Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
84Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Emk Dalam Kssr

Kajian Emk Dalam Kssr

Ratings:
(0)
|Views: 5,428|Likes:

More info:

Published by: Abdul Razak Mat Husin on Dec 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
KEBERKESANAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAMKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR).1.0LATAR BELAKANG KAJIAN1.1Pengenalan
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dansentiasa relevan bagi melahirkan modal insan seimbang yang dapat menghadapi cabaransemasa dan masa depan. Gagasan ke-3 ucapan dasar Y.A.B Perdana Menteri dalam perhimpunan Agung UMNO pada 2006 menuntut supaya sistem pendidikan negaramemberi penekanan kepada pembangunan modal insan, penghasilan pelajar celik minda, pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat, programmembangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al-bab.Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi.Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiring dengan itu,Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikkan dalam kurikulum. Kurikulum Standard Sekolah Rendah merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang mesti dipelajari dandikuasai oleh murid di sekolah rendah. Penggubalan standard kurikulum berpaksikan
 
rukun negara, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah kebangsaan. Pada asasnya pembinaan KSSR berdasarkan prinsip KBSR. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik libur bagi mencungkil potensi muriduntuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan.Menurut Abdullah Sani (2005), KBSR terbahagi kepada dua tahap iaitu tahap satu yangmencakupi murid tahun satu hingga tiga dan tahap dua pula meliputi murid tahun empathingga enam. Pada tahap ini penerapan nilai-nilai murni melalui sistem pendidikan dalammata pelajaran yang ditawarkan (nilai murni merentasi kurikulum) juga diperkenalkandan ia bukan sahaja oleh guru Pendidikan Moral atau Pendidikan Agama Islam, malah perlu diterapkan dalam matapelajaran yang lain di samping pemupukan budaya ilmu,sains dan teknologi. Malah penekanan-penekanan terhadap perpaduan negara, pemupukan budaya keusahawanan, pendedahan konsep pengantarabangsaan, peningkatandan pengukuhan Bahasa Melayu, penumpuan terhadap bidang teknik dan vokasional,serta penekanan dalam pembangunan negara juga perlu dipraktikkan dalam proses pengajaran dalam mata pelajaran.Antara elemen merentas kurikulum dalam KBSR adalah bahasa, pendidikan alam sekitar,nilai murni, sains dan teknologi, patriotisme, kemahiran berfikir, kepimpinan, kemahiran belajar cara belajar, pendidikan kesihatan reproduksi dan sosial, pencegahan rasuah,kajian masa depan, pendidikan pengguna, keselamatan jalan raya. Manakala dalam KSSR  pula elemen ini ditambah tiga lagi elemen baru bagi tujuan penambahbaikan danmengikut perkembangan serta keperluan semasa iaitu kreativiti dan inovatif,
 
keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Elemen-elemen inidifikirkan amat penting diajar secara tersirat atau melalui penerapan dalam mata pelajaran teras sebagai nilai tambah untuk pelajar.
1.2Kepentingan EM
Penerapan elemen-elemen ini penting kerana kemahiran abad ke-21 yang mementingkan pemikiran yang kreatif bagi mencapai kejayaan. Perspektif Wawasan 2020 Malaysiasebagai negara perindustrian bagi
1.3Penyataan Masalah
Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di semua sekolah kerajaan bagi menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah adalah satu transformasi pendidikan yang dianggap mencapai standard yang setaraf dengan pendidikan di luar negara. Namun KSSR ini masih lagi dalam proses penyebaran disamping pelaksanaanyang masih terlalu awal untuk dinilai standard tersebut iaitu belum mencapai usiasetahun. Walaupun terdapat pelbagai respon secara lisan tentang keberkesanan KSSR daripada guru-guru yang terlibat dalam KSSR namun ia tidak dapat diterima tanpa kajiansecara saintifik . Oleh itu pengkaji bercadang untuk mengkaji terutamanya ElemenMerentas Kurikulum (EMK). Elemem-elemen ini merupakan elemen tambahan yang

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
Seri Kandi Sarnin added this note
kenapa tiada hasil dapatan?
mohd allifizree liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Md Aripudin Juddin added this note
Terima kasih atas huraiannya.
gambit75 liked this
nickzen liked this
Aruna Madasamy liked this
Aruna Madasamy liked this
edwardoppppo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->