Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar

Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar

Ratings:
(0)
|Views: 335|Likes:
Published by Emre Aygün
Apokrif metinler günümüz Türkçesine çevrilmiş olarak http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?mc=3 adresinde yer almaktadır. Ben bu metinleri bir pdf dosyasında bir araya getirdim. Çok özenli bir aktarma değil, ama el altında bulundurmak isteyenler için yararlı olabilir.
Apokrif metinler günümüz Türkçesine çevrilmiş olarak http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?mc=3 adresinde yer almaktadır. Ben bu metinleri bir pdf dosyasında bir araya getirdim. Çok özenli bir aktarma değil, ama el altında bulundurmak isteyenler için yararlı olabilir.

More info:

Published by: Emre Aygün on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
ÖNSÖZDEUTEROKANONİK (Apokrif) KİTAPLARIN İÇERİĞİApokrif (apocrypha) sözcüğü, Grekçe "saklı kitaplar" anlamına gelen '"apocryphos"sözcüğünden gelmiştir. Orijinal metin Grekçe yazılmıştır Bu kitaplar İ.Ö. 3. yüzyılda70 kişilik bir ekip tarafından çevirisi yapılan Septuaginta'da bulunmaktadır.Apokrif Kitapları, Mesih İsa'dan önceki yüzyıllarda yaşayan Yahudiler'in tarihi, yaşamı,düşüncesi, ibadeti ve dinsel gelenekleri konusunda değerli bilgiler vermek açısındançok önemlidir. Böylece Mesih İsa'nın hangi tarihsel ve kültürel ortamda yaşamını veöğretisini sürdürdüğünü daha iyi anlayabiliriz.Eski Antlaşma dönemiyle ilgili apokrif kitapların çoğunluğu İbranice ya da Aramiceyazılmış olmalarına karşın, yalnızca Grekçe biçimleriyle elimize ulaşmışlardır. Bu dametinlerin Eski Antlaşma' nın ilk Grekçe çevirisi olan Septuaginta'da toplu olarakkorunmasından kaynaklanmaktadır. Eski Antlaşma'nın İ.Ö. üçüncü yüzyıldayapılmaya başlanan ve dünyada o dönem en yaygın dil olan Grekçe 'deki bu çeviriçok kısa bir süre içinde yaygınlaşmıştır.Roma Katolik Kilisesi 1546 yılında Trent Konsülü'nde bu kitapları Kutsal kitaplar'ınarasına almıştır. Katolikler söz konusu kitaplardan "Deuterokanonik" yani KutsalKitap listesine sonradan eklenmiş kitaplar olarak söz ederler. Ortodoks Kilisesi ise"Deuterokanonik" olarak adlandırdığı kitapları 1642 Yaş (Jassy) ve 1672 Yeruşalimkonsüllerinde "Kutsal Yazılar' ın gerçek parçaları" olarak adlandırmıştır. Günümüzdebirçok Ortodoks din bilgini Atanasyus ve Jerome'nin çizgisini izleyerek bu kitaplarınKutsal Yazılar' ın diğer bölümlerinden daha az yetkili olduğunu kabul etmektedir.Apokrif Kitapları genellikle Eski Antlaşma 'nın evrensel olarak benimsenen kitaplarıarasında değerlendirilmez ve topluluk önünde ya da kilise tapınmahizmetinde birincilolarak kullanılmazlar. Yine de Apokrif Kitapları 'nın inanlıların kişisel çalışmaları vegelişmeleri için yararlı olabilecekleri düşünülür.Katolik Kilisesi Apokrif kitaplardan "Deuterokanonik" yani, Kutsal Kitap listesinesonradan eklenmiş kitaplar olarak söz eder. Protestanlar ise bu kitapları "Apokrifler"diye adlandırırlar. Martin Luther Apokrifler'e Kutsal Yazı gözüyle bakmamasınarağmen onların "okunması iyi ve yararlı kitaplar" olduğunu belirtmiştir.Deuterokanonik (Apokrif) Kitapları tarihsel metinler, söylenceler, bilgelik sözleri, duave ezgiler, gelecek olaylarla ilgili metinlerden oluşur. Kitaplar sırasıyla, Tobit, Yudit,Ester (Eski Antlaşma'daki özgün metne bazı ekler içeren Grekçe çevirisi). Bilgelik,Sirak, Baruk, Yeremya'nın Mektubu, Azarya'nın Duası ve Üç Genç Adamın Ezgisi,Suzanna, Bel ve Ejderha, 1. Makabeler, 2.Makabeler, 3.Makabeler, 1.Esdras, 4.Ezra,Manaşşe'nin Duası, 151.Mezmur ve 4.Makabeler'dir.
 
