Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diksiyon*

Diksiyon*

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:
Published by Gökhan Gömek

More info:

Published by: Gökhan Gömek on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2011

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
MESLEK
İ
GEL
İŞİ
MD
İ
KS
İ
YON 2
ANKARA 2006
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
şı
labilir.
Bas
ı
lm
ış
moller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
:i
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER..........................................................................................................................iAÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
1.....................................................................................................31. ANLATIM ...........................................................................................................................31.1. Anlat
ı
ma Haz
ı
rl
ı
k..........................................................................................................31.1.1. Do
ğ
all
ı
k.................................................................................................................31.1.2. Üslûp......................................................................................................................41.1.3. Aç
ı
kl
ı
k...................................................................................................................71.1.4. Kuvvet ...................................................................................................................81.1.5.
İ
mge.......................................................................................................................81.1.6.
İ
ncelik....................................................................................................................91.1.7. Duygunluk.............................................................................................................91.1.8. Hareket...................................................................................................................91.1.9. Taklit......................................................................................................................9UYGULAMA FAAL
İ
YETLER
İ
.......................................................................................10ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................11Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................122.JEST VE M
İ
M
İ
KLER.........................................................................................................122.1. Mimikte Anlat
ı
m.........................................................................................................132.2. Mimikte Güzellik........................................................................................................19UYGULAMA FAAL
İ
YETLER
İ
.......................................................................................29ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................30MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................33CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................34KAYNAKÇA.........................................................................................................................35
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->