Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viata Crestina 48 (56)

Viata Crestina 48 (56)

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Marius Ionuţ Tabarcea on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

 
 
Sfatul duhovnicului 
S
emnificaţiile şi frumuseţea pos
-
tului sunt adânci şi uneori greude înţeles, dar totuşi primul paspe cale este înfrânarea de la o partedin mâncăruri: lapte, ouă şi carne,toate produsele de origine animală în general. Auzim voci care spun:
 „Lasă să nu ţin eu post, dar să fac alte fapte bune” 
sau
“Ăsta să fie păcatul meu, că nu postesc.” 
 
Dacă
aceste cuvinte vin din gura unei per-
soane care nu merge des la Bisericăşi nu are o relaţie apropiată cuDumnezeu, atunci e uşor de înţelescă acest om nu conştientizează me
-
nirea postului şi folosul pe care îlpoatea avea postind. Dacă acestevorbe sunt rostite de un creştin a
-
propiat de Biserică şi de Dumnezeuatunci e posibil să fie împătimit demâncare şi cu greu să renunţe la ea.
 „Lasă să nu ţin eu post, dar să facalte fapte bune” 
e echivalent cu aspune:
 „Lasă să nu învăţ eu, dar săiau note bune” 
sau
“Lasă să nu măantrenez eu, dar să dau gol” 
. Cei ce
vorbesc aşa intuiesc foarte bine că
 finalitatea postului este fapta bu-
nă, şi nu un scop în sine.
D
ar
oare poţi ierta, dărui sauiubi fără post?
 Ce-
ar fi dacăun jucător de fotbal s
-ar duce
la antrenorul său şi i
-ar spune:
Dom-
nule antrenor să ştiţi că eu de luni nu voi participa la antrenamentele ţi 
-
nute înaintea fiecărui joc, ci voi veni direct la meci. Oricum ştiţi şi dum
-
neavoastră că important este să dai gol şi să câştigi. Mă ştiţi că joc bine,şi că dau goluri, aşa că nu vă supă
-
raţi pe mine. Asta să fie problema! sădau eu goluri şi să nu vin la antre
-namente.
Ce credeţi că i
-
ar răspundeantrenorul? Cu siguranţă i
-ar spune:
Tinere, eşti un jucător bun, ai ajutat echipa de multe ori, dar dacă renunţi 
la antrenamente, calitatea jocului 
tău va scădea. Vei obosi mai repede pentru că nu vei mai avea condiţie fizică. Nu te vei înţelege cu colegii peteren pentru că nu vei cunoaşte tac
-
tica abordată la fiecare joc. Vei jucadin ce în ce mai egoist pentru că vei vrea mereu să demonstrezi că tu poţi da gol şi fără antrenament, stricând astfel jocul echipei. Cu timpul alţi ju
-
cători îţi vor lua locul în echipa destart, pentru că vor fi mai bine pre
-
gătiţi fizic şi tactic, iar tu vei ajunge pe banca de rezerve. Şi nu peste mul 
-
tă vreme vei observa că şi rezervă egreu să fii, pentru că intrând în tim
-
 pul jocului în teren trebuie să aduci un plus de vitalitate echipei, ori tu fă
-
ră antrenamente făcute de câtevasăptămâni, mai mult vei încurca jo
-
cul. Dragul meu, dacă renunţi la an
-
trenamente, renunţi de fapt la fotbal.
 
C
e-
ar fi dacă cineva arvorbi cu MântuitorulHristos şi i
-ar zice:
Doamne! Începe postul,dar eu nu vreau să pos
-
tesc, ci o să încerc să fac fapte bune: să dau milos
-
tenie, să nu mai vorbesc u
-
rât, să mă enervez mai pu
-
ţin, să mă rog mai mult, pe scurt, să încerc să fiu
mai bun.
 
