Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Nestling Plot Finished

Nestling Plot Finished

Ratings: (0)|Views: 167 |Likes:
Published by Emily Jane Stone

More info:

Published by: Emily Jane Stone on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

 
―Ea|rnjec‟ \lpjwr
 6%
 
\dor oi f ij|djec dfp`oqp yjas% Rjrna fwwafp|%0%
 
Eatr |dor. f zoqec cjpn $Jyz* |jr| oe f |raw oqr|jba dap doq|a ipoerboop. nookjec |mfnn fcfje|r rda `qjnbjec|% \da df| dap dafb pa|rjec jeoea dfeb feb bpfsjec je dap `ook sjrd rda ordap% Fqbjaela lfe dafp
`flkcpoqeb ldfrrap. ldjnbpae nfqcdjec feb caeapfn ―dfp`oqp‟ eoj|a%
$Noeanz `obz nfecqfca- |nqmwab |doqnbap|. |jcdjec. nookjec fpoqebsj|riqnnz. dafb `osab arl%*<%
 
Lqr ro f lno|a qw oi rda `ook
ipom Jyz‟| wojer oi yjas. nookjec
boseoe f bor-ro-bor bpfsjec% Sa dafp dap |jcd |fbnz. f| dap dfeb bpfs|njea| ro loeealr rda bor|% \oqeb| oi ldjnbpae wnfzjec je `flkcpoqebfpa noqbap%2%
 
\fma |dor oi `ook f| `aiopa% Je `flkcpoqeb. f`oya rda jejrjfn ldfrrap.fqbjaela dafp| rda ldjnbpae sdj|
wap „\||d”
feb feordapqe|qlla||iqnnz |rjina| f ldqlkna%1%
 
Lqr ro mjb-|dor oi Jyz% Dafpjec rda nfqcdrap. |da nook| qw ipom dap`ook% Mopa cjccna| fpa dafpb. feb
Jyz‟|
atwpa||joe ldfeca| ro qw|ar%Nfqcdrap ifba| fsfz%9%
 
Sjrd f |fb atwpa||joe. Jyz `os| dap dafb. pamoya| rda `ook ipom dapnfw feb lfpana||nz rdpos| jr jero f `je `a|jba rda |raw% Je f |ani-loe|ljoq| mfeeap |da dqelda| dap |doqnbap| feb spfw| dap fpm|fpoqeb dap|ani%3%
 
\qbbaenz |da dafp| f ifjer |vqafkjec eoj|a lomjec ipom rda `je. febnook| qw%
 
4%
 
Lfqrjoq|nz. Jyz nafe| oyap feb waap| jero rda `je%:%
 
$Lfmapf ipom Jyz‟| WOY*
\jrrjec je rda pamfje| oi f bj|lfpbab ij|dfeb ldjw| `ot j| f |afcqnn ldjlk% Jr nook| qw fr Jyz feb ldjpw|jevqj|jrjyanz sdjn|r rjnrjec jr| dafb%67%
 
Je rda |fma |dor. fqbjaela dafp| Jyz je rda `flkcpoqeb cf|w dfwwjnz%Dap dfeb| pafld oqr rosfpb| jr%66%
 
Mjb-|dor. sa |aa Jyz |rpfjcdrae qw feb lpfbna rda cqnn je dap fpm|sjrd f dqca |mjna% \da rdae wq|da| owae dap ipoer boop feb aerap|%60%
 
Eas |laea je|jba doq|a. Jyz rjwroa| flpo|| dfnnsfz rosfpb| rda|rfjp| sjrd rda ldjlk je dap fpm|% F sjba boop ipfma j| eatr ro rda|rfjp|. sdjld nafb| ro rda kjrldae%6<%
 
F| Jyz fwwpoflda| rda |rfjp|. sa dafp yojla|
$Jyz‟| mordap feb dap
ipjaeb* lomjec ipom je|jba rda kjrldae%62%
 
Jyz wfq|a| fr rda `orrom oi rda |raw| sdae |da dafp| rdam% Rda ipjaebf|k|
Apa. sdapa
‟|
zoqp Jyz ro. rdae
?”
feb sjrd fe fjp oi jebjiiapaela
rda mordap pawnja| „
qw|rfjp| J palkoe.
―afb je rda lnoqb| rdfr oea%”
Jyz`os| dap dafb |fbnz feb |raw| iopsfpb oero rda ijp|r |raw%61%
 
Jyz aerap| dap `abpoom feb |jr| oe `ab lfpaiqnnz. ldjlk eos oe dapnfw% \da |mjna|. f| jr nook| qw fr dap feb ldaaw|. eqxxnjec dap sjrd jr|dafb% Ifba ro `nflk%69%
 
Eatr bfz. Jyz j| |rfebjec fr rda kjrldae rf`na pafbjec f eora% Ipomdap wap|walrjya. sa pafb
Jyz. `a f coob cjpn feb ijt |omardjec iop
 
bjeeap nfrap%
Dapa‟| nqeld
% Mf
t”
Eatr ro rda eora j| f |rfpcfxz wja oe
f wnfra% Sa dafp Jyz |fz „`naqpcd&”
 63%
 
\dor oi rda doq|a sfnn ipom rda oqr|jba. feb rda cqnn lfe `a |aaenookjec rdpoqcd
Jyz‟| `abpoom
sjebos ipom rda je|jba% Ldjnbpaenfqcdjec feb |afcqnn| lfnnjec lfe `a dafpb je rda `flkcpoqeb%64%
 
Jyz‟| dafb
fn|o fwwafp| fr rda sjebos% Firap nookjec `flk feb ioprdipom cqnn. Jyz lno|a| rda lqprfje|%6:%
 
Lqr ro je|jba
Jyz‟|
poom% Rda cqnn nzjec oe rda `ab sdjna Jyz |rfeb|`a|jba jr% Rda wja oe rda wnfra df| `aae wnflab oe rda `ab%07%
 
Eos rda oqr|jba bj|rpflrjoe df| coea. rda cqnn eorjla| rda wja feb|vqfsk| sjrd banjcdr% Jr |rparlda| jr| ealk oqr feb |rfpr| afrjec.wnqlkjec oqr f ij|d dafb ipom rda wf|rpz%06%
 
Lqr ro |dor oi Jyz‟| ifla% \da
lnf|w| dap dfeb| rocardap je banjcdr febcpje|%00%
 
\apja| oi vqjlk |dor| `flk-ro-`flk% Je afld |dor Jyz donb| oqr fbjiiapaer wnfra oi ioob ro rda atljrab cqnn oe bjiiapaer bfz|$fnrapefrjec `arsaae bfz feb ejcdr%*-
Jyz‟| lnorda|
ldfeca ipom bfz lnorda| ro wzhfmf| je |avqaela. rdacqnn mq|r car `jccap je afld oea ro |dos rjma rpfe|jrjoe. feb fn|o rdapoom car| yj|j`nz ma||jap%0<%
 
Lqr ro |dor oi rda lno|ab lqprfje| inqrrapjec je rda `paaxa. feb |afcqnn|lfnnjec lfe `a dafpb ipom oqr|jba%02%
 
Rda cqnn nook| qw feb rjnr| jr| dafb lqpjoq|nz. `qr rdae rqpe| jr| dafbf| jr dafp| Jyz lnafp dap rdpofr%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->