Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Situatia Evreilor Oglindita in Rapoartele Serviciilor Speciale Romanesti

Situatia Evreilor Oglindita in Rapoartele Serviciilor Speciale Romanesti

Ratings: (0)|Views: 511|Likes:
Published by daciandumitrescu

More info:

Published by: daciandumitrescu on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2014

pdf

text

original

 
10.Agitatiievreie~tiprivindaparareasocialistu/uibu/garRakovschi,expu/zatdinRomania,~ipropaganda
in
favoareainfiintariipartidu/uisociet-democrat,cere-ivasprijinipeevreipentruimpamantenirein
masa
§iacordareadedrepturipo/iticeinRomania
10/1.$edintadeJoi11Fevruarie1910.OeputatNicolaielorga:
1..
.1.
GlontelepecareI-aprimitsefulguvernuluii!?iareoriginaluibinecunoscuta.Dacacercetamaceastaoriginamaibine,incaracteruleisocialists'arrecunoastesi
0
nuantaevreiasca.
1..
.1
Eunuamanuntat
0
interpelareinchestiuneaevreiasca.Euamanuntat
0
interpelareinceeaceprivesteaqitatiunileevreiestidinultimiletimpuri.l...I.Chestiuneaevreiasca,prinurmare,e
0
chestiunecareprivestenatiuneanoastra$inuprivesteinprimulrandguvernul.Chestiuneaevreiascanue
0
chestiunenegativa,eochestiunepozitiva,e
0
chestiunecareseleaqacu
0
multirnedealtechestiuni,cariformsazalaunlocmareanoastrschestiunenationala,adicachestiuneadrepturilornoastreintoatedomeniile$iTntoataintindereateritoriului,asupracaruiasinguriavem§idrepturietnice§iistorice.Guvernuldeazicasiguvernuldemainearefa,adeaceastaparteachestiuniinationale,careeste
0
chestiuneevreiasca,are
0
datoriefilinu-mipotinchipuivreodataunguverncaresasesustraqadelaaceastadatorie.Unneamintregsesilestesacapeteceeaceapierdut.Unneamintreg,princonstiinta,rnunca§ieconomie;elinteleqepedeplindrepturilesale§ichemareasadearecastiqaterenulpierdut.$i
 
