Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Roma-Aeterna

Roma-Aeterna

Ratings: (0)|Views: 245 |Likes:
Published by Ángeles
Th~nuum P--~ii: IIIll __
- mUIDOrea ~X lal:lula. hS 'FORMAVRBlS ROM

Ager Vaticanus

.

fragmenlllm

Campus Marrius

.-!lThtrmae PP e

UA,gri

,
\.

!\veruinus

".......

VRBSROMA

CAPITVLVM TRICESIMVM

SEXTVM

CAP ..XXXVI

Terrarum dea gentiumque Roma, cui par est nihilet nihil
secundum

[M arrialis XII. 8]

ROMA AETERNA Paliitium et Capitolium
Urbs Roma in ripa Tiberis fluminis sita est viginti milia

cella

forma templl

passuum

a

mari. Hoc loco

flu men

facile transitur, et
complecti :ci
Th~nuum P--~ii: IIIll __
- mUIDOrea ~X lal:lula. hS 'FORMAVRBlS ROM

Ager Vaticanus

.

fragmenlllm

Campus Marrius

.-!lThtrmae PP e

UA,gri

,
\.

!\veruinus

".......

VRBSROMA

CAPITVLVM TRICESIMVM

SEXTVM

CAP ..XXXVI

Terrarum dea gentiumque Roma, cui par est nihilet nihil
secundum

[M arrialis XII. 8]

ROMA AETERNA Paliitium et Capitolium
Urbs Roma in ripa Tiberis fluminis sita est viginti milia

cella

forma templl

passuum

a

mari. Hoc loco

flu men

facile transitur, et
complecti :ci

More info:

Published by: Ángeles on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
AgerVaticanus
P--~ii:
h~nuum
IIIll__
-mUIDOrea
~X
lal:lula.hS
'FORMAVRBlSROM
.fragmenlllm
CampusMarrius
.-!lThtrmae
UA,gri
PP
e
,
\.
"
.......
!\veruinus
VRBSROMA
 
CAPITVLVMTRICESIMVMSEXTVMCAP..XXXVI
ROMAAETERNA
PaliitiumetCapitolium
UrbsRomainripaTiberis
flu
minissitaestvigintimilia
passuum
a
mari.Hocloco
flu
menfaciletransitur,et
collespropinquibenemunlrlpossunt.MoeniaRomana5antlquaseptemcollessivemontescomplectuntur,
quo-rum
haecsunt
nomina:
Palatiurn,Capitolium,
Aventi-
nus,Caelius,Esquiliae,Virninalis,
Quirlnalis.
A
colle
QuirlnalietamonteCapit6lin6usqueadTiberimflu-
men
campusMartiuspatet,
10
Palatiumprimummunitumest,sedeamoeniaqua-drataquibusRomulus,prImusrexRomanorum,Pala-
tiummunivissedicituriam
pridem
perierunt,
neque
Iillacasarestatexillaurbe
annquissima,
quae
a
fOrmamoenium'Romaquadrata'appellabatur,praeter'casarn
15
Romull'stramentotectam,PosteaRomaninobilissimi
inPalatiohabitaverunt,ibiquepost
IuliiCaesaris
aeta-
ternAugustus,Tiberius,Caligulaaliiqueprincipes
Ro-
manidomes
rnagnificassibiaedificaverunt.Omnium
Terrarum
dea
gentium-
queRoma,
cuipar
est
nihiletnihilsecundum
[M
arrialis
XII.8]
cella
formatempllcomplecti:cingereCapitollnus-a-um
<Capitolium
O
forma
quadrata
[ann6753a.
c.:
ante
Christum(natumj]easa-ae
f
=
parvadomuspauperre-state
=
reliquusesse,
superessetegeretexisse
tectum
=operire
J«\\\~,\"\\\\e~
stramentum
-In
7
 
CAP.XXXVI
magnificus,
comp-ficen-
tior,
sup
-ficentissimusPalatinus-a-urn
<
Pala-tiumfirmus-a-urn
=
quifranginonpotest,validus.summum
Ianiculum
=
summaIaniculiparstrans
(f-+
cis)
=
ultraarduus,
camp
magisa.,
sup
maximea.praecipitare
=
proicere(capiteprime)sacer-cra-crum:(locus)s.
=
ubidiladoranturclarus
=
nobilis
L.
==
Lucius'(praenomen)sacrare
=
sacrumfacere
erdeo
tradere
ex-pellere-pulisse-pulsumconsul-ism[anna509a.C.]augustus-a-urn
=
dee
dignus,magnificus
dea:
pldat/ab/-abus
con-secrare
=
sacrare
tertiumcdeincendium
-i
n
=
ignis
quodornusconsumitur
re-ficere-fecisse-fecturn
<
-facere
[anno82p.C.:postChristum(niitum)]splendere
=
clare
lucere
8
veromagnificentissimaestdomusillaaDomitianoprin-cipeincollePalatineaedificata,quaevocatur'domus
20
Augustana'.EaCapitoliiparsquaespectatadseptentriones,arduaatquemurlsfirmismiinlta,Arxdicitur,Neevero'arx'nomenhuiusmantispropriumest,namaliiquoquemontesarduinaturaetoperemunlti'arces'dicuntur,ut
25
summumIaniculum,quodtransTiberimsitumest.Lo-cusinCapitoliornaximearduusappellatursaxumTar-peium,dequoolimhominesscelestisuppliciicausapraecipitabantur.InmonteCapitoline,qUIpraeceterissacerhabetur,
30
rnultasuntaedificiasacra,quorumclarissimumesttemplumlovisOptimiMaximi.HoctemplumprimumaedificavitL.TarquiniusSuperbus,septimusetulti-musrexRomanorum,Illevero,cumnondumsacravis-setnovumtemplum,RornaexpulsusestaL.Iunio
3S
BrOlO,atqueproregeduoconsulespopuloRomanopraepositlsunt.Nonrexigitur,sedconsulRomanushoclemplumaugustumIoviOptimoMaximo,summodeopopuliRomani,etIunonietMinervae,duabusmaximisdeabus,consecravit.Deindeidemtemplum
40
iterumettertiumsacratumest,cumpostincendiarefec-tumcsser.PostremoDornitianustemplumIovisCapita-lin1incendioconsumpturnrefecitatquetantlsdivitiisexornavitutnihilmagnificentiusfieriposset:auroetgemmissplendettectum"quodplurimiscolumnis
e
4S

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
angelacu liked this
GVF liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->