Ce credeţi că i
-ar
răspunde Domnul? E posi
-
bil să
-
i zică aşa:
Iubitul 
meu, şi Eu când eram pe pământ am postit 40 dezile în pustiu, deşi Fiul O
-
mului este fără de păcat. Am făcut asta pentru că fi 
-
ind în trup şi trăind pe pă
-
mânt omul este mereu su
- pus ispitelor. Ispitele vin
de la trup, din lume şi de la diavol.Dacă diavolul M
-
a ispitit pe Mine şi 
 pe tine te va ispiti, dar vei putea tu
oare să face faţă ispitelor? Eu pentruasta am postit, ca să arăt tuturor căomul poate trăi şi fără mâncare, hră
-nindu-
se doar cu Duhul Sfânt. Omul nu era aşa cum e astăzi. Înainte de acădea în păcat, nu avea nevoie de a
-
 pă, de mâncare, de somn, pentru căatunci trăia aproape de Mine şi nu
-i 
lipsea nimic. Dar a căzut, n
-a ascul-
tat de Mine, urmând sfatul diavo
-
lului, vrând să cunoască binele şi ră
-
ul. În ziua când a mâncat din pomul oprit, atunci împreună cu toată cre
-
aţia a cunoscut moartea în toate as
- pectele ei. Atunci s-
a depărtat de
Mine. M-
am făcut om ca să ridic o
-
menirea din păcat, să
-l fac pe omDumnezeu asemenea mie! Dar chiar 
şi aşa, Eu nu oblig pe nimeni. Pe cel ce vine la Mine îl voi primi şi 
-l voi 
mântui şi de va crede, nimic nu
-i va fi 
cu neputinţă. Dar cel ce nu crede vă păşi în întuneric căutând debusolat 
 fericirea acolo unde nu este. Postul 
te va ajuta să scapi de haina morţii şi să te apropii de Mine. Postind demâncare vei renunţa de bună voie la plăcerea pe care ai poftit 
-
o cu atâtarâvnă la început. Diavolul merge caun leu răcnind abia aşteptând să tearunce în iad. Singur nu vei reuşi să faci faţă ispitelor. Va găsi cumva săte ispitească, în aşa fel încât să teenervezi din orice, iar apoi să te facăsă judeci, să vorbeşti urât. Te va tul 
-
bura uşor şi apoi cu greu vei mai a
-
vea putere să ierţi, să dăruieşti şi săiubeşti.
Nu eşti singur, întreaga Bi 
-
serică posteşte! 
Dacă ţi 
-
e greu să posteşti, îţi va fi oare uşor să îl ierţi  pe cel ce ţi 
-
a greşit? 
Postul e prima
treaptă pe calea urcuşului duhov 
-nicesc.
 
Mâncarea multă şi grea obo
-
seşte trupul, întunecă mintea, şi 
-l a-
 pleacă pe om cu faţa spre pofteleiraţionale.Postul uşurează trupul, lim
-
 pezeşte mintea, dă putere sufle
-
tului, sporeşte rugăciunea, ridică fa
-
ţa spre cer. Uită
-
te pe pereţii bise
-
ricilor şi vei vedea trupuri uscate de post dar pline de Duhul Sfânt.
Fiule,
dacă Eu am postit şi tu trebuie să posteşti! Dacă Eu am înviat şi tu vei  învia!” 
 
www.ortodoxiatinerilor.ro
 „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v 
-
am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.” 
(Ioan13,34)
 
Publicaţie săptămânală pentru întărire sufletească
Anul II, Nr. 48
(56)
4 Decembrie 2011
 
Ispitirea lui Iisus
(Matei 4, 1-11; Luca 4, 1-13)
 „Să nu ţin eu post,
dar să fac alte fapte bune...” 
 
 
 
Pagina 2
Sărbătorim pe 6 decembrie 
 
P
otrivit tradi-
ţiei, Sfântul
Nicolae s-a
născut în secolulIV, în provinciaLichia,orașul
Patara(Turcia).
Părinţii au fostoameni înstăriţi,dar şi foarte cre
-
dincioşi. Şi
-au do-rit mult un copil.
Şi Dumnezeu le
-a
dăruit unul, a fost
singurul. Unul mi-
los, foarte înţe
-
lept şi extrem decurajos. A învăţat viaţa duhovnicească de la unchiul său,Nicolae, episcopul Patarelor. Rămas orfan devreme,Sfântul Nicolae şi
-
a împărţit averea moştenită fără săpăstreze nimic. S
-
a gândit apoi să
-
şi petreacă viaţa în tă
-
cere şi singurătate, însă vestea lui Dumnezeu a fost alta:
"În mijlocul poporului să
-
ţi săvârşeşti nevoinţa ta, dacăvoieşti să fii încununat de Mine".
 Înălţat Arhiepiscop alMirelor Lichiei, Sfântul s
-
a dovedit un bun păstor al tur
-
mei sale. Este părintele bun şi înţelept care dăruieşte lu
-
mină şi har credincioşilor, este ocrotitor al familiei, al co
-
piilor şi apărător al credinţei ortodoxe. În vremea pri
-
goanelor lui Diocleţian împotriva creştinilor, Sfântul afost aruncat în temniţă, însă şi de acolo îi vorbea popo
-
rului despre Legea lui Dumnezeu. A fost eliberat dupăurcarea pe tron a Sfântului Constantin. Potrivit tradiţiei,Nicolae a fost unul dintre Sfinţii Părinţi participanţi laSinodul de la Niceea (321). Sfântul Nicolae a apăratdreptatea printre oameni şi a mântuit de la condamnaretrei bărbaţi. A fost considerat sfânt de popor chiar dintimpul vieţii. Oamenii îl chemau având credinţa că neca
-
zurile lor vor fi mântuite.
D
ouă dintre
minunile sale
au marcat profund con-
ştiiţa creştinilor şi stau la baza convingerii că MoşNicolae aduce daruri în noaptea de 5 spre 6 de
-
cembrie. Se spune că o familie săracă avea trei fete. Şi,atunci când acestea au crescut, părinţii s
-
au gândit că oviaţă "uşoară" ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau. Sfân
-
tul Nicolae a avut însă un alt plan cu ele şi le
-a salvat
sufletele, pe rând, punându
-
le la fereastră câte o pungăcu bani. Se mai povesteşte că Sfântul ar fi salvat de lanaufragiu, prin rugăciune, niște marinari, iar de atunci a
-
ceştia îl cinstesc şi îl consideră ocrotitorul lor.
 
