Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
O speranţă reală pentru cei dragi care au murit

O speranţă reală pentru cei dragi care au murit

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Daniel Borgula

More info:

Published by: Daniel Borgula on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2012

pdf

text

original

 
O
 
speranţă
 
re
ală
 
pentru
 
cei
 
dragi
 
care
 
au
 
murit
 
De unde ştim că va exista o înviere?
 
De unde ştim că Iehova este dornic să
-
i învie pe morţi?
 Cine va fi înviat?
IMAGINEAZĂ
-
ŢI că eşti urmărit de un duşman foarte crud, mult mai puternic şi mai rapid decât tine. Ştii că
 e nemilos deoarece l-
ai văzut omorându
-
ţi câţiva prieteni. Oricât de tare fugi, el se apropie tot mai mult de
tine. N-
ai nici o scăpare. Dar deodată apare un salvator. El este mult mai puternic decât duşmanul tău şi îţipromite că te va ajuta. Ce uşurare simţi!
 
2
 
Putem spune că, într
-
un anumit sens, şi tu
eşti 
 
urmărit 
 
de un duşman asemănător. De fapt, cu toţiisuntem urmăriţi de el. Aşa cum am văzut în capitolul precedent, Biblia spune că moartea este un duşman.Nimeni nu poate fugi sau scăpa de ea. Majoritatea dintre noi am văzut acest duşman curmând viaţa unorpersoane dragi. Însă Iehova este mult mai puternic decât moartea. El este acel Salvator plin de iubire care ademonstrat deja că poate învinge acest duşman. În plus, Iehova ne promite că va distruge
moartea pentru
totdeauna. Biblia ne învaţă: „Ca ultim duşman, moartea va fi redusă la nimic“ (1
Corinteni 15:26). Ce veste
bună!
 
3
 
Să ne gândim la durerea pe care o simţim când moartea ne răpeşte pe cineva drag. Aceasta ne va ajutasă apreciem şi mai mult
 
o promisiune a lui Iehova care ne va aduce multă bucurie: promisiunea că morţii vortrăi din nou (Isaia 26:19). Ei vor fi readuşi la viaţă. În aceasta constă, de fapt, speranţa învierii!
 
CÂND
 
 ÎŢI
 
MOARE
 
CINEVA
 
DRAG
 
4
Ai pierdut pe cineva drag în moarte? Du
rerea sfâşietoare şi sentimentele de neputinţă pot fiinsuportabile. În astfel de momente, trebuie să ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu pentru mângâiere
(2 Corinteni 1:3,
4). Biblia ne ajută să înţelegem cum privesc Iehova şi Isus moartea. Isus, care
a oglindit în
mod perfect personalitatea Tatălui său, a cunoscut el însuşi durerea provocată de moartea cuiva apropiat(Ioan 14:9). Când trecea prin Ierusalim, Isus obişnuia să
-
i viziteze pe Lazăr şi pe surorile lui, Maria şi Marta,
care locuiau în Betani
a, un oraş vecin. Ei deveniseră prieteni apropiaţi. Biblia ne spune: „Isus iubea pe Martaşi pe sora ei şi pe Lazăr“ (Ioan 11:5). Însă, aşa cum am văzut în capitolul precedent, Lazăr murise.
 
5
 
Ce a simţit Isus când prietenul său a murit? Din relatarea biblică aflăm că Isus a venit la rudele şi laprietenii îndureraţi ai lui Lazăr. Când i
-
a văzut, Isus a fost profund mişcat: „a gemut în spirit şi s
-
a tulburat“.
Relatarea spune
 în continuare că „a izbucnit în lacrimi“ (Ioan 11:33,
35). A fost Isus cuprins de
deznădejde?Nicidecum. De fapt, Isus ştia că urma să se întâmple un lucru extraordinar (Ioan 11:3,
4). Cu toate acestea, el
a simţit suferinţa provocată de moarte.
 