ariceguvernarcarmuiRomaniaestedatorsaajuteneamulcareestereprezentatprinStatuinostru;§isingurel.estereprez~ntatprinacelStat,
sa-l
ajuteintrucapatareadreptu~llor.sa~~
vesruce..
Vasazica,chestiuneaevreiascaesteuna§~aglta\IIIeevree§t~dinultimultirnpaltceva.
1..
.1.
Punctuldevedere
A
alguve~nululesteneted.Statuiromanafostinterpelatla1878
In
chestiuneaevreiasca,siafostinterpelat,nunumaideevreiidi.nRomania,dar,gra~ieminunateilegaturidintree~reiidepr~tutl~de~ea,dejidovimeaintreagacuprivirelachestiuneaevrelasca'
A
$1~St~tulnostruaraspunsprinmodificareaart.7,mgadumdtmparnantenireaindlvtdualaprinCamerasiSenat.Maidepartedecatatatnuputeasamearqa.Statuiacestaesteun_~tat
national
§iunStatnationalnusepoatetransf?rma
=
hatarulnirnanul
lntr'un
Statcucaracternenauonal.DacaarVOlunevreusacugetebine,§iarcugetainafaradeprejudeca1~esalenationalenuarputeasadeadecatunasemenearaspuns:St~tul
acesta
afostintemeiatde
rornanl:
Statuiacestas'asprijinitpevitejia§imuncarornaneasca;Statui~c:s~as'aIn.t~ritprinculturarornaneasca:Statuiacesta~af~sts~apanl!despiritulrornanesc,prinurmareelnupoatesatraiascadecatcuacestcaracter.Daca,dinnenorocire,mulfumltapacatelornoastre,a~ajungesaschlrnbarncaracterulRomaniei,aco~dandmacar.
I~
parteceeaceneceraceid-ni,atunciRomanianua~mal
f
Romania.MisiuneaeiTntreagaardisparea;chemareaelpentruviitornuarmaiputeasasernentie:Romania,careestecentrupentruviatarornaneascadepretutindeni,arinceta~ar~Tn~doia~lasa
rnai
fieacestcentru.
1..
.1
gandulmeueste
nurnat
savaarat,cudovezi,decenaturapericuloasa§iintolerabi.la.sU.ntagita~iunileevreestldintimpuriledi~urn:_a.
!.
..I.
Aglta\lunileacesteapleaca,nudelaunfenomen
In
legaturacudesvc:_ltareaelementuluievreescintara,ciagita\iunileacesteapleacadelaunfaptinaparentalegatdernlscareasoclalistadinRo.mania.Infrunteaacesteimi§carisegaseapano3acumcatevaIUn!Doctoru~Rakowski,
0
persoanafoartebineprimitatntr'unti~pde~altoatalumea
oontica
romana.
I.J
.Doctorul","bulga~ul,~u~~seziceaatunei,eraapersoanasirnpaticapentruacestlsocialist'~eodinioara,$iunaltpartid,unpartidde.ordine,u~part~dconservatorafacutdinDoctorulRakowski,bulgar,nascut
In
Bulgaria,~idandsocialismuluidinRomania
0
nuantabuJgareasca,afacutdinDoctorulRakowskiunfunctionarpublicin[udetutConstanta,undeaavutunlocdeconsilierjudetean.Acu,cuocaziarascoatelortarane§ti,s'a
vazut
cineeraRakowski,cerolaavutRakowskiinacelerascoale,§iceimaibuniprieteniaisa;aufostsilitisaIepedeoricelegaturacusefulsociatistilordinRomania,cusefulstrainalsocialismului,cuscopuristrainedinRomania,§iatunci,instareaaceeadespiritededuparascoale,careprovoacahotaririrepezi,decar;lumeanuarmai
fi
capabilaacu,DoctoruluiRakowskiis'aaratstdrumulsprestrainatate,Afostexpulzat.!...I.EIafacutsanisetrimitadelaStuttgart
0
anumitasomatiune,inceeaceprivestefelulcumavemsanecornportarnfatadeaqitatiunltesocialiste,§idupaaceeaarners§irnaideparte,tnsanulaluminazilei.Jurnaleledinstrainatatelntr'obunadirnineataautrezitchestiuneaevreeascalanoi.Chestiuneaaceasta~fosttrezitalanoidecateoriaveamdediscutat
0
crizaaciIntara,chestiuneaevreeascaapare,cacibuniinostricompatriotlasteptauacestmoment.Indatacemomentulvineeii§ifacdatoriadeanesomaincaodatasaIeacordarndrepturilelor.
1...1.
Intr'o
foaiesensainrornaneste,pentruaexprimanevoile§iasplratiunils
evreesti,
prinanul1860nisespunea:"Sanuuitam
ca
libertateaca§icerultrebuesccucerite,saTndoimdarsilintelenoastresisanulncetarndeabatelapoartacetatiirornane,pananisevadeschide".Lozincaaceastadataprin1860afosturmatacucredinta,cuaceastaruin\atndaratruca,cuaceaenerqieascunsa,cuaceacredintaintriumfulsilintelorsale,pecarepoporulevreescsubtoatecerurile§iintoatelmprejurariiele-aavut.
1..
.1.
DoctorulRakowski,deschideIn"Courriereuropeen"foculinpotrivaRomanleipechestiuneaevreeasca.Unlungarticol,cuinfati§arefoartedocurnentata,eramenitsaarateEuropeicaniciintr'otaranusuntmairautratatievreiidecatinRomania.
Ilntrebare'retorica:DeceerautratatiatatderauinRomania,de
ce
totus!veneau,puhoi,sutedemii,InRomania?
Dece
nu
se
duceauInstatuIundearfidus-omaibinedecal/anoi?-n.n.l./...I.
Candseaduccucifre§icucitatiunianumiteinvinuiriRornaniei,credcadatoriaguvernului,careintr'unmomentdatcarmuesteaceastalara,estesarespinqaacesteinvinuirinedrepte,sarectificeacestecifremestesuqitprezentate,sadovedeascanetemeiniciaacelorcitatiuni,aduse
 
