Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Business Development

Business Development

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by Minh Tu Nguyen

More info:

Published by: Minh Tu Nguyen on Dec 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

 
HOFDFX
=& HRII]TD OE HMRJ MFJ WDB[MGD2& XMIOFMRY JDXIGF8& WDB JDXIGF:& HMXD XTJIDX4& HU5& BTXIFDXX [AMF
 
IFZROJTHZIOF @IXZORY ZO HTRRDFZ [OXIZIOF LIXXIOF XZMZDLDFZ NDYX ZO XTHHDXXHOL[DZIZIOF MJUMFZMGD[DRXOFMA GOMAXGROWZ@ [AMF AOHMZIOF [ROJTHZX/XDRUIHDXHOL[DZIZIUD HOL[MRIXOF DFGMGDLDFZ ADZZDR[ROCDHZ JDXHRI[ZIOF HOL[MFY XZRTHZTRD
7& LMRNDIFG 
OUDRUIDW XWOZ MFMAYXIXLMRNDZIFG [AMF 
0& MHHOTFIFG ADGMA
   L   I   F   @    Z   T !   F    G   T   Y   D   F   F    G   T   Y   8   9   ;   0
 
BTXIFDXX HMRJ
Zd btxifdxx hmrj wmx jdxigfdj ifm tffy wmy& @owdudr! iz rdedhzxz`d {rodxxiof o z`d owfdr mx m{amxzih xtrgdry johzor& Zd hoaotr{ifn lmy rddr zo `dr gdfjdr&Zix btxifdxx hmrj ix {rifzdj of m{amxzih {idhd mfj z`d iforlmziof ctxz x`owx t{ hadmray w`df yot {taaiz& Zd ldmfifg bd`ifj z`ix ix yotwiaa xdd z`d ddhz hadmray mx lth`mx yot {rmhzihd mfj [ota Fidaxdf ix`drd zo `da{ yot! {admxd hofzmhz&&&&&Zix btxifdxx hmrj hmf bd txdj mx mjdhormziud z`ifg of yotr zmbad& Mdrm dw xlmaa xzd{x! iz wiaa bdhold m{rdzzy {mifzifg of z`d dmxda wiz` if,orlmziof o z`d x`o{ bd`ifj&
 
BTXIFDXX HMRJ
Zix btxifdxx hmrj ix xoldz`ifg jd,fizday zo ndd{ maofg wiz` yot& Iz hmf bdtxdj mx m xlmaa rtaadr dudryw`drd ofz`d go& @owdudr! z`drd mrd zoo lth`iforlmziof of iz&Btxifdxx hmrj hmf bd maxo {rifzdj ofm ldzma {amzd mfj iz hmf `da{ yot zo pyotr bind& I yot `mud m bind! yot wiaafddj zo ndd{ z`ix if yotr {ohndz maaz`d zild& W`df yotr bind ix brondfmfj yot hmf’z p iz wiz` z`ix? Hmaa z`ixftlbdr mfj z`dy wiaa `da{ yot zo pz`d bindIz wotaj bd lord {rmhzihma i z`d if,orlmziof wmx {rifzdj of m rdma `mirholb& Loxz o z`d girax ndd{ lirrorxmfj `mir holbx if z`dir bmgx& Ztx!dudry zild z`dy brtx` z`dir `mir! z`dy wiaa rdmj z`d zdpz of iz mfj rdldlbdr&Etrz`drlord! z`d ijdm bd`ifj z`dbtxifdxx hmrj ix wd mrd `drd zo `da{yot aoon gooj maa z`d zild&

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->