6
 
Durerea simţită de Isus este, într
-
un fel, o sursă de încurajare pentru noi, deoarece ne arată că atât Isus,cât şi Tatăl său, Iehova, urăsc moartea. Însă Iehova Dumnezeu poate să lupte cu acest duşman şi să
-
l învingă!Să vedem în continuare ce putere i
-a dat Dumnezeu lui Isus.
„LAZĂR,
 
VINO
 
AFARĂ!“
 
7
 
Lazăr era înmormântat într
-
o peşteră, iar Isus a cerut ca piatra de la intrare să fie dată la o parte. Martaa obiectat, întrucât după patru zile corpul neînsufleţit al lui Lazăr intrase deja în putrefacţie (Ioan 11:39). Defapt, din punct de vedere uman, nu mai exista nici o speranţă.
 
8
Piatra a fo
st însă dată la o parte, iar Isus a strigat cu voce tare: „Lazăr, vino afară!“ Ce s
-a întâmplat
atunci? „Omul care fusese mort a ieşit“ (Ioan 11:43,
 
44). Imaginează
-
ţi bucuria celor prezenţi! Surorile,
 
rudele, prietenii şi vecinii ştiau că Lazăr murise. Dar acum iubitul lor Lazăr trăia din nou. Era incredibil! Fără îndoială că mulţi l
-
au îmbrăţişat plini de bucurie. Ce victorie asupra morţii!
 
9
 
Isus nu a pretins că a făcut acest miracol cu puterea sa. În rugăciunea pe care a rostit
-o înainte de a-lchema pe
Lazăr afară, el a arătat clar că Iehova era cel care înfăptuia învierea (Ioan 11:41,
42). Aceasta nu a
fost singura ocazie în care Iehova făcea învieri. Învierea lui Lazăr este doar unul dintre cele nouă miracole deacest gen despre care se vorbeşte în Cuvântul lui Dumnezeu. E o plăcere să citim şi să studiem acesterelatări! Ele ne arată că Dumnezeu nu este părtinitor, deoarece printre cei înviaţi de el s
-
au numărat tineri şibătrâni, bărbaţi şi femei, evrei şi neevrei. Şi câtă bucurie transmit aceste relatări! De exemplu, când Isus a înviat o fetiţă, părinţii ei „au fost copleşiţi de o mare exaltare“ (Marcu 5:42). Da, Iehova le făcuse o bucurie
pe care nu aveau s-
o uite toată viaţa.
 
10
 
Fireşte că cei care au fost înviaţi de Isus au murit din nou. Înseamnă
 
 însă că învierea lor nu a avut sens?Nicidecum. Aceste relatări biblice confirmă adevăruri importante şi ne umplu inima de speranţă.
 
 
 ÎNVĂŢĂM
 
DIN
 
RELATĂRILE
 
DESPRE
 
 ÎNVIERE
 
11
 
Biblia ne învaţă că morţii „nu ştiu nimic“. Ei nu mai sunt vii şi nu îşi continuă existenţa în altă parte.Relatarea despre Lazăr confirmă acest lucru. După ce Lazăr a revenit la viaţă, i
-
a impresionat el oare pe alţii
cu descrieri ale raiului? Sau i-
a îngrozit el cu povestiri despre un iad al focului? Nu, Biblia nu arată că Lazăr arfi făcut aşa ceva. În cele patru zile cât a fost mort, Lazăr ‘nu a ştiut nimic’ (Eclesiastul 9:5). El a dormit în
moarte.
Ioan 11:11.
12
 