cuanumiteinten\iuni.
1.
..1.
Candinpresa.strainacirculac~I0r::'niicategorice,sprijinitepe
0
documenta\lu~efal~e.'copnnzan~intetiri
lintentiitendentioase-n.n.l
In
pot~IV~.noastra,reprezemarnulRomanieiinstrainatateesteeeldInt~luc~~matsarectifiee.
1..
.1.
lata,
lntr'un
anumemoment,fiindprim-minlstrud.Sturdza,s'araspunsprintr'ocartetranceza,iscalitaVerax,
1..
.1
coprinde
0
multimedestatistici,tncepandcuveaculal~,!III-I~a.Dincarteaaceastasedovedestecaevreiin'audre?tunIsto!lcetnRomania,sedovedeste,-ceeaceesteade~arat-.calainceputulsecoluluitrecuteie~au~2.000oam~~1.Acumd-lorpretindcasuntorasesiocupandInp~rtehotara~oare~ra$eleMoldovei.Noiavemmotivelenoastresacredemcanumarullorde350.000estepreapufin,caceladevaratserldicala500.000_-
1...1
ln
cartead-IuiVeraxsepotvedeacifre,sepo~tvedea~ovezl)darnueste
0
cartepotrivitapentruaraspundeI~tonul~n~careamfostacuzafno;
1.
..1.
Lacar1idepropaqanda~ana~lca,deavocaturacalduroasa,no;raspunderncucar\l,pllne.?einformatlunlistorice,plinedestatistici,darcari~u~u__ntotrivitepentrupubliculacelamareeurope~n.
1..
.1.
V_asazica,d-Ior:~ede
0
parted-rulRakowskideschidechestiunea~vreeasca.
In
strainatate.$iseparecapelangaarti~oluld-rulu.,Rakovskiamaicirculat,inultimelelunialeanuluitrecut,
:;;1.0
carte.deproportlurrimaiintinse,decarese~orbte~eve~hl~ea:vrell~rlano;desuferintelelor,desenadeleglcansaufacut
In
Roma~iaanume'pentrualoviinei,deexe~~lulegeainstructiuniipublica,cadcopiiilornupotTnvalagratultI~scoala,unden'upotinva\agratuitnicicopiiinostri.S~spuneca.nu~untprimiligratuit
ln
spitale,:;;is~stieca~deratIfos~1la.lasi,can,umaiaflaucrestiniilocinspitaleleplinedeevrei,§I,c~ndpn~actelededonatiune,acelespitaleauca~a~terul~cre§tmes:§Irornanesc,nuputemsalasamperomaruafaradehatarulopiniuneipubliceeuropene.
1..
.1...
VasazicaarticoleleRakowski,carteamaivecheaevre~lordl~Romanias~risainlimbafranceza§iraspanditapretutl~denltcarteaceamainouapecareaceiasievreid~n~omanla~~ucautat
5'0
publicetntr'olimbaeuropeana:=;;i~:ora~pand.easc~I~ascunsintoatecercurileintelectualesipolitice,iarn~o~o~.anll
Istam-n.n.l
infatatuturoracestoracuzariabsolutfara
n1~1
u~raspuns.
1..
.1
Se
zlce:
candevreiidinRomaniasunttratatimalraudecatcumsunttrataticeidinRusia,cumpotsavierornaniidinArdealsaseplangaTnainteaopinieipublice?Evident,nuareafaceunacualta!RornaniidinArdeal,sespune,meritscelputlnprigonirileungurilorpentrufelulcumtrateazaromaniipeevreiintaralor.Maiintaiucanoi
Ii
trataminmarginile
llimite/e-n.n.I
legii.Sebucuradetoatedrepturileataradedrepturilepolitice,maialesaceladeaalege§idea
fi
alesi,pecareilpotcapatatnamtand0cerereCorpurilorlegiuitoare,sl,dacasuntoamenivrednicideafivotatisuntvotati,siajungcetatenide0potrivacurornanii.DarrornaniidinArdealnupotplatiinniciuncazpentrupacatelenoastre,chiardacapacatelenoastrearfi
reate.
N'ospunenimenicaromanildinArdealsuntaceiacariprigonescpeevrei!$i,peurrna,aidentificasituanuneaevreilor,carisunt,cumyetivedea,nouidetotintara,aidentificasituatiunealordinpunctuldevederealdreptunloristoricecusituatiuneapecare
0
auromaniidinArdeal,
lntr'o
taraundeaufostceidintailocuitoriundeaufostceidintaicultiv~toriaipamantului,undeaufostceldintaialcatuitoriaiuneivieticivilizate!De
0
partearecineva0rnassadestramiadusadecinestiecelmprejurari,:;;icarenuestemaiveche,inimensamajoritate,decatunveac;lardecealaltaparte,areafacecuceamaivechepopulatiuneatarii,delacareaplecat:;;ilucrulparnantulu'siculturaspiritului.D-Ior,darafaradeactiuneaevreilordinRomania,princoreligionarii:;;iconanonallilordinstrainatate,este
0
altaactiune,caremaialesaceastatrebuiesapreocupeguvernulnostru;este
0
actiuneaevreilorinRomaniachiar.EvreiiauinRomania
0
anurnitapresa:adica,dreptvorbind,auceamaimareparteapreseidinRomania,astfelziarulfrancezalguvernuluiesteredactatdedoisaudetreievrei,
~i
incelemaimultedinziarelenoastrerolulevreiloresteprecumpanitor.
1..
.1.
Darataradepresaaceasta,dincareseridicamultmaipresus,prinsfidareaopiniuniipubliceaoamenilorcinstiti,prinnerusinataprovocatiuneasirntufuinational,princalomniipecarinimicnule-aoprit,niciunsimtomenescnule-aopritniciodata,seridica.Adevarul".
1..
.1.
in
afaradepresaaceastaeste
0
altapresa,Estepresaevreiascacareserecunoastecapresaevreiasca.
I...
,
Vasazica,d-lor,existacate
0
foaieevrelasca,slfoileacesteade
0
bucatadevremeaveauuncaracteranodin.Dadeaufeldefelde

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Indy liked this
imparattraian liked this
Dan liked this
gyovani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->