P
opularitatea sa a crescut atât de mult încât în Rusiaaproape toate bisericile au colţ de rugăciune în
-
chinat Sfântului Nicolae. După o viaţă aspră, darplină de credinţă a trecut la viaţă veşnică pe 6 decem
-
brie 343, iar din anul 1087, moaştele sale sunt păstratela o biserică din Bari, în sudul Italiei. În Scandinavia, cumult timp în urmă, Odin, zeul suprem, le aducea daruri
copiilor, iar celor din nordul Germaniei, Zeul Thor. Aces-
ta conducea o caleaşcă trasă de două capre, Cruncher şiCracker. La creştinii din Ghana, Moşul vine din junglă, iar în Hawaii, cu barca. Sania trasă de reni este încărcată cudaruri pentru copiii din Danemarca, stelele dăruiesc ca
-
douri copiilor din Polonia, iar în Ungaria, îngerii le aduccelor mici bomboane şi nuieluşe. O cămilă tânără îl ajutăpe Moş în Siria, iar la noi, copiii cuminţi primesc daruri, însă cei neascultători, nuieluşe.
M
oș Crăciun nu mai are în prezent decât prea pu
-
ţin de
-
a face cu spiritualitatea creștină. În Euro
-
pa, în secolul al XII
-
lea, ziua Sfântului Nicolae adevenit ziua darurilor şi a activităţilor caritabile. Multeţări şi
-
au păstrat propriile obiceiuri şi tradiţii de SfântulNicolae. Copiii tuturor ţărilor creştine au fost învăţaţi că în noaptea de 5 spre 6 decembrie Sfântul Nicolae vinecu daruri. Când pe te
-ritoriul Statelor Unite
ale Americii au înce
-
put să se așeze imi
-
granţii din ţările ger
-
manice și nordice, i
-maginea Sf. Nicolae,
Sinterklaas cum îl nu
-meau olandezii, s-a
schimbat încet, tran
-
sformându
-
l în SantaClaus. Când ninge pe
data de 6 decembrie
se spune că Moşul îşi scutură barba şi iarna poate să înceapă. Aceasta este ziua în care binele învinge, princredinţă, răul, iar în popor este numită Sânicoara. Oa
-
menii se gândesc deja la Ignat şi la Sărbătoarea Cră
-
ciunului. Pregătirile încep.
 
Sfântul Ierarh Nicolae,
ocrotitorul copiilor 
 
Sf. Ierarh Nicolae
 pictură de Gheorghe Tăttărăscu
 
Povestiri cu tâlc 
Suflet întunecat
 
 Î 
 
ntr-
o iarnă grea, un călugăr a plecat din mănăstire spre satul de la poalele muntelui, să vadă de sănătatea unui copilpe care boala îl ţintuise la pat. La marginea pădurii, a găsit, căzut în zăpadă, un cerb mort de foame şi frig, dar şi
-a
continuat drumul. Ajuns în casa băiatului, l
-
a chemat pe tatăl acestuia şi i
-a spus:-
Am găsit, nu departe de aici, un cerb pe care frigul şi foamea l
-
au răpus. Haide să îl iei şi veţi avea hrană pentru o
vreme!Bucuros, omul i-
a mulţumit călugărului şi l
-
a urmat la locul cu pricina. Lângă cerbul mort însă, zăcea acum un lup, care,găsind între timp animalul, îl devorase. Neştiind să se oprească la timp, mânat doar de o lăcomie exagerată, lupul mân
-
case mult mai mult decât i
-
ar fi trebuit şi decât ar fi avut nevoie. Acum zăcea mort, ucis de propria lui lăcomie.
 
