Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi (Uygulama Devreleri)

Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi (Uygulama Devreleri)

Ratings: (0)|Views: 2,573 |Likes:
Published by donpanza

More info:

Published by: donpanza on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
ATELYE:ENDÜSTRİYEL KONTROL ve ARIZA ANALİZİİŞ YAPRAĞI NO:
 
1
TRİSTÖRÜN SAĞLAMLIK KONTROLÜ ve UÇLARININ TESBİTİ
DENEYİN AMACI: 
Tristörün AVOmetre ile sağlamlık kontrolünü yapmak ve uçlarını bulmak.
TEORİK BİLGİLER:
 
Tristör ölçümünde dijital AVOmetre kullanılması kesin sonuç vermeyebilir. Çünküdijital ölçü aletlerinin iç dirençleri çok yüksek olduğundan ölçüm sırasında çok az akım harcarlar. Buseviyedeki bir akım tristörü iletimde tutma akımının altında bir değerde olduğundan A - K arası iletimegeçemez. Bu da ölçüm sonucunu etkiler. Doğru bir ölçüm için analog tip ölçü aletinin ohmmetre kısmınındüşük kademesi kullanılır.Anot - Katot arası iki yönlü çok yüksek direnç gösterir. ( Yani ölçü aletinin ibresi sapmaz, değer göstermez ) Yine aynı şekilde A - G arası iki yönlü direnç değeri göstermez. Sadece K - G arası tek yönlüküçük direnç gösterir. K - G arası küçük direnç gösterdiği anda katotta bulunan uç ölçü aletinin eksiucudur. Artı ucun bulunduğu uç geyt diğer uç anottur.Aşağıdaki tabloya göre eksi prob katotta, artı prob geytte iken 600 Ω direnç ölçülmüş, bunundışında direnç ölçümü yapılamamıştır. Yani çok yüksek direnç ölçülmüştür. Bu ölçüm sonucundatristörün uçları belirlenmiştir. Ancak sağlamlık kontrolü yeterince test edilememiştir.Tristörün Sağlamlık Kontrolü: Analog AVOmetre ohm kademesine alınır. Ohmmetrenin eksi ucu(kırmıprob ) tristörün katoduna; artı ucu tristörün anoduna tutulur. Ölçü aletinin ibresi sapmaz.Herhangi bir iletkenle Anot ile Geyt arası kısa devre yapıldığında ölçü aleti ibresi hareket ederek bir değer gösterir. Anot-Geyt arasındaki kısa devre açılsa bile ohmmetre değer göstermeye devam eder.(Tristör tetiklendiği için iletimdedir. Tetikleme bir defa yapıldıktan sonra, kesilse bile tristör iletimdekalmaya devam eder.) Uçlardan birisi ayrılıp tekrar değdirildiğinde tristör kesime gider. Ohmmetre değer göstermez.
DENEY BAĞLANTI ŞEMASI:DENEYDE KULLANILAN ALETLER:
1-Tristör ( TIC106D, BTI49G )2-Analog AVOmetre
DENEYİN YAPILIŞI:
1- Ölçeceğiniz tristörün ayaklarını rasgele numaralandırınız. Şeklini Tablo–1 ‘in yanına çiziniz.2- Analog AVOmetreyi 0 konumuna ( örneğin x 100 kademesine ) alınız.3- Tablo–1 ‘i dolduracak şekilde ayakları karşılıklı olarak ölçünüz. Tabloya kaydediniz.4- Tablodaki değerlere göre Tristörün ayak isimlerini tablonun altına yazınız. Şeklini çizerek ayakları şekilüzerinde belirtiniz.5- Belirlediğiniz ayaklara re, ohmmetrenin eksi probu tristörün katoduna; artı probunu tristörünanoduna tutunuz. Ohmmetre bir değer göstermeyecektir. Anot ile Geyt arasını bir an için kısa devreyapıp, açınız. Tristör iletime geçeceğinden ohmmetre değer gösterecektir. Uçlardan birisi ayrılıp tekrar temas ettirildiğinde tristör kesime gideceğinden ohmmetre değer göstermez.6- Ohmmetrenin artı probunu katoda; eksi probunu anoda temas ettirerek 5.işlem basamağıtekrarlayınız. Tristör iletime geçmediğini görünüz. ( Her iki yönde tetikleniyorsa bunun triyak olduğuanlaşılır).
GÖZLEM TABLOSU
:
 
