Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1.0KActivity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak

Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak

Ratings:

4.83

(24)
|Views: 33,559 |Likes:
Published by Afi Le Feu

More info:

Published by: Afi Le Feu on Oct 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1
PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK PRASEKOLAH
Oleh
BAYREI BIN ASRINNORHASLIZAWATI ABDULLAHNURUSHIDA AZWIN BT SHAHARUDDINROHAYA BTE KAMISROSEIDAYU BTE ELIASFAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIAUNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
6 OKTOBER 2008
1.0
 
PENGENALAN
Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas pendidikan di rumah. Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakanilmu pengetahuan dan sukakan sekolah. Oleh sebab itu guru prasekolah perlumempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yangmerangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran pembelajaran, pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitandengan pendidikan prasekolah. Pengetahuan ini dapat membantu guru dalammenjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Kanak-kanak prasekolah mempunyai pelbagai latar belakang, karenah serta tabiat yangtelah dibiasakan semasa di rumah. Oleh itu, guru harulah pandai dan kreatif dalammengurus tingkah laku kanak-kanak ini apabila berada dalam bilik darjah.1.1
 
Definisi PengurusanKata kerja mengurus
(management 
) berasal dari bahasa Itali
‘maneggiare’ 
iaitu ‘menangani’ dan kata nama ini diterbitkan daripada perkataan Latin
 – ‘manus’ (tangan).
Perkataan bahasa Perancis
‘mesnagement’ 
telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud
 
2 perkataan Bahasa Inggeris
‘management’ 
pada abad-abad ke 17 dan 18.Merujuk kepada Ensiklopedia Bebas Wikipedia,
‘pengurusan terdiridaripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiridaripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskandan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatumatlamat. Ia seringya merangkumi sumber – sumber manusia, kewangan,teknologi serta juga sumber semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan’ 
.James A.F Stoner & Charles Wienkel menyatakan bahawa
 pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi , memimpin danmengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber- sumber lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan’ 
Wan Azmi Ramli merumuskan pengurusan adalah aktiviti perancangan dan pergerakan atau panduan oleh sesuatu perusahaan atauorganisasi berhubung dengan segala kaedah-kaedah, peraturan- peraturannya, juga tanggungjawab dan tugas-tugas kakitangannya itu(Mohammad Fauzi, 2008).Secara umumnya pengurusan boleh ditakrifkan sebagai satu seni bagi melaksanakan proses kerja yang terancang melalui dan dilaksanakansecara bersistematik, teratur dan mempunyai garis panduan tertentu.1.2
 
Definisi Tingkah Laku BermasalahTingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah lakusama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya terbahagi kepada tingkah laku positif dan tingkah laku negatif.
 
3
2.0
 
TINGKAH LAKU
Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah lakunegatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagikepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif dab sikap bergantung.2.1
 
Tingkah Laku Positif Tingkah laku positif merupakan tingkah laku kanak-kanak merupakantingkah laku yang baik untuk perkembangan mereka kerana denganadanya tingkah laku ini, kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sikap ingintahu kanak-kanak akan membantu guru dlam meransang pemikiran kanak-kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka. Dengan sikapingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebihmelibatkan penerokaan kerana pada tahap ini, kanak-kanak akan suka pada aktiviti seperti ini.Kanak-kanak yang cepat belajar juga merupakan tingkah laku yang positif kerana akan memudahkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Ini kerana, guru tidak perlu melakukan proses pemulihan sekiranya kanak-kanak cepat belajar. Guru Cuma perlu fikirkanaktiviti pengayaan uantuk kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang proaktif juga merupakan tingkah laku positif. Kanak-kanak proaktif  berbeza dengan kanak-kanak hyperaktif. Ini kerana kanak-kanak proaktif merupakan kanak-kanak yang suka melibatkan diri pada aktiviti, suka bermain dan lebih mudah dikawal oleh guru. Kanak-kanak pintar cerdas jarang dijumpai namun jika terdapat kanak-kanak seperti ini, guru harus pandai memberikan aktiviti yang menarik agar mereka tidak mudah bosan.

Activity (1,000)

You've already reviewed this. Edit your review.
dyromaniac liked this
HaNaz_NiSa liked this
Nor Hayati liked this
maslinamorat liked this
Hasya NurAin liked this
jp sia liked this
jp sia liked this
Hasya NurAin liked this
Hasya NurAin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->