Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bruket av Peyote - en omdebatterad väg

Bruket av Peyote - en omdebatterad väg

Ratings: (0)|Views: 212 |Likes:
Published by Projekt E 012
Artikeln "Bruket av Peyote...: En omdebatterad väg".
Från tidningen "Fjärde världen".
1994 ; 1 ; 9-10
Artikeln "Bruket av Peyote...: En omdebatterad väg".
Från tidningen "Fjärde världen".
1994 ; 1 ; 9-10

More info:

Published by: Projekt E 012 on Oct 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2010

pdf

text

original

 
Ända sedan "det vita USA" blevmedvetet om peyote-religionenhar det pågått heta diskussionerom peyotens vara eller icke vara.Peyote kriminaliserades genomett beslut i HD 1990 för sitt hallucinogena innehåll. Enbartmedlemmar av Native AmericanChurch, i vissa amerikanska delstater, är tillåtna att användapeyote som heligt sakrament isina ceremonier. Målet är att detinom Native American Churchska kunna praktiseras i samtliga delstater, legalt.
Peyoten användes redan i förkolumbiansk tidvid religiösa kulthandlingar(l), anor som vissaanser sträcker sig så långt tillbaka i tiden som10 000 år. Peyoten är en tagglös medlem avkaktusfamiljen, som härstammar från Texasoch Mexiko. Den växer nära marken och for-mar små kuddlika högar, eller "knappar". Detursprungliga aztekiska namnet var "peyotl",men oftare hör man uttalsvarianten "pejodi".Peyotereligionen har sina utövare över helaUSA och även i södra Kanada.En av Sveriges biskopar, Jan Arvid Hellström,fick vara med när Delawareindianerna firadepeyotegudstjänst inom Native American
Church i Oklahoma (SvD 92-11-25, 92-11-26).
Han berättar att av jorden på tältplatsen byggdes altaret upp, en halvmånformad skapelse, ca5-10 centimeter hög.
De fyra elementen
Jorden är det första elementet. På altaret skasedan peyoten placeras på en särskilt tillreddbädd. Detta, menar Hellström, fungerar intebara som blickfång utan representerar ocksågudstjänstens egentlige ledare, Gud eller mot-svarande.När altaret väl är byggt tänds den heligaelden, vilket är det andra elementet. Underhela natten hålls elden vid liv av en eldvakt. Enhar ansvar för trumman, vilket är det viktigaste av instrumenten.Fram till elden förs en kittel fylld med vat-
Peyote.
Illustration:
Cecilia
Hörnell
ten, det tredje elementet. Ner i kitteln läggerhan också kol från den heliga elden, varefterhan spänner över ett trumskinn och prövartrummans ljud.Det fjärde elementet är luften, "den storaandedräkten", som omsluter allt och alla. Dethandlar inte bara om riter utan också om tid,påpekar Hellström. En högmässa hos oss varari en, kanske i en och en halv timme. Nyssnämnda peyotegudstjänst tog 14 timmar i an
språk.
Kraftgivande ceremonier
Hellström tycker att den svenska kyrkan i alldeles för hög grad följt samhället i dess strävanefter avmystifiering. Att vår gudstjänstordning,som en gång i tiden gav stora möjligheter försökande bortom orden, har helt enkelt blivitförenklad och avskalad. Det heliga är satt på
undantag.
— För indianerna är allt heligt: elden, jorden,maten. Hela deras liv är upplagt kring riter.Mötet med deras kultur har fått mig att se. Vihar inte ens längre några heliga platser att enaskring. Kanske är det det största vakuumet i vårtid.Gudstjänsten som Hellström fick närvara varen minneshögtid. Dave var bara 46 år när hankörde ihjäl sig. Ceremonin är menad att gekraft åt familjen som sörjer. Efter en inledningbörjar alla att be, var och en för sig — men högtoch tydligt. Tipin fylls av röster som ber för dendöde, för sig själva, sina närmaste. Tacksägelserblandas med gråt, tårarna strömmar utför kinderna på de anhöriga. Den ene efter den andretar vid, i bönens form pratar de av sig sin sorg...
De olika instrumenten
Mellan bönerna tar sången vid, inledd av medicinmannen och trummannen. Den förste tarsin stav och sin skallra och sjunger i takt medinstrumenten. Sedan lämnas staven och skallran vidare till nästa person, trumman följerefter till hans granne. Så går det runt, varv eftervarv i tältet, hela natten.Efter ungefär en timme av böner inföll nattens peyoteceremoni — höjdpunkten på programmet. Medicinmannen beredde den heliga kaktusen som sedan fick vandra medsols itipin. Biskopen konstaterade att de flesta drack den som kallt te. Några tog för sig ordentligtmedan andra var mer försiktiga—den sägs varabitter och framkalla kräkningar om man förtärför mycket.När gudstjänsten tätnade tog medicinmannen fram en pipa av örnben som gav ifrån sigett gällt skri. Vid midnatt gick en av kvinnornaut för att hämta en kruka med vatten somplacerades vid elden. Det nya dygnet börjarmed en välsignelse och en sked vatten övermarken.— Välsignelse till Moder Jord, säger medicinmannen.— Vi kallar jorden för Moder. När vi sår vårsäd i jorden kommer den tillbaka, som när visår vår säd i kvinnans sköte. Därför är jordenvår Moder, förklarar han för Hellström.Under djup tystnad cirkulerade sedan vattenkrukan tipin runt. Främlingen från Sverigesökte förgäves en bättre sittställning...
Få inslag av kristna element
Gud Fader och Jesus Kristus är ofta åkallade ibönerna, men ritualerna och musiken är klartindianska. Författarenjohn Bierhorst(2) beskriver på ett schematiskt sätt det rituella händelseförloppet:— Den typiska ceremonin börjar på kvällennär det blivit mörkt och håller på till gryningen. Deltagarna sitter i en cirkel, ofta i ett tält(tipi), och sjunger peyotesånger till midnatteller längre. Då bes de speciella bönerna. Vanligtvis återupptas sedan sjungandet. Varje per-
Bruket av
...en omdebatterad väg

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
inkognitobrev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->