Relatarea despre Lazăr ne mai învaţă că învierea este o realitate, nu un mit. La învierea lui Lazăr a
asista
t o mulţime de oameni. Nici chiar conducătorii religioşi, care îl urau pe Isus, n
-au negat acest miracol.
Dimpotrivă, ei au spus: „Ce trebuie să facem, pentru că acest om *Isus+ face multe semne?“ (Ioan 11:47).Numeroşi oameni s
-
au dus să
-
l vadă pe înviatul Lazăr şi mulţi dintre ei şi
-
au pus credinţa în Isus. Pentru ei,Lazăr constituia dovada vie că Isus era trimisul lui Dumnezeu. Această dovadă era aşa de evidentă, încât uniiconducători religioşi iudei cu inima împietrită au plănuit să
-
l ucidă atât pe Isus, cât şi pe Lazăr. —
Ioan 11:53;12:9
 –
11.
13
 
Este credinţa noastră în înviere nerealistă? Nu, deoarece Isus a spus că în viitor „toţi cei din mormintelede amintire“ vor fi înviaţi (Ioan 5:28). Iehova este Creatorul a tot ce are viaţă. Este greu de crezut că el poate
-
i creeze pe oameni din nou? E adevărat că totul depinde de memoria lui Iehova. Dar îşi poate el aduceaminte de cei dragi care au murit? În univers există miliarde şi miliarde de stele, iar Dumnezeu le dă nume la
toate (Isaia 40:26)! În mo
d asemănător, Iehova Dumnezeu îşi poate aminti chiar şi cele mai mici detaliidespre cei dragi care au murit şi este gata să
-
i readucă la viaţă.
 
14
 
Biblia ne arată că Iehova este dornic să
-
i învie pe morţi. De unde ştim aceasta? Fidelul Iov a pusurmătoarea întrebare: „Dacă moare un om, va trăi el din nou?“ Iov se referea la aşteptarea lui în mormântpână când Dumnezeu avea să
-
şi aducă aminte de el. Acest bărbat fidel i
-
a spus lui Iehova: „Ai chema, şi eu Ţi
-
aş răspunde; Ţi
-ar fi dor de lucrarea mâinil
or Tale“. —
Iov 14:13
 –
15,
Cornilescu,
2001.
15
 
Gândeşte
-
te: Iehova este, de fapt, nerăbdător să
-
i readucă la viaţă pe morţi. Nu te emoţionează gândulcă el are astfel de sentimente? Dar ce s
-
ar mai putea spune despre această înviere viitoare? Cine va fi în
viat
şi unde?
 
 
„TOŢI
 
CEI
 
DIN
 
MORMINTELE
 
DE
 
AMINTIRE“
 
16
 
Relatările biblice despre înviere ne dau multe indicii despre învierile viitoare. Oamenii readuşi la viaţăaici, pe pământ, s
-
au întors la cei dragi ai lor. La fel va fi şi în viitor, ba chiar mai bine. Aşa cum am văzut în
capitol
3, scopul lui Dumnezeu este ca întregul pământ să devină un paradis. Astfel, morţii nu vor reveni laviaţă într
-
o lume plină de războaie, criminalitate şi boli. Ei vor avea ocazia să trăiască veşnic pe acest pământ, în pace şi
fericire.
17
 
Cine va fi înviat? Isus a zis că
 „toţi 
 
cei din mormintele de amintire vor auzi vocea sa *a lui Isus+ şi vor ieşiafară“ (Ioan 5:28,
 
29). În Revelaţia 20:13 ni se spune ceva asemănător: „Marea i
-
a dat înapoi pe morţii careerau în ea, şi moartea şi Hadesul i
-
au dat înapoi pe morţii care erau în ele“. „Hadesul“ este mormântul
comun al omenirii (vezi apendicele de la paginile 212
 –
213). Acest mormânt colectiv va fi golit. Miliardele de
oameni care dorm în el vor trăi din nou. Apostolul Pavel a declarat: „Va fi o înviere atât a celor drepţi, cât şi acelor nedrepţi“ (Faptele 24:15). Ce înseamnă aceste cuvinte?
 
