Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

Wydawnictwo Militaria - TBiU_091 - Mauser Wz

Ratings: (0)|Views: 175 |Likes:
Published by adamhome

More info:

Published by: adamhome on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
KARABINEK
wz.
1871
KARABIN
w.t.
1871
KARABIN
WZ.
1871/84
 
KARABINMAUSER
Produkcj~karabinu
Mausertnz,
98rozpoezeto
w
Polsce
w
1922r.Wdwalatap6iniejzaczetowytwarzacwlamejmodyf"Ikacjikarabinek
wz.
98,aw1929karabinekoznaczonyjako
Wot.
1929.W1936r,wznowionoprodukcjedlugichkarabin6w
wz.
98zezmienionymcelowni1ciem,oznaczonych
WZ.
980.
We
WTZeSniU
1939r.polskiekarabiny
i
karabinkiMawerabylypodstawowymindywidualnymuzbro-jeniemstrzeleclcimzob1ierzapoIskiego.-
wz.
1898'
.
"
8KACIAMAUSER
'.
23
grad.D.ia
1872
r.
w
.,mniecldej
miejseowoki
Obeuoo
dorf
Dad
zuq
Necker~
d_j.WDo&.!
firm.&
prowa<ho...
1"'"....
brad
Ma_,l'aDial'etft'1l(1838--1lI14)
GraS
Wilhelma
(lBX--1JII2).
Oh.jbyH
n.~"";'
i
Iomurtruktoram.l.
broni
IItrdIecldel.
lbemi...Ja
..--.1-
IIaraIdqo
1IezyJi..
i~
w
KrGlewUi.,j
Fabryce~
w
Oben>-
d.ori
i
lam
tei
pr6bowali
budowao!
broil
SU"ftlecloAl
wediq
wlaaDyd>
po....
~w.
Wlll>.dln
ponadta..
:tn"l:aion,..",1
w!a1aCh
1867-lB'XI
uSa=.ueJa
Noriaa,
~t.:Dta
linny
~bl:v.ieni~
Rem1qt=
w
.LU.ttlch(Litre).
Bmcia
Ma.......
IIta.rUi
ode
....mtercao.......:!
lIWoimi
bra.
biDaz:ni
dIa
piec:ll<'ty
pr:zed.tawiddi
roiDYcib
uuUi.
8~CH-
plnie
d.u..
airtywDD".!
pod
ty:m
wsa1~mprnjawiaJ
Wilhelm.,
....m.
w
lIi7
r,....
CUJlie
IIpOtkania
a...triaekha.
II1iDi.-m~
w
Smnprde,
w
1169
r.
w
Span-
dau
pod_
pertraktacji"
praaldmi
1
w
1170
e,
w
Mlm-
ch_
(M......
ehbnn)"h.w.nILi:m.iprn<UIawideJaDli.
wJacb
woj1lkcrwych.
Dz:ialalDo4cbrad
lIwic6ucma
EOftala
.aIu:_
'It'
urn
r.,
po
ApraeDto~
b:n.bln6..
dIa
piechoty
wJamoej
k~i
'It'
S"kol"
StneIec:ldej
w
Span.
daD..'ZaakeeptOW1l:DO
wtedyak.....cruowany
pra""Dieh
jednostr&alowy
karablD
odtylcowy,
kt6ry,
po
dokonaDlu
kilku
popraw.....
wprow.<bGDO
d.o....~
..,:m.ii
niem.l.ec:ldej
JbOlOr.
1811.Ni.wJ.en....
pocz~wo
!inn~
BrtJdd
WiDltlm
I
PtmlM_
I;'IiXhudowan<>
"W~
killnl!at
w
duie,
aDaDe
na
cooJy.n
8wiec:i&.
aakladyproduJr.1IM""broil.W:tedy..elyPADI
roa-
wiia!
produkcj,
broDl,WlDWm~przcbywal_
cnudaI-
~ch
4rpniaacji.......
6wieit_
a1>y
a1edzic!
=.,.,6j""hrojeuia
ftn.eIecldqo
w
bm.ych~
Np.
ad_...
1879
r.
dolu:tqu1881r.
przebywal
w
Bel-
...,..u:;.e,..
dJ:itI~
_6wienie-.
cIo_w~
UO000
karabm6w.
Po.........
cl
Wilhelma
PelllM..".,er
_prowWl
pradai,bJoNtWo,
p~"
jednoc:z.a.ie....dkDDBrakcj..
aUkarablD6w
wojllkowych..
Kanbu.y~
w...
.n.,.
j.aa
projektu
wpro_ibiJoda
_brajeDla
wl.eI"
arm1i.
~DB
takte
Dad
kW1~..m
braDi_~
~,wyaildem
a....hy!
pi.tolet
_apowtarialny
"1B96
:r.,
jed_"
plerwasych
c:alkowicic
prayd&taych
piMo1etOw
wujakowych.1'.111"",kona!
wiele
prOb
i
do-
1kriadcu:6~.....
l-=opO,..g.na1nych.
kara
bin6w
dl&
piechoty.leesDie
sa.taly
ODe
uwiooDaone
nk
...........
m.coryc:y
baGa;¥Y
do:robekkOowrukt....
6w
hrend
-...Iec:ldej.
w
przypadl<lI
hrad
Ma_.
maj.,.0ar<>_
trudnoScl
w
Pl"'l'PiaDlu
potI&c"".6h..ych
.....wi.....
konstn>kq,jDych
karabiaOw,
rewolwerOw
i
p.iatol.lO't6wjed.nooJn..
cay
dJoqiemu.pOD.iewdp~waJi__
wwpa1nie.
Nie
mote
wi,,,
byepewno'd.ld6re
i.dee
k......
R:nIkerl-
i
pom,wylubkt6re~ybronl
all
1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->