TOBİT' İN KİTABIGİRİŞ
İbranice ya da Aramice dilinde yazılan Tobit' in Kitabı Tanrı'ya imanı olankişilereyapılan mucize biçiminde yardımı anlatan bir öyküdür. Dinsel bağlılıkla ahlakkonusunda bir Yahudi öğretisidir. Bu kitap Yeni Antlaşma'dan önceki dönemde Yahudidinini ve kültürünü canlı biçimde anlatmaktadır.
Ana Hatlar
1:1-3:15Tobit Ninova'da ve Sara Medya'da acı çekip dua ederler3:16-17 Duaları kabul olununca Tanrı melek Rafael 'i onlara gönderir4:1-21 Tobit oğlu Tobyas 'a öğüt verir5:1-7:12 Rafael Tobyas'la Medya'ya yolculuk eder7:13-9:6 Tobyas Sara'yla evlenir10:1-11:18Rafael Tobyas ve Sara'yla geri döner, kör Tobit'in gözlerini iyileştirir12:1-22Melek Rafael kim olduğunu açıklar13:1-14:15Tobit Tanrı 'yı över ve Tobyas 'a öğüt verir
1
Gabael oğlu,Aduel oğlu, Ananyel oğlu, Tobyeloğlu Tobit'in öyküsü. KendisiAsyel'in soyundan Naftali oymağındandı.
2
Asur Kralı Şalmaneser'in zamanında Tisbe'den sürgüne gönderildi. Tisbe, yukarıGalile'de, Kadeş Naftali'nin güneyinde, Hazor'un yukarısında, Sefet'in kuzeybatıyönündedir.
Tobit Sürgünde
3
Ben Tobit, yaşadığım sürece doğru yoldan ayrılmadım, kendimi iyi işlere adadım.Asur ülkesinde, Ninovada, benim gibi sürgün olan kardeşlerime ve vatandaşlarımapek çok sadaka verdim.
4
Gençliğimde, İsrail ülkesinde evimdeyken, atam Naftali'nin bütünoymağı Davut'unsoyundan ve Yeruşalim'den ayrıldı. Oysa bütün İsrail oymaklarının kurbanlarınısunmaları için bu kent seçilmişti; bu kentte tapınak-Tanrı'nın evi- yapılmıştı vebütün gelecek kuşaklar için kutsanmıştı.
5
Ama bütün kardeşlerim ve Naftali'nin soyu, İsrail Kralı Yeroboam'ın Galile dağlarında,Dan'da yaptırdığı danaya kurban kesiyordu.
6
Kutsal bir yer olan Yeruşalim'i ziyarete giderken çoğu kez yapayalnızdım. Bütünİsrail'i sonsuza dek bağlayan yasayı yerine getiriyordum. Meyvelerden alınan ilkürünle ve hayvanlarla, sığırların onda biriyle ve ilk kez kırkılan koyunlarla çarçabuk
 
Yeruşalim'e gidiyordum.
7
Bunları sunmak için Harun'un oğulları olan kâhinlere veriyordum. Yeruşalim'dehizmet eden Levililer'e şarapla mısırın, zeytinlerin, narlarla diğer meyvelerin ondabirini veriyordum. Altı yıl süre ile bu ikinci onda bir gelirimin parasını alarakYeruşalim'e gidip ödedim.
8
Gelirimin üçüncü onda birini öksüzlere, dullara ve İsrailliler'le birlikte yaşayanyabancılara verdim. Her üç yılda bir bunu onlara bir armağan olarak verdim. Yemekyerken Musa'nın yasasına ve babamız Ananyel'in annesi Debora'nın öğütlerineuyardık. Çünkü babam ölmüştü ve ben öksüz kalmıştım.
9
Büyüyüp genç bir erkek olunca, akrabalarımızdan Anna adında bir kadınla evlendim.Bir oğlumuz oldu, ona Tobyas adını verdim.
10
Asur ülkesine sürgün edilince, beni alıp Ninova'ya götürdüler. Bütün kardeşlerim vebenim soyumdan olan kişiler putperestlerin yemeğini yedi. Ama ben putperestlerinyemeğini yemedim.
11-12
Bütün yüreğimle Tanrı'ma inanmayı sürdürdüğüm için,
13
yüce Tanrı Şalmaneser'in benimle ilgilenmesini sağladı ve kralın besininisağlamakla görevlendirildim.
14
O ölünceye dek Medya'ya yolculuk ettim ve orada onun adına iş yaptım. Medya'da,Rages'te, Gabri'nin kardeşi Gabael'e on talant gümüş verdim.
15
Şalmaneser ölünce, oğlu Sanherib onun yerine geçti. Medya'ya giden yollarkapanmıştı ve artık oraya gidemiyordum.
16
Şalmaneser'in zamanında sadakamı çoğu kez benim soyumdan olan kardeşlerimeverirdim.
17
Ekmeğimi aç kalanlara, giysilerimi çıplak olanlara verirdim. Ninova'nın duvarlarınındışına atılan vatandaşlarımın cesetlerini gördüğüm zaman onları gömerdim.
18
Sanherib'in öldürdüklerini de gömdüm. Tanrı onun sövgülerini cezalandırdı veYahudiye'den düzensiz biçimde geri çekildi. Öfkelenen Sanherib çok sayıda İsrailli'yiöldürdü. Cesetleri ben gizlice alıp gömdüm. Sanherib cesetleri aradı, ama bulamadı.
19
Ninovalı bir kişi krala gidip gizlice gömdüğümü bildirdi. Krala söylenenleri öğreninceve beni öldürmek için aradıklarını anlayınca, korkup kaçtım.
20
Bütün varlığıma el kondu, tümünü hazine aldı. Elimde kalan salt eşim Anna veoğlum Tobyas'tı.
21
Kırk gün geçmeden, iki oğlu kralı öldürüp Ağrı Dağı'na kaçtı. Oğlu Esarhaddonkralın yerine geçti. Kardeşim Anael'in oğlu Akikar maliye bakanlığına atandı vekendisine işleri yönetme yetkisi verildi.
22
Akikar benim adıma aracılık etti ve Ninova'ya dönmeme izin verildi. Çünkü AsurKralı Sanherib zamanında Akikar baş saki, mührü saklayan kişi, yönetici ve hazinebakanı görevlerini bir arada yürütüyordu. Esarhaddon, ondan görevlerinisürdürmesini istemişti. Akikar benim akrabamdı, yeğenimdi.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
periyil liked this
c2poyraz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->