18
 
Printre ‘cei drepţi’ se vor afla multe personaje biblice care au trăit înainte de venirea lui Isus pe pământ.Probabil că te gândeşti la Noe, Avraam, Sara, Moise, Rut, Estera şi mulţi alţii. Despre unii dintre aceştioameni ai credinţei se vorbeşte în Evrei, capitolul
 
11. Însă din categoria „celor drepţi“ fac parte şi slujitorii luiIehova care mor în prezent. Având speranţa învierii, nouă nu ne este frică de moarte. —
Evrei 2:15.
19
Dar ce se va întâmpla cu cei care nu l-au slujit pe Iehova deoarece nu l-
au cunoscut niciodată? Niciaceste miliarde de oameni „nedrepţi“ nu vor fi uitaţi. Şi ei vor fi înviaţi şi vor avea ocazia să înveţe despre
 
adevăratul Dumnezeu şi să
-
i slujească. Pe parcursul unei perioade de o mie de ani, morţii vor fi înviaţi şi vorputea să li se alăture oamenilor fideli de pe pământ pentru a i se închina lui Iehova. Va fi o perioadăminunată! Biblia o numeşte Ziua Judecăţ
ii.
20
 
Să înţelegem, aşadar, că toţi oamenii care au trăit pe pământ vor fi înviaţi? Nu. Biblia spune că uniimorţi se află în „Gheenă“ (Luca 12:5). Acest nume provine de la un loc de depozitare a gunoaielor, situat în
afara zidurilor Ierusalimului antic,
unde erau arse cadavre şi gunoaie. Evreii aruncau aici cadavrelerăufăcătorilor deoarece considerau că aceştia nu meritau să fie înmormântaţi şi să aibă parte de înviere.Aşadar, Gheena este un simbol potrivit al distrugerii eterne. Deşi Isus va lua şi el parte la judecarea celor vii şia celor morţi, Iehova este Judecătorul suprem (Faptele 10:42). El nu îi va învia niciodată pe aceia pe care îiconsideră răi şi îndărătnici.
 
 ÎNVIEREA
 
CEREASCĂ
 
21
 
Biblia mai vorbeşte despre un tip de înviere, învierea la viaţă spirituală în cer. Cu privire la acest tip de înviere, există un singur exemplu în Biblie, cel al lui Isus Cristos.
 
22
 
După ce Isus a fost omorât, Iehova nu şi
-
a lăsat Fiul loial să zacă în mormânt (Psalmul 16:10; Faptele
13:34, 35). Dumnezeu l-a înviat
pe Isus, dar nu ca om. Apostolul Petru ne spune că Cristos a fost „dat morţii
 în carne, dar . .
. *a fost+ făcut viu în spirit“ (1
 
Petru 3:18). Această înviere a fost un miracol extraordinar. Isusera din nou viu ca persoană spirituală puternică (1
Corinteni 15:3
 –
6)! El a fost primul care a avut parte de
acest tip de înviere glorioasă (Ioan 3:13). Dar nu şi ultimul.
 
23
 
Ştiind că avea să se întoarcă în scurtă vreme la cer, Isus le
-
a spus discipolilor săi fideli că ‘le va pregătiun loc’ (Ioan 14:2). Isus a numit grupul celor care merg la cer ‘turma mică’ (Luca 12:32). Câte persoane facparte din acest grup relativ mic de creştini fideli? În Revelaţia 14:1, apostolul Ioan spune: „M
-
am uitat, şi iată,Mielul *Isus Cristos+, care stătea pe muntele Sion, şi cu el
 
o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau numelesău şi numele Tatălui său scrise pe frunte“.
 
24
Cei 144
000 de creştini, inclusiv apostolii fideli ai lui Isus, sunt înviaţi la viaţă cerească. Când are loc
 învierea lor? Conform celor scrise de apostolu
l Pavel, în timpul prezenţei lui Cristos (1
 
Corinteni 15:23). Aşa
cum vei vedea în capitolul
9, noi trăim astăzi în acest timp. Puţinii membri rămaşi în viaţă dintre cei 144
000

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->