Văzând toate acestea, călugărul îi spuse ţăranului:
 -
Vezi tu, unii sunt asemenea cerbului, răpuşi de griji şi nevoi, de lipsuri şi greutăţi. Sufletul lor se întunecă şi "îngheaţă
"
 în atâtea necazuri. Aceştia uită de Dumnezeu şi de cele sfinte, furaţi de viaţa grea pe care o trăiesc, când doar credinţa le
-
ar mai putea încălzi sufletul. Numai dragostea şi mila lui Dumnezeu îi pot întări; nu trebuie decât să le caute, însă alţii,vai de aceia!, sunt asemenea lupului. Au ce le trebuie, au chiar mai mult decât le
-
ar trebui şi, cu toate acestea, sunt şi eimorţi sufleteşte. Trăiesc doar pentru ei, când ar putea să dea şi altora. Sufletul lor este "îngheţat" de egoism, întunecatde lăcomie. Vai de ei, căci păcatul lor este cu atât mai mare! Să fii copleşit de greutăţi este o neputinţă, însă să fiidoborât de plăceri este o ruşine! La Judecata ce va veni curând, va fi rău de sufletul îngenunchiat de greutăţi, dar va fivai şi amar de sufletul îngenunchiat de plăceri.
 
 
 
Pagina 3
1
 Înfrânează
-
te de la mâncare, băutură şi de la orice plăceretrupească!
 
2
Nu ţine ură, vrăjmăşie sau invidie în inimă; mergi şi te împacăcu cei ce ţi
-
au greşit! Iartă din toată inima ta pentru ca şiDomnul să te ierte pe tine!
 
3
Spovedeşte
-
te cât mai grabnic la preot! Mărturiseşte toatepăcatele, greşelile şi patimile! Ai grijă: Păcatul cel mai mareeste acela care te stăpâneşte pe tine!
 
4
Nu te certa, nu blestema, nu înjura! Cei care înjură se asea
-
mănă celor ce au scuipat faţa lui Hristos în timpul patimilor
Sale.
5
Roagă
-
te în fiecare zi, dimineaţa şi seara, după puterile tale!Roagă
-
te şi pentru duşmani ca Domnul să aducă pace şi înţelegere între toţi.
 
6
Fă milostenie după puterile tale! Dă de pomană acolo undesunt văduve, orfani, săraci, familii nevoiaşe sau cu mulţi copii!
 
7
 Întoarce la credinţă pe un păcătos şi neştiutor, dă
-i un sfat
bun, îndeamnă
-
l la o faptă bună, vino împreună cu el laBiserică!
 
8
Mergi şi vizitează un bolnav, un muribund, un infirm sau unneputincios; uşurează suferinţa lui după puterile tale!
 
9
Pomeneşte
-
i pe cei morţi după rânduielile Bisericii!
 
10
Ai grijă să nu te mândreşti cu postul tău şi cu nimic dinceea ce faci bun, ci în fiecare zi să
-
ţi spui:
Slugă netrebnicăsunt, pentru că nu am făcut decât ceea ce eram dator să fac!
 
