Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, knjiga 2-3 - 1974

Anali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, knjiga 2-3 - 1974

Ratings:
(0)
|Views: 620|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

 
A N
A LI
GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE
Knjiga
ll-III
Sonje.."
1974.
 
2
REOAKClONl ODBOR:OrMu
ham
ed
H a
dž
i
j
ah
i ć : 
Me
hm
ed
f\.,uj
ez
i n
ov
i
ć
~
Mahmud
T
r a l j
i
ć
GLAVNII ODGOVORNIUREDNIK: Dr
Muhamed
H a d
ži j a h i
ć
T
e
hni
č
k
i
ure
dnik
Mehmed
M u
jez
i n
ov
i
ć
Naslovnas
tran
a:
Ism
et
Ri
z~
i
ć
Kaligrafskade
kor
acijana
na
slovnojst
ra
ni kopi
ja
jenatpi
sa
Os
man
Schdinebibliotekeu
Sara
j
evu(sada
na
zi
du
GaziHu
srev
-begovebiblioteke)
IZDAVAC
:Gazi
Hu
srev-begova biblioteka,
Saraje
vo,
Obala
Pariškeko
mun
e 8
Sttmpl
:NISP..
O s l o b o đ e n j e
·
...Sarajevo
Z.
~
! t a m p a r i j u
:
Besim
A v d a a i ć 
 
 
ALIJA
BElTI
CPJESNIK SABIT
ALAUDDIN
U21CANINKAQ
SARAJEVS
KI
KAD
IJAIBOSANSKI
MULLAI.
O
SAB
ITU OPCENITO
Ime Sabita Alauddina
ULiCanina
kao
domaćeg
književnika,upravo pjesnika
na
turskom
iz
drugepolovine'1
7.
i po
ce
tka18.
stoljeća
poznato je uturskoj,
domaćoj
pa
ievrop'skoi
s
tručnoi
literaturi.Kod
nas
je
prvi
sk
renuo
na
njega patnju nauke Safvetbeg
BaSagi
ć
u
djelU
1J
ollljaci
i
Hercegovciuislamskojknjilcvnosri,
Glasnik
Zema.lj
skog
mU:
zeja
191
2,333
-345.
B
ašagić
jeOSabitu pisao i kasnije
donoseći"pjegovukrać~
biogra·fiju udrugomsvom dje
lu
Z"amen;ti
Hn
'ariH
of
njaciiHer
cegOVCi
u Turskojoorevini,
Zagreb,
1931.
Drugi znaeajniji priqos izuCavanju i poznavanju Sabita
i
njegovihdjeladaoje kod
na
sMehmed
Hand
žić
prijevodom Sabitove pozamaJne poeme
M.irad1ijja
("
POt
u nebo"), koji je objavljen podnaslovom
Miradtija
Sabita
U'tit1anina
najprijeu
Glasniku
Islamske
vjerske
zajed"ice,
VIII
/l9
40,
a onda i posebno iste,1940. godine.U tomeradupodjednako je
vri
jedna
H
andžićeva
i
uvodna studija,jerjeu njoj
dao
pogledna Užice uturskom
p'Criodu
kao Sabit6v
zavičaj
,
ukazaonaniz
Užič~na
književnika
na-
veden
og
perioda i,
posebn~
,
donioprikazSabitovaživota i njegovihdjela
ulazeći
iuana·lizusadržaja
i
jezikaSabitove poezije.Od radova
'(a
nj
sk.ih,
evropskih
pisa'
cakoji
se
od·nose
na
Sabita navodim doktorsku
dise
rt
aciju CehaJanaRypke
Beitrage
zur
Bi
o
graphie,
Charakteristikulld Int
erpre
tati
on
des.
turkischen
"i
Di
chters Sabit"
Pr~gae
,
1924:
Taj rad
pa
žnju
zavređuje
i po tome,Uo je
tČl
prvo zasebno qjelo oSabitu,
i,
drugo,
!to
jebilopovod
da
se
kod
nas
pojavi
jo~
jedan osobit prinos o Sabitovimradovima
iz
pera,pono
vo,
Safvetbega
B
aSagića.
Naime,Ry
pk.in
jednostranprilazu
ana1iz.i
jezika i
jezičnog
iz·razaSabitovih pjesama,u kojima Sabit kaoknjiževnikidesvojimputem
i
uvodiu
poe'
ziju
i
izra
ze
iz
ćar~ije
,
pa ionef.ivolne, u
če
mu
se
Rypkapoveo
za
ocjenom
~urskog
puritanskogpisca
F
erida,
koj!
iza
bedema ,?rtodoksne etikesvojesredine
i
svogdobani·, jenividio, ni nazirao,niti'odobrioslo&odupjesnikovaizraza,bio-je povod,da je
Bašagič.
uskoro
iza
pojaveRypkina rada napisaoprikaz
to.lta
djela, koji,
u.
stvari,predstavlja novu
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Fahrudin Hamzic liked this
Fahrudin Hrvic liked this
Merima Ustovic liked this
ruza65 liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Bosnamuslim-media liked this

You're Reading a Free Preview

Download