ATELYE:ENDÜSTRİYEL KONTROL ve ARIZA ANALİZİİŞ YAPRAĞI NO:
 
2
TRİSTÖRÜN DC GERİLİMDE R DİRENCİ ÜZERİNDEN TETİKLENMESİ
DENEYİN AMACI: 
Tristörün DC gerilimde tetiklenmesini incelemek.
TEORİK BİLGİLER:
 
Tristörler doğru gerilimde doğru polarize edildiklerinde geytine küçük bir pozitif gerilimgelirse iletime giderler. Tristörler doğru gerilimde LDR, termistör, foto transistör gibi elemanlarla tetiklenebilir.
DENEY BAĞLANTI ŞEMASI:DENEYDE KULLANILAN ALETLER:
1-Bread Board2-AVOmetre3-Devre Şemasında belirtilen elemanlar 
DEVRENİN ÇALIŞMASI:
S1 anahtarı kapalı S2 anahtarı açık iken devreye enerji uygulandığında doğru polarize edilen tristör geyt gerilimialamadığından kesimdedir ve led yanmaz. S2 anahtarı kapatıldığında tristörün geyt ucuna R1,R2 gerilim bölücüdirençler üzerinden pozitif bir gerilim gelir. Tristör iletime gider ve led yanar. Bu durumda S2 anahtarı açılsa dahitristör iletimde kalmaya ve led yanmaya devam eder. Tristörü kesime götürmek için S1 anahtarının açılmasıgerekir. Tristörü tekrar iletime götürmek için önce S1 daha sonra S2 anahtarı kapatılmalıdır. 
DENEYİN YAPILIŞI:
1- AVOmetre ile devre elemanlarının sağlamlığını kontrol ediniz.2- Devreyi Bread board üzerine monte ediniz.3- S1 ve S2 anahtarları açık iken devreye enerji uygulayınız. LED’ in yanmadığını gözleyiniz.4- S1 açık iken, S2 anahtarı kapatıldığında Led’ in yanmadığını gözleyiniz.5- S1 ve S2 anahtarı kapatıldığında Led’ in yandığını gözleyiniz.6- S2 anahtarını açınız. Bu durumda Led’ in yanmaya devam ettiğini gözleyiniz.7- S1 anahtarını açınız. Led’ in yanmadığını gözleyiniz.8- Sonuçları gözlem tablosuna yazınız.
GÖZLEM TABLOSU
:
SORULAR:
1- S1 ve S2 anahtarı kapalı iken R1 direnci kısa devre edilirse ne olur?2- S1 ve S2 anahtarı kapalı iken R2 direnci kısa devre edilirse ne olur?3- S1 ve S2 anahtarı kapalı iken R1 direnci açık devre edilirse ne olur?4- S1 ve S2 anahtarı kapalı iken R2 direnci açık devre edilirse ne olur?5- S1 ve S2 anahtarı kapalı iken R3 direnci kısa devre edilirse ne olur?
CEVAPLAR:
İŞİN ADI:Tristörün DC Gerilimde R Direnci Üzerinden Tetiklenmesi
ÖĞRENCİNİN:Adı :Soyadı:Sınıfı : No :
İşe Başlama:Tarih:…/…/200..Saati:… Süre:…..İşi Bitirme:Tarih:…/…/200..Saati:… Süre:…..
DEĞERLENDİRMEAtelyeÖğretmeni
İş Alış.Biçim.SüreİşlemlerTop.RakamlaYazıyla
30302020100
R1
220R
R2
100R
R3
220R
S1U1
T106M1
BAT1
12V
D1
LED-YELLOW
S2
S1S2LED’inDurumuAçıkAçıkKapalıAçıkKapalıKapalı

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gökhan Çınar liked this
Memik Tyln liked this
Memik Tyln liked this
Volkan Bekci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->