E bine să ştim 
 
Decalogul Postului
 Zece sfaturi pentru ca postul nostru să fie primit 
 
A
şteptăm cu multă nerăbdare perioadaCrăciunului
pentru a ne bucura împreunăde venirea în lume a Celui mult aşteptatde întreg neamul omenesc. Una dintre cele maimari bucurii ale Crăciunului este să ascultămcolinde, să primim colindătorii,sau chiar sămergem noi înşine la colindat. Fără a ne uita înograda altora, putem fi recunoscători strămo
-
şilor noştri pentru moştenirea extraordinară pe
care ne-
au lăsat
-
o; avem sute şi sute de co
-
linde, unele precreştine, altele încreştinate şialtele pur creştine, toate de o valoare inesti
-
mabilă. Totuşi, perioada aceasta în care se cân
-
rămâne foarte scurtă şi am vrea săfacem într
-
un fel să ne bucurăm cât mai mult
de aceste valori inestimabile pe care le avem.
Există prin tradiţie perioada dintre
Sfântul 
Nicolae
(6 decembrie) şi
Sfântul Ioan
(7 ianu-
arie) în care se cântă colinde
-
atât cele referi
-toare la
Naşterea Domnului 
, cât şi cele de
 Anul Nou
. Dar Biserica ne dă un răspuns foarte clar în legătură cu timpul în care cântăm colindele;astfel, găsim în slujba Utreniei din ziua Prazni
-cului
Intrării în Biserică a Maicii Domnului 
(21
noiembrie) următoarea Catavasie:
"Hristos Se
naşte, măriţi 
-
L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi 
-L,
Hristos pe pământ, înălţaţi 
-
vă!” 
, cu nota:
din
această zi, aceste Catavasii se cântă până la întâia zi a lui Ianuarie.
Deci Sfinţii Părinţi,
"carele-
au rânduit pe toate bine",
au făcut o legăturătelogică foarte clară între Praznicul
Intrării înBiserică a Maicii Domnului 
-
când cea aleasă deDumnezeu să
-
I fie Maică a intrat în Templupentru a primi în pântecele său cel preacurat,la plinirea vremii, pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu
-
şi Praznicul
Naşterii Domnului 
, când Soareledreptăţii ne
-
a răsărit. Ca să rezumăm,
colindele
se cântă între 21 noiembrie şi 1 ianuarie
,
putându
-
se prelungi această perioadă fără fricade a greşi până pe 7 ianuarie, adică pe o pe
-
rioada de 48 de zile (exact cât durează şi
).
De când începem
să cântăm colinde? 
 
www.ortodoxiatinerilor.ro
P
ărintele Arsenie Boca spunea că
un creștin trist este precum o mașină care merge cu farurile stinse prin întuneric
. De ce oare spunea părintele așa ceva? Sepoate oare să fim bucuroşi tot timpul? Este oare bucuriao stare ce trebuie să caracterizeze creștinul din zilelenoastre? Voi pleca prin a vă mărturisi o experienţă per
-
sonală: În timpul adolescenţei și al studenţiei, eram opersoană destul de închisă în mine, cu multe răni sufle
-
tești, care mă făceau să fiu permanent neîncrezător înpropriile puteri și poate că mai ales preocupat de situa
-
ţia mea interioară, sufletească. Îmi vedeam lipsurile, do
-ream mai mult, dar nu puteam face nimic spre a-mi im-
plini visurile...iar mai presus de toate, eram trist. Dorinţacea mai mare era însă aceea de a
-i sluji lui Dumnezeu,
 însă vedeam împlinirea acelei dorinţe, din ce în ce maidepărtată, motiv pentru care iarăși mă descurajam. Du
-
pă îndelungi așteptări, am fost hirotonit preot și am în
-
ceput misiunea, în parohia încredinţată. Ca preot însă,te confrunţi tot timpul cu cazuri în care este nevoie deajutorul tău, chiar dacă se rezumă numai la o vorbă bu
-
nă sau un cuvânt de îmbărbătare. Ceea ce m
-a uimit
 însă cel mai mult, a fost faptul că începând să mă ocupcu problemele altora, am uitat de ale mele. Am uitat că înainte eram trist, îngândurat, lipsit de viaţă. A trebuit sădau altora ceea ce eu nu aveam, însă, ceea ce îi prisosealui Dumnezeu. Prin puterea Lui creștinii se foloseau su
-
fletește, iar eu mă umpleam cu "viaţă". De ce v
-am spus
acest lucru? Pentru că cea mai bună soluţie pentru ascăpa de problemele personale, de tristeţea care ne în
-
conjoară, de atâtea și atâtea neputinţe ale noastre sauale celorlalţi, este să dăm
- ceea ce nu avem (la inceput),
dar Dumnezeu are. În timp, vom vedea cum ajutând pealţii, ne ajutăm pe noi înșine. Mângâind pe alţii, ne mân
-
gâie Dumnezeu pe noi. Pare greu de crezut? Omul estefăcut pentru iubire și comuniune, iar păcatul, egoismulpersonal, ne închide în noi. Devenim imuni la proble
-
mele celorlalţi, iar tristeţea ne apasă. Dar este imposibilsă fii trist sau îngândurat atunci când ajuţi pe cineva,când arăţi dragoste, iubire, compasiune unei persoane.Nu ai de unde să dai? Încearcă numai, căci ceea ce faci,faci în numele lui Dumnezeu, iar El va plini neputinţa ta,vindecându
-
te și pe tine însuţi. Sursa bucuriei este laDumnezeu, iar atunci când noi înșine apelăm la El pen
-
tru semenii noștri, ne vom afla noi înșine schimbaţi. In
-
cercaţi și veţi vedea...
(Pr. Alexandru Nicodim)
Este
creștinul
 
prin definiție un
om bucuros?
www.ortodoxiatinerilor.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->