Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pritisak, Hidrostaticki Pritisak, Arhimedov Zakon, Bernulijeva Jednacina Jednacina Kontinuiteta

Pritisak, Hidrostaticki Pritisak, Arhimedov Zakon, Bernulijeva Jednacina Jednacina Kontinuiteta

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,369|Likes:
Published by Etf_Unsa

More info:

Published by: Etf_Unsa on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
ELEKTROTEHNI
Č
KI FAKULTETSARAJEVOINŽENJERSKA FIZIKA II
Predavanja za 1. sedmicu nastave
1.MEHANIKA FLUIDA
1.1
 
UvodFluidima nazivamo te
č
nosti i gasove (plinove)
: to su supstance koje lako mijenajuoblik, odnosno koje mogu te
ć
i.
Mehanika fluida ili hidromehanikaje dio mehanike u kojoj se prou
č
avaju zakoniravnoteže i kretanja te
č
nosti i gasova.
U mehanici fluida zanemaruju se strukturnasvojstva te
č
nosti i gasova i smatraju se kao neprekidne sredine, neprekidnoraspore
ene u prostoru.
Mehanika te
č
nosti se naziva hidromehanika
; ona se dijeli na
hidrostatiku
kojaopisuje te
č
nosti u miru i
hidrodinamiku
koja prou
č
ava te
č
nosti u kretanju.Sli
č
no, gasove prou
č
ava
aerostatika
i
aerodinamika.
1.2
 
Statika fluida
Pošto su fluidi neprekidne sredine onda se misaono mogu podijeliti na elementarnezapremine
č
ije su dimenzije dovoljno velike da ne zalaze u strukturu fluida i dovoljnomale da se sile koje dejstvuju na njih mogu smatrati konstantnim. Dio fluida misaonose može zamjeniti
č
vrstim tijelom ili njegovim dijelom iste zapremine, oblika igustine kao i razmatrani dio fluida. Ovakavna
č
in razmatranja fluida naziva se principomo
č
vrš
ć
avanjapomo
ć
u kojeg se na fluidemogi primjeniti zakoni
č
vrstog tijela.Neka je na slici 1.1 izdvojen jedan dio fluida. Na njega mogu djelovati spoljašne iunutrašnje sile. Unutrašnje sile se me
usobno uravnotežavaju pa ih ne
ć
emo daljerazmatrati.
 
Na osnovu principa o
č
vrš
ć
avanja
posmatrani element fluida bi
ć
e u ravnoteži ako jezbir svih spoljašnjih sila koje djeluju na njega jednak nuli.
 U posmatranom slu
č
aju gorni uslov je ispunjen za inercijalni koordinatni sistem, ako je :m
g
+
F
p
= 0 ( 1.1)gdje je m
g
sila teže elementa a
F
p
površinske sile
. Pod dejstvom gornjih sila fluid
ć
ebiti u stanju mirovanja kad brzina svakog njegovog elementa bude jednaka nuli.1.2.1
 
Slobodna površina te
č
nosti
Ukoliko na te
č
nost dejstvuje samo sila teže, onda
ć
e površina te
č
nosti u svakoj ta
č
kibiti normalna na pravac sile teže.U slu
č
aju da na ta
č
nost pored sile teže djeluje i neka druga spoljašnja sila,
slobodnapovršina te
č
nosti
ć
e se postaviti normalno na pravac rezultante svih spoljašnjihsila.
Na slici 1.2 prikazan je primjer slobodne površine te
č
nosti u sudu koji se obr
ć
eugaonom brzinom
ω
.
U ovom slu
č
aju na uo
č
eni element te
č
nosti pored sile teže m
g
djeluje i centrifugalna sila
F
cf 
= m
a
n
= m
 
ω
2
x
i
.Iz uslova ravnoteže posmatranog elementa dobijamo:m
g +
m
 
ω
2
x
i + R
= 0 ( 1.2 )odakle za projekcije na ose dobijamo:m
 
ω
2
x = R sin
α
i mg = R cos
α
 ili djeljenjem jedna
č
ina dobijamo:tg
α
= dy/dx = (
ω
2
x )/g ( 1.3)Integriranjem gornje jedna
č
ine i odre
ivanjem konstante integriranja iz po
č
etnihuslova ( x=0 i y = 0 ) dobijemo:Y = (
ω
2
x
2
)/2g ( 1.4 )
 
Slobodna površina te
č
nosti pod navedenim uslovima u sudu obrazuje rotacioniparaboloid.
1.2.2
 
Pritisak ( tlak )
 Te
č
nost ili plin djeluju odre
enom silom na svki dijeli
ć
zida posude u kojoj se nalaze,odnosno na svaku površinu tijela koje se nalazi u fluidu.
Sila koja djeluje okomito na jedinicu površine zove sepritisak ili tlak
.
S p
=
 ( 1.5 )Ako sila nije konstantna po
č
itavoj površini, pritisak je:
dSdF  p
=
(1.6 )
Pritisak je skalarna veli
č
ina
. Jedinica za pritisak je:
[ ]
Pa paskalm N  p
111
2
===
 
Paskalov zakon :pritisak u cijelom mirnom fluidu je konstantan( Pascal 1650.god. )
Po Paskalu pritisak u proizvoljnom dijelu mirne te
č
nosti jednak je u svim pravcima iprenosi se podjednako po cijeloj zapremini mirnog fluida tj.p
1
= p
2
= p
3
= const.
1.2.3
 
Hidrostati
č
ki pritisak
Pritisak uzrokovan samom
težinom fluida
nazivamo
hidrostati
č
kim pritiskom
.Da bismo dobili zakon za hidrostati
č
ki pritisak, zamislimo teku
ć
inu u posudi ( Sl. 1.3)i izra
č
unajmo koliki tlak djeluje na djeli
ć
površine
S na dubini h.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Damir Okanović liked this
sejodz_sa8810 liked this
Fahrudin Muhamedagic liked this
Mirnes Trepanic liked this
Daliborka Maricic liked this
Ivana Ana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->