slke, jezik za označavanje i formatiranje "HTML",stardandizaciju i upotrebljivost stranice.Opšte prihvaćeno je da pod taj pojam spada irazvoj Internet softvera (eng.
web development 
) ali u suštini to su dve ražličite stvari.
1.2 Šta je HTML?
HTML
(
 HyperText Markup Language
, jezik za označavanje hiperteksta
 
) je jezik namenjen opisuweb stranica. Pomoću njega se jednostavno mogu odvojiti elementi kaošto su naslovi,  paragrafi,citatii slično. Pored toga, u HTML standard su ugrađeni elementi koji detaljnije opisuju sam dokument kao što su kratak opis dokumenta, ključnereči, podaci o autoru i slično. Ovi podaci su opšte poznati kao meta podaci i jasno suodvojeni od sadržaja dokumenta.
HTML
je nastao uprošćavanjem SGML(Standard Generalized Markup Language, standardizovani uopšteni jezik za označavanje) standarda sa svrhom opisadokumenta koji se objavljuju nawebu.U početku je bio prilično ograničen što se označavanja sadržaja tiče i pružao je uglavnomelementarne stvari za označavanje i formatiranje teksta (paragrafi, naslovi, citati itd.).Kako je veb rastao tako je rasla i potreba za bogatijim sadržajem te je u tom smerurazvijan i HTML standard. Tada su standardu dodate elementi za opis tabela, slika, slojeva, napredno formatiranje teksta itd.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->